NINTENDO NETWORK ANLAŞMASI ve NINTENDO NETWORK GİZLİLİK POLİTİKASI önemli yasal belgelerdir. 18 yaşın altında iseniz, bu belgelerin koşullarını kabul edebilmek için ebeveyninizin ya da yasal velinizin yanınızda bulunması gerekmektedir.

I. Nintendo Network Anlaşması

Versiyon: 05.2015 (TR)

İşbu anlaşma bir birey olarak tarafınız ve Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Almanya’da bulunan, telefon numarası: +49 69 667747 5412, e-posta adresi: eShopService@nintendo.de, faks numarası: +49 69 667747 95412olan Nintendo of Europe GmbH arasında bağlayıcı nitelikte bir anlaşmadır. İşbu anlaşmada Nintendo of Europe GmbH "Nintendo" ya da "biz" olarak anılacaktır.

İşbu Nintendo Network Anlaşması ("Anlaşma"), Nintendo Network’ün tarafınızdan kullanımını kapsamaktadır.

1 Genel Hükümler

1.1 Tanımlar

İşbu Anlaşmada, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:

"Dijital Ürünler" bir Nintendo Cihazı üzerinde veya Nintendo Network üzerinden kullanılmak üzere Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde satılan veya buradan bedelsiz olarak temin edilebilecek bütün oyunlar, uygulamalar, yazılımlar, oyunlar için eklenti içerikler, uygulamalar ve yazılımlar, dijital hizmetler için belgeler ve diğer dijital içerik anlamına gelmektedir.

"Bağlantılı Nintendo Cihazı" bir Nintendo Network ID’sine bağlanan bir Nintendo Cihazı anlamına gelmektedir.

"Mii Karakteri" bir Mii oluşturma uygulamasında oluşturabileceğiniz, Nintendo Network ID’nizi başkalarına ifade etmek de dâhil olmak üzere, oyunlarda ve Nintendo Network’te bulunan diğer uygulamalarda kullanılabilecek, kişiye özel hazırlanan bir elektronik avatar (kişiyi simgeleyen resim veya imge) anlamına gelmektedir.

"Nintendo Cihazı", Nintendo tarafından Nintendo ® ticari markası altında üretilen ve pazarlaması yapılan, bir Nintendo Network ID’sine bağlanabilen bir elektronik cihaz anlamına gelmektedir.

"Nintendo Fikri Mülkiyeti", tescilli ve tescilsiz ticari markalar, hizmet markaları, logolar, tescilli ve tescilsiz tasarımlar, telif hakları, veri tabanı hakları, buluşlar, patentler, ticari sırlar, teknik bilgiler (know-how), Mii Karakterleri ve Nintendo’nun geliştirdiği, sahip olduğu veya hakkında kullanım lisansı verilen diğer gizli ve müseccel bilgileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan bütün fikri mülkiyetler anlamına gelmektedir.

"Nintendo Network" Bağlantılı Nintendo Cihazları üzerinde internete bağlandıkları zaman veya internete bağlanan başka bir cihaz üzerinde, oyunlara, uygulamalara, yazılımlara, portallere, mesajlara, bilgilere, verilere veya bir Nintendo Network içeriği olarak tanımlanan diğer içeriklere eriştikleri zaman tescilli bir Nintendo Network ID’si olan kullanıcılara açık ticari veya ticari olmayan içerikli, Nintendo veya Nintendo’nun üçüncü taraf ortaklarına ait bütün oyunlar, uygulamalar, yazılımlar, bilgiler, veri ve diğer içeriklerin toplamı anlamına gelmektedir.

"Nintendo Alışveriş Hizmetleri" Nintendo Network üzerinde bulunan ve kullanıcılara (i) Nintendo Network ID lisanslarını, oyunlar, uygulamalar, yazılımlar, oyunlar için eklenti içerikler, uygulamalar ve yazılımlar, dijital hizmetler için makbuzlar ve diğer dijital içerikler ile ilgili olarak ücretsiz veya ödeme karşılığı tescil ettirme ve (ii) Fiziksel Ürünleri Nintendo Network ID kullanarak Nintendo’dan satın alma olanağı sağlayan uygulamalar, yazılımlar ve hizmetler anlamına gelmektedir.

"Fiziksel Ürünler" maddi ve fiziksel kalemler anlamına gelmektedir.

"Üçüncü Taraf İçeriği" oyunlar, uygulamalar, yazılımlar, eklenti içerikler, hizmetler, internet siteleri, portaller ve üçüncü taraflarca sağlanan diğer dijital içerikler anlamına gelmektedir.

"Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetleri" üçüncü taraflarca sunulan, Nintendo Network üzerinde erişilebilir olan ancak Nintendo Network ID’sine kayıtlı olmayan ve kullanıcılara üçüncü taraflara ait oyun, uygulama, yazılım ve diğer dijital içerikler için üçüncü taraflarca oluşturulan koşullar çerçevesinde lisans alma olanağı sağlayan oyunlar, uygulamalar, yazılımlar, eklenti içerikler anlamına gelmektedir.

"Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik" Nintendo Network kullanıcıları tarafından oluşturulan veya bu kullanıcılara lisanslandırılan ve bir Nintendo Cihazı üzerinde ve/veya Nintendo Network üzerinden bir Nintendo Kullanıcısı tarafından yerleştirilen, gönderilen veya başka şekilde kullanıma sunulan her türlü iletişim, mesaj, metin, resim, çizim, fotoğraf, ses, ses kaydı, müzik, film, bilgi, veri ve diğer materyal ve içerikler (kullanıcı adları, rumuzlar, müşteriye özel Mii karakterleri, Mii rumuzları, müşteriye özel seviyeler, haritalar, senaryolar vb. dâhil) anlamına gelmektedir.

1.2 Nintendo Network ID’si

Nintendo Network’ü kullanmak için bir Nintendo Network ID’si kaydettirmeniz zorunludur. Kayıt sırasında doğru ve tam bilgi vermeli ve değişmeleri halinde kayıt bilgilerinizi güncellemelisiniz.

Nintendo Network ID’si kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz ikamet ettiğiniz ülkeye bağlanır. Eğer bir başka ülkeye taşınırsanız, Nintendo Network ID’sini (Dijital Ürünler dâhil) kullanamayabilirsiniz ve bu yeni ülkede Nintendo Network’ten yararlanmak isterseniz bir başka Nintendo Network ID’si oluşturmak zorunda kalabilirsiniz.

Nintendo Network ID’si şahsınıza özeldir ve Nintendo Network ID’nizi bir başka kişi ya da kuruluşa satamazsınız, değiş tokuş edemezsiniz, temlik edemezsiniz veya başka şekilde devredemezsiniz.

Nintendo Network ID’nizdeki bütün işlemlerden sorumlusunuz. Giriş bilgilerinizi daima güvende tutmalısınız. Nintendo Network ID’nize bir üçüncü tarafça yetkisiz erişim, giriş bilgilerinizin kaybolması, çalınması veya ifşa edilmesi gibi herhangi bir güvenlik ihlalinin farkına varmanız veya makul nedenlerle bundan şüphe etmeniz halinde, bu durumu derhal Nintendo’ya bildirmelisiniz.

Nintendo yalnızca kendi takdir yetkisi dairesinde olmak kaydıyla, Nintendo Network ID’nizi bir ya da birden fazla Nintendo Cihazına bağlamanıza izin verebilir. Eğer Nintendo Network ID’si bir Nintendo Cihazına bağlanırsa, Bağlantılı Nintendo Cihazınızı bir başka kişiye satmadan veya başka şekilde devretmeden önce Bağlantılı Nintendo Cihazınızdan Nintendo Network ID’nizi ve sizin için kişisel olan diğer her türlü içeriği silmelisiniz.

Çocuklar kendileri için ebeveynleri veya yasal velileri tarafından oluşturulan bir Nintendo Network ID’si kullanabilirler. Ebeveynler veya yasal veliler daima çocuklarının Nintendo Network’ü kullanmalarını gözetim altında tutmak zorundadırlar. Ebeveynler veya yasal veliler çocuklarının Nintendo Network’ü kullanmalarını sınırlamak istedikleri takdirde, Nintendo tarafından sunulan ebeveyn denetimi işlevini kullanmaktan sorumludurlar.

1.3 Nintendo Network’ün Kullanımı

Nintendo Network yalnızca kişisel eğlenceniz ve ticari olmayan kullanım içindir. Nintendo Network başka hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmamalıdır.

Nintendo Network ID’niz üzerinden Nintendo Network’ün tarafınızdan veya arkadaşlarınız, aileniz ya da herhangi başka bir üçüncü tarafça kullanılmasına ilişkin bütün maliyetlerden (her türlü internet bağlantı ücreti, gerekli ekipman maliyetleri ve diğer ilgili ücret ve bedeller) sorumlusunuz. Maliyetin kesin miktarı, başka hususların yanı sıra, Nintendo Network’e erişmek için kullandığınız cihaza, Nintendo Network’teki faaliyetlerinize ve internet erişim sağlayıcınızın koşullarına bağlıdır.

Nintendo Network bütün ülkelerde mevcut değildir. Nintendo Network’te sunulan oyunlar, uygulamalar, yazılımlar, hizmetler, portaller, veriler ve diğer içerikler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Nintendo zaman zaman Nintendo Network’ü kısmen veya tümüyle Nintendo Network kullanıcıları yararına değiştirebilir.

1.4 Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik

Nintendo herhangi bir Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik’ten sorumlu değildir. Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik, yalnızca söz konusu Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği Nintendo Network üzerinden yerleştiren, gönderen veya başka şekilde kullanıma sunan bir Nintendo Network kullanıcısının sorumluluğu altındadır. Nintendo, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği izlemekle yükümlü değildir. Ancak eğer Nintendo, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğin yasadışı veya uygunsuz olduğunun farkına varırsa, Nintendo kendi takdir yetkisi dairesinde söz konusu Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği silme veya bu içeriğe erişim hakkını engelleme hakkını saklı tutar.

Şayet Nintendo Network üzerinden bir Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği yerleştirir, gönderir veya başka şekilde kullanıma sunarsanız, Nintendo’ya, söz konusu Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği yerleştirmek, göndermek veya başka şekilde kullanıma sunmak için kullandığınız uygulamanın öngördüğü şekilde, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği çoğaltma, yayınlama ve kullanıma sunma konusunda münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, sürekli ve tamamen devredilebilir bir hak vermiş olursunuz. Bu, herhangi bir özel mesaj veya başka herhangi bir özel iletişimde yer alan Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriklere uygulanmaz.

Nintendo Network içerisinde kullandığınız uygulamaya bağlı olarak, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğinizin üçüncü taraflarca görüntülenebileceğini, çoğaltılabileceğini, yayınlanabileceğini ve/veya değiştirilebileceğini kabul etmiş olursunuz. Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğiniz, isminiz, e-posta adresiniz, adresiniz, telefon numaranız veya başka hassas verileriniz gibi kişisel bilgilerinizi içermemelidir.

Nintendo Network’ün herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini ve herhangi bir Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğin Nintendo Network’ten herhangi bir zamanda silinebileceğini kabul etmektesiniz. Nintendo herhangi bir Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği saklamakla yükümlü değildir.

Nintendo Network kanalıyla yerleştirdiğiniz, gönderdiğiniz veya başka şekilde kullanıma sunduğunuz Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik, Nintendo Network Davranış Kurallarına uygun olmak zorundadır.

1.5 Nintendo Network Davranış Kuralları

Nintendo Network’ü kullanırken, Nintendo Network’ü barışçıl ve güvenli bir ortamda tutmak için tasarlanan kuralları içeren Nintendo Network Davranış Kurallarına uymak zorundasınız.

Nintendo Network Davranış Kuralları, aşağıdakileri de kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü yasadışı, zararlı veya başka nedenlerle uygunsuz davranışları yasaklar:

1.6 Arka Plan İletişim Özellikleri

Nintendo Network ID’nizin bir Nintendo Cihazına bağlanması ve Bağlantılı Nintendo Cihazınızın internete bağlı olması durumunda, Bağlantılı Nintendo Cihazınız Nintendo sunucuları ve diğer Bağlantılı Nintendo Cihazları ile otomatik arka plan iletişimi gerçekleştirebilir.

Nintendo sunucuları ile arka plan iletişimi Bağlantılı Nintendo Cihazınızın, Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinde kurulu sistem güncellemelerini, yazılım ve uygulamalara ilişkin güncellemeleri ile Nintendo Network üzerindeki içeriğe ilişkin güncellemeleri, yeni uygulamaları ve Nintendo’dan gelen önemli servis mesajlarını almanızı sağlar.

Kullandığınız cihaza bağlı olarak diğer Bağlantılı Nintendo Cihazları ile arka plan iletişimi söz konusu olabilir. İlgili uygulamada arka plan iletişim özellikleri hakkında bilgilendirileceksiniz.

Bağlantılı Nintendo Cihazınızın ayarlarındaki veya ilgili uygulamanın ayarlarındaki arka plan iletişim özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca Bağlantılı Nintendo Cihazınızın internet bağlantısını tamamen keserek de arka plan iletişim özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz.

1.7 Üçüncü Taraflara Ait İçerik

Nintendo Network Üçüncü Taraflara Ait İçeriğe erişim sunabilir. Üçüncü Taraflara Ait İçerik sorumluluğu yalnızca ilgili üçüncü tarafa ait olmak üzere sunulur ve dağıtılır. Nintendo bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Üçüncü Taraflara Ait İçerik ilgili üçüncü taraflarca sağlanan hüküm ve şartlara tabi olabilir.

Nintendo tarafından sunulan ebeveyn denetimi işlevi Üçüncü Taraflara Ait İçerikte kullanılamayabilir. Bu durumda size önceden bir bildirimde bulunulabilir ve çocuğunuzun söz konusu Üçüncü Taraflara Ait İçeriklerden herhangi birine erişimini engelleme seçeneği sağlanabilir.

1.8 Nintendo’ya Ait Fikri Mülkiyet

Nintendo, Nintendo Network’ü işletmek için gerekli olan Nintendo’ya Ait Fikri Mülkiyette bulunan bütün hak, tasarruf hakkı ve menfaatlere (bütün fikri mülkiyet hakları dâhil) veya ayrıca bunları kullanma ve bunlara dair alt lisans verme hakkına sahiptir. Nintendo size, Nintendo Network’ü işbu Anlaşmanın koşullarına uygun olarak kullanmak için gerekli olduğu ölçüde, Nintendo’ya Ait Fikri Mülkiyeti kullanmak üzere kişisel bir lisans verir. Bu lisansı bir başka kişi veya kuruluşa devredemez, temlik edemez, buna dair alt lisans veremez veya bunu başka şekilde elden çıkaramazsınız ve Nintendo’ya Ait Fikri Mülkiyeti herhangi bir ticari amaç doğrultusunda kullanamazsınız. İşbu Anlaşmada düzenlenen lisansın yanı sıra, Nintendo size Nintendo’ya Ait Fikri Mülkiyette bulunan herhangi bir hak, tasarruf hakkı ve menfaat sağlamaz. Nintendo, Nintendo’ya Ait Fikri Mülkiyette bulunan bütün hakları saklı tutar.

1.9 Nintendo’nun Size Karşı Yükümlülüğü

Nintendo, mevzuat uyarınca, (a) hayat, vücut bütünlüğü ve/veya sağlığa yönelik hasarlardan doğan her türlü zarardan; (b) kasıt durumunda; (c) ağır ihmal durumunda; (d) Nintendo’nun Alman Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda sorumludur. Yukarıdaki hususları sınırlamaksızın, işbu belge çerçevesindeki herhangi "önemli" bir sözleşme yükümlülüğünün ihlali durumunda Nintendo yalnızca hafif ihmalden dolayı yükümlü olabilir. Bu anlamda "önemli" yükümlülükler ihlali sözleşmenin amacını ve genel olarak güvenebileceğiniz uygunluğu tehlikeye atacak olan Anlaşmanın ifası için gerekli olan yükümlülüklerdir. Böyle durumlarda yükümlülük tipik ve öngörülebilir hasarlarla sınırlı olacaktır; diğer durumlarda Nintendo hafif ihmalden dolayı yükümlü olmayacaktır.

1.10 Tazminat

Nintendo Network’ün tarafınızdan yasadışı veya başka bir şekilde işbu Anlaşmanın koşullarını (Nintendo Network Davranış Kuralları dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın) ihlal edecek şekilde kullanmanızdan doğan veya bununla bağlantılı her türlü zarar, sorumluluk veya hak iddiası (makul avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) karşısında Nintendo’yu, iştiraklerini ve yan kuruluşlarını tazmin etmeyi, bunlardan zarar görmemelerini temin etmeyi kabul etmektesiniz. Bu tazminat özellikle, yüklediğiniz bütün fotoğraflar, video ve diğer materyaller dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerikten doğan veya bununla bağlantılı her türlü zarar, sorumluluk veya hak iddiasını kapsayacaktır.

1.11 Anlaşmaya Yapılacak Değişiklikler

İşbu Anlaşmanın güncel bir sürümü daima Nintendo’nun internet sitesinde bulunacaktır. Nintendo, hizmeti geliştirmek veya bunu teknik veya yasal gereksinimlerdeki değişiklikleri yansıtmak üzere uyarlamak için gerekli veya faydalı olduğu müddetçe istediği zaman işbu Anlaşmanın hüküm ve şartlarını değiştirebilir. Eğer değişiklik yaparsak, Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinden (Nintendo Network ID’nizin bir Nintendo Cihazına bağlı olması ve Bağlantılı Nintendo Cihazınızın internete bağlı olması kaydıyla) ve ayrıca e-posta yoluyla size bildirimde bulunulacaktır. Şayet bu değişikliklere size iletilmesini izleyen 4 hafta içerisinde itiraz etmezseniz, değişikliklerin kabul edildiği varsayılacaktır (bildirim sizi bu doğrultuda bilgilendirecektir). Değişikliklere itiraz ettiğiniz takdirde, Nintendo işbu Anlaşmayı veya bir bölