NINTENDO NETWORK-SERVICEAFTALE og - FORTROLIGHEDSPOLITIK er vigtige juridiske dokumenter. Hvis du er under 18 år, skal du få din forælder eller din værge til at acceptere disse vilkår.

I. Nintendo Network-serviceaftale

Version: 05.2015 (DK)

Dette er en bindende aftale mellem dig, som privatperson, og Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, e-mailadresse: eShopService@nintendo.de, faxnummer: +49 69 667747 95412). Der henvises i denne Aftale til Nintendo of Europe GmbH som "Nintendo", "vi" eller "os".

Denne Nintendo Network-serviceaftale ("Aftalen") vedrører din brug af Nintendo Network.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Definitioner

I denne Aftale har følgende ord nedenstående betydning:

"Digitale produkter" skal forstås som alle spil, applikationer og software, tilføjeligt indhold til spil, applikationer og software, gavekort til digitale tjenester og andet digitalt indhold, som er stillet til rådighed gratis eller mod betaling i Nintendos Butiksservice til brug i en Nintendo-enhed og/eller via Nintendo Network.

"Tilknyttet Nintendo-enhed" skal forstås som en Nintendo-enhed, som er blevet tilknyttet et Nintendo Network-id.

"Bruger-Mii" skal forstås som en elektronisk avatar, der kan tilpasses, og som du kan oprette via Mii-udviklerprogrammet og som kan benyttes i spil og andet software i Nintendo Network, herunder til at repræsentere dit Nintendo Network-id over for andre brugere.

"Nintendo-enhed" skal forstås som en elektronisk enhed, der er fremstillet og solgt af Nintendo under "Nintendo"-varemærket, og som kan knyttes til et Nintendo Network-id.

"Nintendos intellektuelle ejendomsret" skal forstås som intellektuel ejendomsret, herunder bl.a. registrerede og ikke-registrerede varemærker, servicemærker, logoer, registrerede og ikke-registrerede designrettigheder, ophavsret, databaserettigheder, opfindelser, patenter, forretningshemmeligheder, knowhow og andre fortrolige og beskyttede oplysninger, som Nintendo har udviklet, ejer eller har licens til at benytte.

"Nintendo Network" skal forstås som en samling af spil, software, tjenester, portaler, data og andet indhold, både kommercielt og ikke-kommercielt, fra Nintendo og Nintendos samarbejdspartnere, som stilles til rådighed for brugere med et registreret Nintendo Network-id, når de forbinder deres Tilknyttede Nintendo-enhed til internettet eller når de via enhver anden enhed, der er forbundet til internettet, får adgang til spil, software, portaler, beskeder, information, data og andet indhold, der er identificeret som Nintendo Network-indhold.

"Nintendo Butiksservice" skal forstås som enhver applikation, software og tjenester, der er tilgængelige på Nintendo Network, og som tillader brugere, at (i) registrere til deres Nintendo Network ID licenser til spil, applikationer, software, tilføjeligt indhold til spil, applikationer og software, gavekort til digitale tjenester og andet digitalt indhold, som er stillet til rådighed gratis eller mod betaling og/eller at (ii) købe Fysiske Produkter fra Nintendo ved brug af Nintendo Network ID."Fysiske produkter" skal forstås som rørlige, fysiske varer.

"Tredjemands Indhold" skal forstås som spil, software, tilføjeligt indhold, tjenester, hjemmesider, portaler, data og andet digitalt indhold, der er leveret af tredjemand.

"Tredjeparts Butiksservice" skal forstås som software og tjenester, som tilbydes af tredjepart, og som kan være tilgængelige på Nintendo Network, men som ikke registreres til Nintendo Network-id og som tillader brugere at opnå licens til spil, software og andet digitalt tredjepartsindhold i henhold til aftale med tredjepart.

"Brugergenereret Indhold" skal forstås som enhver form for kommunikation, beskeder, tekst, billeder, tegninger, fotografier, lyd, stemme, lydoptagelser, musik, film, information, data og andet materiale og indhold, der er skabt af eller givet i licens til brugere af Nintendo Network, og som er lagt ud, sendt eller på anden måde gjort tilgængelig af Nintendo Network-brugere på en Nintendo-enhed og/eller via Nintendo Network.

1.2 Nintendo Network-id

For at bruge Nintendo Network skal du registrere et Nintendo Network-id. Du skal afgive nøjagtige og fuldstændige oplysninger under registreringen og du skal opdatere de oplysninger, du har afgivet, hvis de ændrer sig.

Nintendo Network-id er knyttet til det land, som du har angivet at bo i i forbindelse med registreringen. Flytter du til et andet land, kan du muligvis ikke bruge dit Nintendo Network-id, herunder Digitale Produkter, og du kan være nødt til at oprette et andet Nintendo Network-id, hvis du vil gøre brug af Nintendo Network i det nye land. Flytter du tilbage til det land, som dit Nintendo Network-id blev registreret i, kan du bruge dit oprindelige Nintendo Network-id igen.

Nintendo Network-id er personligt, eksklusivt for dig, og du må ikke sælge, handle, overføre eller på anden måde overdrage dit Nintendo Network-id til en anden person eller enhed.

Du er ansvarlig for alle transaktioner i dit Nintendo Network-id. Du skal beskytte dine login-oplysninger til enhver tid. Hvis du bliver opmærksom på eller du med rimelighed har mistanke om et brud på datasikkerheden, såsom at en tredjemand uautoriseret har haft adgang til dit Nintendo Network-id, tab, tyveri eller videregivelse af dine login-oplysninger, skal du underrette Nintendo straks.

Nintendo kan – efter eget skøn – tillade dig at knytte dit Nintendo Network-id til en eller flere Nintendo-enheder. Du skal slette dit Nintendo Network-id og andet personligt indhold fra den Tilknyttede Nintendo-enhed, før du sælger eller på anden vis overdrager din Tilknyttede Nintendo-enhed til en tredjemand.

Børn må gøre brug af et Nintendo Network-id, som er oprettet af deres forælder eller værge. Forældre eller værger er til enhver tid ansvarlige for at overvåge deres børns brug af Nintendo Network. Forældre eller værger er ansvarlige for brugen af forældrekontrol-funktionen, som stilles til rådighed af Nintendo, hvis forældre elle værger ønsker at begrænse deres børns brug af Nintendo Network.

1.3 Brug af Nintendo Network

Nintendo Network er alene til din egen private og ikke-kommercielle brug. Nintendo Network må ikke anvendes til andre formål.

Du er ansvarlig for alle udgifter for brugen af Nintendo Network via dit Nintendo Network-id, (herunder udgifter til internetforbindelse, udgifter til nødvendigt udstyr samt enhver anden relevant udgift og opkrævning), uanset om der er tale om din, dine venner, din familie eller enhver anden tredjemands brug. Den præcise udgiftsstørrelse afhænger bl.a. af hvilken enhed, du har brugt ved adgangen til Nintendo Network, dine aktiviteter på Nintendo Network og din internetudbyders betingelser.

Nintendo Network er ikke tilgængelig i alle lande. Spil, software, tjenester, portaler, data og andet indhold, der tilbydes i Nintendo Network, kan variere fra land til land. Nintendo er berettiget til at ændre Nintendo Network, helt eller delvist, til fordel for Nintendo Network-brugere til enhver tid.

1.4 Brugergenereret indhold

Nintendo er ikke ansvarlig for Brugergenereret Indhold. Den Nintendo Network-bruger, der har publiceret, sendt eller på anden vis har gjort Brugergenereret Indhold tilgængeligt, er eneansvarlig via Nintendo Network. Nintendo er ikke forpligtet til at føre opsyn med Brugergenereret Indhold. Hvis Nintendo imidlertid bliver bekendt med eventuelt ulovligt eller upassende Brugergenereret Indhold, forbeholder Nintendo sig ret til at slette eller at blokere adgangen til sådant indhold efter eget skøn.

Hvis du publicerer, sender eller på anden vis gør Brugergenereret Indhold tilgængeligt gennem Nintendo Network, giver du Nintendo en tidsubegrænset, verdensomspændende ret til i enhver henseende og med ethvert formål for øje at offentliggøre, benytte og/eller redigere det Brugergenererede Indhold. Du accepterer, at det Brugergenererede Indhold eventuelt reproduceres, offentliggøres og/eller redigeres af tredjemand. Ovenstående omfatter ikke Brugergenereret Indhold i private beskeder eller anden form for privat kommunikation.

Du skal sørge for, at Brugergenereret Indhold ikke omfatter personlige informationer som f.eks. dit navn, din e-mail-adresse, din adresse eller dit telefonnummer.

Du accepterer, at Nintendo Network kan blive ændret, helt eller delvist, på ethvert tidspunkt og at Brugergenereret Indhold kan blive slettet fra Nintendo Network på ethvert tidspunkt. Nintendo er ikke forpligtet til at opbevare Brugergenereret Indhold.

Sørg for, at det Brugergenererede Indhold, du publicerer, sender eller på anden måde gør tilgængeligt gennem Nintendo Network overholder de etiske retningslinjer for Nintendo Network.

1.5 Etiske retningslinjer for Nintendo Network

Din brug af Nintendo Network er betinget af, at du overholder de Etiske Retningslinjer for Nintendo Network, hvoraf det fremgår, hvilke regler der gælder for anvendelse af Nintendo Network. Reglerne er udarbejdet for at sikre, at Nintendo Network til stadighed er et venligt og sikkert miljø.

De Etiske retningslinjer for Nintendo Network forbyder al skadelig, ulovlig eller på anden vis upassende adfærd, herunder bl.a.:

1.6 Baggrundskommunikationsfunktioner

Hvis dit Nintendo Network-id er knyttet til en Nintendo-enhed og din Tilknyttede Nintendo-enhed er tilsluttet internettet, kan din Tilknyttede Nintendo-enhed automatisk udføre baggrundskommunikation med Nintendos servere og andre Tilknyttede Nintendo-enheder.

Baggrundskommunikation med Nintendos servere gør det muligt for din Tilknyttede Nintendo-enhed at modtage systemopdateringer, opdateringer til software der er installeret på din Tilknyttede Nintendo-enhed, opdateringer vedrørende indhold på Nintendo Network og vigtige servicemeddelelser fra Nintendo. En systemopdatering af din Tilknyttede Nintendo-enhed kan være nødvendig for at opnå fuld adgang til alt indhold på Nintendo Network.

Afhængigt af det software, du anvender, kan der ske baggrundskommunikation med andre Tilknyttede Nintendo-enheder. Du vil modtage oplysning om sådanne baggrundskommunikationsfunktioner i det pågældende software.

Du har mulighed for at slå baggrundskommunikationsfunktionen fra i indstillingerne til din Tilknyttede Nintendo-enhed eller i indstillingerne i det pågældende software. Du kan også slå baggrundskommunikationsfunktioner fuldstændigt fra ved at afbryde din Tilknyttede Nintendo-enheds forbindelse til internettet.

1.7 Tredjemandsindhold

Nintendo Network kan tilbyde adgang til Tredjemands Indhold. Tredjemand er eneansvarlig for tilbud og distribution af Tredjemands Indhold. Nintendo påtager sig intet ansvar i denne sammenhæng. Tredjemand kan have stillet vilkår og betingelser for brugen af Tredjemands Indhold.

Forældrekontrolfunktionen, der stilles til rådighed af Nintendo, virker ikke nødvendigvis i forhold til Tredjemands Indhold. Hvis ikke funktionen virker, vil du evt. modtage en forudgående meddelelse herom og du får mulighed for at blokere dit barns adgang til sådant Tredjemands Indhold.

1.8 Nintendos Intellektuelle Ejendomsret

Nintendo ejer alle rettigheder til, har den fulde adkomst til og interesse i (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder) eller har ret til at benytte eller viderelicensere Nintendos Intellektuelle Ejendomsret i det omfang, det er nødvendigt for driften af Nintendo Network. Nintendo giver dig en personlig ret (licens) til at benytte Nintendos Intellektuelle Ejendomsret i det omfang, det er nødvendigt at bruge Nintendo Network i overensstemmelse med denne Aftale. Du må ikke overføre, overdrage, viderelicensere eller på anden måde overdrage denne licens til en anden person eller enhed og du må ikke anvende Nintendos Intellektuelle Ejendomsret til kommercielle formål. Ud over den licens, der følger af denne Aftale, giver Nintendo dig ingen rettigheder, adkomst til eller interesse i Nintendos Intellektuelle Ejendomsret. Nintendo forbeholder sig alle rettigheder til Nintendos Intellektuelle Ejendomsret.

1.9 Nintendos ansvar over for dig

Nintendo er erstatningsansvarlig i henhold til gældende ret (a) for dødsfald samt skade på legeme og/eller helbred, (b) ved uagtsomhed eller forsæt, (c) væsentlig misligholdelse, og/eller (d) såfremt Nintendo overtræder kravene efter den tyske produktansvarslov. Uden at dette bevirker nogen begrænsning af det foranstående, er Nintendo kun ansvarlig for misligholdelse ved misligholdelse af en "væsentlig" kontraktlig forpligtelse. "Væsentlige" forpligtelser skal i denne forbindelse forstås som forpligtelser, der er nødvendige for Aftalens opfyldelse, hvor misligholdelse vil bringe formålet med aftalen og dens opfyldelse, sådan som du forventer, i fare. I sådanne tilfælde er ansvaret begrænset til sædvanlig og forventelig skadeserstatning. Nintendo er ikke ansvarlig for misligholdelse i andre tilfælde i det omfang dette er i overensstemmelse med gældende ret.

1.10 Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde Nintendo, dennes tilknyttede selskaber og datterselskaber skadesløse for tab, ansvar eller krav (herunder rimelige advokatsalærer), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af Nintendo Network, hvis din brug er ulovlig eller i øvrigt i strid med betingelserne i denne Aftale (herunder Nintendos etiske retningslinjer). Skadesløshed gælder særligt ethvert tab, ansvar eller krav, der måtte opstå fra Brugergenereret Indhold, som bl.a. fotografier eller andet materiale, du har uploadet, såfremt du har handlet uagtsomt eller med forsæt.

1.11 Ændringer til denne Aftale

Den til enhver tid gældende version af denne Aftale er altid tilgængelig på Nintendos hjemmeside. Nintendo kan når som helst ændre Aftalens betingelser i den udstrækning, dette måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at forbedre servicen eller for at afspejle ændringer i tekniske eller juridiske krav. Nintendo underretter dig ved eventuelle ændringer i Aftalebetingelserne gennem din Tilknyttede Nintendo-enhed (forudsat dit Nintendo Network-id er tilknyttet en Nintendo-enhed og din Tilknyttede Nintendo-enhed er tilsluttet internettet) og pr. e-mail. Hvis du ikke gør indsigelse mod disse ændringer inden 4 uger efter, at de er blevet kommunikeret til dig, anses ændringerne for accepteret (dette fremgår også af underretningen). Hvis du gør indsigelse mod ændringerne, forbeholder Nintendo sig ret til helt eller delvist at opsige Aftalen med et rimeligt varsel, og du er nødt til at registrere dig igen, hvis du fortsat ønsker at benytte Nintendo Network i henhold til de nye betingelser.

1.12 Opsigelse og overdragelse af Aftale

Du kan når som helst opsige denne Aftale ved at slette dit Nintendo Network-id.

Nintendo kan når som helst helt eller delvist opsige denne Aftale uden varsel, hvis du misligholder Aftalen. I tilfælde af mindre misligholdelser af disse betingelser vil du modtage en advarsel fra Nintendo og du vil få en mulighed for at rette op det. Hvis din adfærd imidlertid anses for helt uacceptabel, er Nintendo ikke forpligtet til at udstede en sådan advarsel. En adfærd anses for uacceptabel i tilfælde af væsentlig overtrædelse af de Etiske Retningslinjer for Nintendo Network eller andre vigtige bestemmelser i denne Aftale.

Nintendo er ligeledes berettiget til når som helst helt eller delvist at opsige denne Aftale med henvisning til juridiske, tekniske eller kommercielle årsager. Hvis dette er tilfældet, vil du modtage et rimeligt varsel.

Opsigelse af denne Aftale uanset årsag fører til opsigelse af licenser under denne Aftale og vil betyde, at du bliver afskåret fra at bruge Nintendo Network, herunder bl.a. Nintendo Butiksservice. Opsigelsen af en del af denne Aftale, kan begrænse din brug af udvalgt software og funktionaliteter i Nintendo Network.

Såfremt denne Aftale opsiges, uanset årsag, er pkt. 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 og 1.14 stadig gældende.

Efter eget skøn må Nintendo overføre det fulde aftaleforhold med dig til dennes tilknyttede selskab, Nintendo Co. Ltd., der har adresse i 11-1 Hotake-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japan. Nintendo underretter dig om en sådan overførsel mindst en måned i forvejen.

1.13 Fortolkning af Aftalen

Såfremt en del af denne Aftale findes ugyldig eller uden retskraft, finder den pågældende del af Aftalen ikke anvendelse. Du accepterer, at den ugyldige del anses for slettet fra Aftalen, men at den resterende del af Aftalen fortsat gælder. Du accepterer endvidere, at vi kan erstatte den ugyldige del med en bestemmelse, der afspejler eller kommer tæt på den oprindelige intention.

1.14 Lovvalg

Denne aftale og eventuelle krav, du matte have i henhold hertil, er underlagt tysk ret, hvorefter den internationale købelov (CISG) ikke finder anvendelse, og uden henvisning til international privatret. Uanset ovenstående kan dine præceptive forbrugerrettigheder efter dansk ret ikke fraviges til skade for dig.

1.15 Kundeservice

Hvis du har spørgsmål til denne Aftale, så send os gerne en e-mail. Kontaktoplysninger til din lokale Nintendo Kundeservice kan findes på http://contact.nintendo.eu.

2 Butiksservice

2.1 Nintendo Butiksservice

Nintendo kan tilbyde adgang til Nintendo Butiksservice. Du kan bruge Nintendo Butiksservice til at købe Digitale Produkter fra Nintendo eller tredjemand, at købe Fysiske Produkter fra Nintendo og tilsvarende til at downloade og bruge Digitale Produkter på din Tilknyttede Nintendo-enhed og eller gennem dit Nintendo Network.

2.1.1 Digitale Produkter

2.1.1.1  Registrering af Digitale Produkter

For at du kan downloade og bruge Digitale Produkter, skal der registreres en licens til det pågældende Digitale Produkt på dit Nintendo Network-id.

Licensen til det Digitale Produkt kan erhverves på forskellige måder, afhængig af tilgængeligheden i dit land.

Hvis licensen til et Digitalt Produkt stilles til rådighed gratis i Nintendo Butiksservice, bliver licensen registreret på dit Nintendo Network-id efter, at du har afgivet den pågældende bestilling i Nintendo Butiksservice. Hvis licensen til et Digitalt Produkt stilles til rådighed mod betaling i Nintendo Butiksservice af Nintendo eller tredjemand, bliver licensen registreret på dit Nintendo Network-id efter, du har afgivet din bestilling i Nintendo Butiksservice og efter omstændighederne foretaget betaling til Nintendo eller tredjemand.

Licensen til et Digital Produkt kan også købes eller erhverves hos tredjemand uden for Nintendo Butiksservice. I dette tilfælde vil du blive informeret om den relevante proces for registrering af licensen for det Digitale Produkt på dit Nintendo Network-id.

Licensen til et Digitalt Produkt er, medmindre andet er fastsat, bundet til dit Nintendo Network-id og tillader dig kun at bruge det Digitale Produkt på den Tilknyttede Nintendo-enhed, som det Digitale Produkt oprindeligt er blevet downloadet på. Alle brugere, hvis Nintendo Network-id er registreret på en sådan Tilknyttet Nintendo-enhed, må, med mindre andet er fastsat, bruge det pågældende Digitale Produkt.

VIGTIGT: I tilfælde af at du erhverver licensen til et Digitalt Produkt fra tredjemand, tilvejebringer Nintendo alene den tekniske infrastruktur, der gør det muligt for dig at registrere licensen på dit Nintendo Network-id. Nintendo er imidlertid hverken sælger eller en part til en hvilken som helst aftale, som du måtte indgå med en sådan tredjemand og Nintendo påtager sig intet ansvar i den sammenhæng.

2.1.1.2 Licens til Digitale Produkter

Ethvert Digitalt Produkt der er registreret på dit Nintendo Network-id og enhver opdatering af et sådant Digitalt Produkt er alene givet i licens til personlig og ikke-kommerciel brug på en Tilknyttet Nintendo-enhed og/eller via Nintendo Network. Digitale Produkter må ikke bruges til andre formål. Uden Nintendos skriftlige tilladelse, må du særligt hverken udleje eller leje Digitale Produkter, sublicensere, publicere, kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, reverse engineere, dekompilere eller demontere nogen dele af Digitale Produkter andet end hvad der udtrykkeligt er tilladt efter gældende ret.

2.1.2 Fysiske Produkter

2.1.2.1 Bestillingsforløb

Vælger du at købe et Fysisk Produkt fra Nintendo i Nintendo Butiksservice, modtager du en bestillingsoversigt, hvor du får mulighed for at ændre din bestilling før du indgår en bindende købsaftale med Nintendo.

2.1.2.2 Levering og told

Under købsforløbet får du mulighed for at indtaste leveringsadressen for din bestilling. Du bliver oplyst om i hvilke lande, levering af det Fysiske Produkt er mulig, inden betaling. Du er selv ansvarlig for at overholde eventuelle told- eller skatteforpligtelser i leveringslandet.

2.1.2.3 Ejendomsforbehold

Fysiske Produkter, der er leveret til dig, forbliver Nintendos ejendom indtil fuldstændig betaling er sket.

2.1.3 Mangler

I tilfælde af mangler finder de lovpligtige regler anvendelse. Hvis en yderligere garanti fra producenten finder anvendelse, kan krav gøres gældende i forhold til producentens garanti uanset de lovpligtige rettigheder, du måtte have.

2.1.4 Betalingsmetoder

Erhverver du en licens til et Digitalt Produkt fra Nintendo eller køber du et Fysisk Produkt fra Nintendo, kan Nintendo tilbyde forskellige betalingsmetoder afhængig af tilgængeligheden i dit land.

Nintendo kan tillade dig at benytte værdier til betaling af Digitale og Fysiske Produkter, som du har købt af Nintendo i Nintendo Butiksservice. Værdier kan overføres til dit Nintendo Network-id ved brug af et betalingskort, ved indtastning af en digital kode, der er printet på et Nintendo eShop Card, der er tilgængeligt i detailhandel, eller på anden vis der er kommunikeret af Nintendo.

Værdierne knyttes til dit Nintendo Network-id og kan ikke overføres til andre personer eller enheder. Værdierne kan refunderes alene ved henvendelse til dit lokale Nintendo servicecenter. Kontaktoplysninger til dit lokale Nintendo servicecenter kan findes på http://contact.nintendo.eu. Du har ret til at kræve tilbagebetaling af det ubrugte beløb i kontanter i op til ét år efter at din konto er ophørt. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at få tilbagebetalt det ubrugte beløb.

Værdier kan udelukkende benyttes til at købe Digitale og/eller Fysiske Produkter af Nintendo i Nintendo Butiksservice. Nintendo kan efter eget skøn begrænse det maksimumbeløb, du kan overføre til dit Nintendo Network-id.

Du er ansvarlig for enhver brug af værdier via dit Nintendo Network-id.

Hvis du erhverver licens til et Digitalt Produkt fra tredjemand, vil tredjemand oplyse dig om de tilgængelige betalingsmetoder.

2.1.5 Indkøbshistorik

Ved transaktioner i Nintendo Butiksservice (registrering af licens til Digitale Produkter, overførsel af værdier, etc.) modtager du en elektronisk kvittering, der bekræfter transaktionen. Denne kvittering bliver sendt til dig via e-mail eller lagt ud på din indkøbshistorik, som du til enhver tid kan få adgang til via dit Nintendo Network-id.

2.2 Tredjemands Butiksservice

Nintendo Network kan tilbyde adgang til Tredjemands Butiksservice. Tredjemand er eneansvarlig for tilbud af Tredjemands Butiksservice. Nintendo er hverken part eller deltager på nogen måde i hvilken som helst aftale, du måtte indgå med en sådan tredjemand gennem Tredjemands Butiksservice. Produkter, som du har anskaffet gennem Tredjemands Butiksservice, bliver ikke registreret på dit Nintendo Network-id. Nintendo påtager sig intet ansvar i forhold til Tredjemands Butiksservice. Tredjemands Butiksservice er underlagt de vilkår og betingelser, tredjemand har stillet herfor.

SLUT PÅ NINTENDO NETWORK SERVICE-AFTALE

===============================

Fortrydelsesret (vedrørende fysiske produkter)

Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, fax nummer: +49 69 667747 95412, email: eShopService@nintendo.de) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

***

Fortrydelsesret (vedrørende digitale produkter)

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummmer: +49 69 667747 5412, fax nummer: +49 69667747 95412, email: eShopService@nintendo.de) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

***

Fortrydelsesretten udløber som følger i forhold til aftaler om:

- levering af forseglede varer, der ikke er egnede til at blive returneret grundet hensyn til beskyttelse af folks helbred eller hygiejneårsager og hvor forseglingen blev brudt efter levering;

- levering af lyd, videooptagelser eller software (såsom videospil) i en forseglet pakke, hvor forseglingen blev brudt efter levering;

- levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis vi har påbegyndt vores udførelse efter du forudgående gav udtrykkeligt samtykke til at vi kan påbegynde udførelsen inden fortrydelsesfristens udløb, og du anerkendte, at du med dit samtykke mister din fortrydelsesret

-tjenesteydelser efter at tjenesteydelsesaftalen er blevet fuldt opfyldt, hvis opfyldelsen er påbegyndt med dit udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister din fortrydelsesret, når aftalen er blevet fuldt opfyldt af os.

***

Standardfortrydelsesformular

(hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forhold til denne aftale kan du udfylde og returnere denne formular)

- Til Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, faxnummer: +49 69 667747 95412, e-mail adresse: eShopService@nintendo.de:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

===========================

II. Fortrolighedspolitik for Nintendo Network

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Germany ("Nintendo, "vi", eller "os"), respekterer brugernes ret til privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte deres personlige oplysninger. Fortrolighedspolitikken for Nintendo Network er udarbejdet for at give dig oplysninger om fortrolighed, sikkerhed, indsamling og brug af oplysninger, som du sender via Nintendo Network.

Hvis du registrerer et Nintendo Network-id og accepterer denne Fortrolighedspolitik, accepterer du, at dine personoplysninger indhentes, behandles og bruges i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik.

Hvis du registrerer et Nintendo Network-id og accepterer denne Fortrolighedspolitik på vegne af dit barn, accepterer du, at dit barns personoplysninger indhentes, behandles og bruges i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik.

Ord og udtryk i denne Fortrolighedspolitik har samme betydning som i Nintendo Network Aftalen.

1 Resumé

Specifikt accepterer du, at

2 Hvilke Oplysninger Vi Indhenter

2.1 Oplysninger om Din Person

Til brug for registreringen af dit Nintendo Network-id skal du angive din e-mail-adresse, dit bopælsland, din fødselsdato og dit køn, og du kan vælge at angive, hvilken region du bor i.

Såfremt det er nødvendigt til bestemte tjenester I Nintendo Network, bl.a. levering af Fysiske Produkter, kan vi anmode dig om at oplyse dit for- og efternavn, din adresse og dit telefonnummer.

Såfremt du køber Digitale eller Fysiske Produkter af Nintendo eller du overfører værdier til dit Nintendo Network-id via Nintendo Butiksservice, kan det være nødvendigt, at du afgiver information om kreditkort (kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode) for at kunne gennemføre transaktionen.

2.2 Oplysninger om den Enhed Du Bruger

Vi kan indhente tekniske oplysninger vedrørende den Tilknyttede Nintendo-enhed, herunder MAC-adresse, IP-adresse, serienummer og andre alfanumeriske koder, der er tildelt enheden, for at knytte en Nintendo-enhed til dit Nintendo Network-id og muliggøre forbindelse fra den Tilknyttede Nintendo-enhed til Nintendo Network, Har du adgang til Nintendo Network fra en anden elektronisk enhed, såsom en pc, kan vi indhente denne enheds tekniske oplysninger (bl.a. MAC-adresse og IP-adresse).

Vi kan også indhente oplysninger om indstillingerne på den enhed, som du bruger til at få adgang til Nintendo Network, til brug for at optimere din Nintendo Network-oplevelse, herunder landeindstillinger, sprogindstilling, forældrekontrolindstillinger og oplysninger om den Tilknyttede Nintendo-enheds trådløse adgangspunkt; skærmopløsning og andre skærmindstillinger på andre elektroniske enheder, som du bruger.

2.3 Oplysninger vedrørende Din Brug af Nintendo Butiksservice

Bruger du Nintendo Butiksservice, indhenter vi oplysninger om registrering af licenser til Digitale Produkter og køb af Fysiske Produkter, betaling for Digitale og Fysiske Produkter, overførsel af værdier og andre transaktioner, som du foretager i Nintendo Butiksservice.

Vi kan også indhente oplysninger om den måde, du bruger Nintendo Butiksservice på, herunder hvilke Digitale og Fysiske Produkter du ser eller registrerer på din ønskeliste, hvilke områder af Nintendo Butiksservice du besøger, hvordan du navigerer rundt i Nintendo Butiksservice samt dine anbefalinger og spilvurderinger. Du kan til enhver tid fravælge denne funktion.

2.4 Oplysninger vedrørende Din Brug af Nintendo Network

Vi behandler oplysninger vedrørende dine aktiviteter, herunder brugernavn og alfanumeriske koder, der er tildelt dit Nintendo Network-id, navn, udseende og profil på den Bruger-Mii, der repræsenterer dig i Nintendo Network; de kaldenavne og id'er, som du måtte bruge i forskellige applikationer; dine registrerede venner og favoritter; Nintendo Network-brugere du har spillet med; Brugergenereret Indhold du har overført, lagt ud eller på anden vis gjort tilgængeligt i Nintendo Network; oplysninger om din online tilstedeværelse og andre data der vedrørende spil og applikationer, som du bruger.

Vi kan også indhente historiske data om din aktivitet, herunder hvilke spil du har spillet og hvilke applikationer, du har brugt på din Tilknyttede Nintendo-enhed, på hvilke tidspunkter du har spillet spil eller brugt applikationer, din nuværende level, score og hvor du befinder dig i et spil samt oplysninger, du har afgivet ved at deltage i undersøgelser. Du kan til enhver tid fravælge denne funktion.

2.5 Tilknytning af Nintendo Network-id til Andre Netværk

Nintendo Network kan give dig mulighed for at knytte dit Nintendo Network-id til en netværkskonto, der tilbydes af tredjemand. Vælger du at knytte de to konti sammen, bliver dine oplysninger behandlet i overensstemmelse med ethvert sådant netværks fortrolighedspolitik.

Forudsætter tilknytning overførsel af oplysninger om din person fra Nintendo til tredjemand, vil du modtage information herom forinden tilknytningen finder sted og du får mulighed for at afvise tilknytningen og overførslen.

Nintendo er ikke ansvarlig for tredjemands brug af dine oplysninger.

Nintendo Network kan også give dig mulighed for at knytte dit Nintendo Network-id til andre konti, der tilbydes af Nintendo. Vælger du at knytte konti sammen, bliver dine oplysninger behandlet i overensstemmelse med de fortrolighedspolitikker, der gælder for enhver anden af de konti, som du har accepteret.

2.6 Cookies

Webbaserede dele af Nintendo Network kan bruge cookies, som er små tekstfiler, der placeres på en enhed, som du bruger til at få adgang til Nintendo Network. Sådanne cookies gør det muligt for at identificere dine enheder og gemme dine valg og input mens du navigerer rundt på forskellige dele af Nintendo Network samt det gør det muligt at give dig adgang til sikre dele af Nintendo Network.

3 Hvordan Bruges Oplysninger

3.1 Levering af Tjenesten

De oplysninger, vi indhenter, bruges til opsætning af din enheds forbindelse til Nintendo Network, for at levere dig indhold, produkter og tjenester, der er tilgængeligt i Nintendo Network, for at muliggøre din deltagelse i aktiviteter, der understøttes af Nintendo Network og for at behandle bestillinger og anmodninger, som du fremsætter i Nintendo Network.

Hvis du bruger Nintendo Butiksservice, behandler vi oplysninger om de transaktioner, du laver i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dine bestillinger, for at levere transaktionshistorik og for at leve op til vores økonomiske og juridiske forpligtelser. Bruger du dit betalingskort i Nintendo Butiksservice, opbevarer vi kortnummeret separat jævnfør kortudstederens regler.

Vi kan ydermere behandle oplysninger vedrørende brugen af Nintendo Network for at forhindre potentielt ulovlige eller stødende aktiviteter, for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at håndhæve vores eller vores brugeres rettigheder.

3.2 Kommunikation og interaktion I Nintendo Network

Bruger du de dele af Nintendo Network, der understøtter kommunikation mellem brugere og udveksling af Brugergenereret Indhold, kan andre brugere se nogle oplysninger om dig, herunder dit Nintendo Network-id, navn og udseende på den Bruger-Mii, der repræsenterer dig i Nintendo Network, Mii-profil oplysninger, land, dit favoritapplikationsnavn eller den seneste applikation, du har spillet. Afhængig af hvilken applikation du bruger i Nintendo Network, kan yderligere oplysninger være tilgængelige for andre brugere, for eksempel om du har spillet det spil, du kommenterer på i Nintendo Network. For det tilfælde at følsomme oplysninger om din person indgår, herunder din alder eller online status, kan du vælge om du ønsker at dele sådanne oplysninger.

Spiller du interaktive spil eller bruger du Nintendo Networks interaktive funktioner, kan spiloplysninger blive delt mellem brugere for at gøre kollektivt spil eller interaktion muligt. Interaktive spil kan understøtte en "spillerhistorik"-funktionalitet, således at brugere kan se, hvilke spil, de har spillet med hinanden tidligere.

Hvis du har lavet en venneliste eller en liste over blokerede brugere af Nintendo Network-brugere, kan denne oplysning blive behandlet af et spil eller en applikation, som du spiller, for at sikre, at dine valg bliver respekteret. Hvis du har valgt at knytte dit Nintendo Network-id sammen med en netværkskonto, der tilbydes af tredjemand, er det muligt at vennelisten kan blive synkroniseret med en venneliste, som du har lavet hos tredjemands netværkskonto. Det samme gælder hvis du er på andre Nintendo Network-brugeres venneliste eller liste over blokerede brugere.

3.3 Produktoptimering og markedsundersøgelser

Vi kan bruge dine oplysninger til demografisk og statistisk analyse, så vi kan optimere vores indhold, produkter og tjenester.

Vi kan også bruge dine oplysninger til markedsføring og markedsundersøgelser, så vi kan skræddersy vores indhold, produkter og tjenester, så de lever op til dine krav, samt tilpasse anbefalinger, reklamer og tilbud, der vises i Nintendo Network, så de lever op til dine krav.

Du kan til enhver tid fravælge denne brug af dine oplysninger.

4 Markedsføring og Reklamer

Forudsat du giver separat samtykke hertil, må Nintendo sende dig markedsføring og reklamemeddelelser om Nintendo- eller tredjemandsprodukter ved en meddelelsesfunktion på dit Nintendo Network-id eller via e-mail til din emailadresse. I dette tilfælde, kan vi også bruge dine oplysninger til at skræddersy sådan markedsføring og reklamebeskeder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage den ovenfor beskrevne markedsføring og reklamemeddelelser.

5 Brugerkommunikation

Når du sender en e-mail eller anden kommunikation til Nintendo, kan vi gemme denne kommunikation for at behandle dine forespørgsler og besvare dine anmodninger.

6 Hvem Har Adgang til Oplysninger

Nintendo må dele oplysninger med andre selskaber inden for Nintendo-koncernen til brug i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik, herunder særligt med:

Nintendo kan også bruge eksterne databehandlere, som handler på Nintendos vegne, til udelukkende at administrere og behandle dine oplysninger i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik.

7 Gennemgang, berigtigelse og sletning af oplysninger

Du kan gennemgå eller ændre de oplysninger, du har afgivet i opsætningen af dit Nintendo Network-id, eller ved at sende en e-mail til Nintendo. Kontaktoplysninger til dit lokale Nintendo servicecenter kan ses på http://contact.nintendo.eu.

Du kan til enhver tid slette dit Nintendo Network-id i dine kontoindstillinger eller ved at sende en e-mail til Nintendo. Dine oplysninger vil blive slettet, medmindre vi må eller skal gemme dem efter lovgivningen. Sletning af dit Nintendo Network-id fører til opsigelsen af Nintendo Network Aftalen og vil forhindre dig at bruge Nintendo Network.

8 Kontakt

Hvis du har spørgsmål til denne Fortrolighedspolitik, så send os gerne en e-mail. Kontaktoplysninger til dit lokale Nintendo servicecenter kan findes http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview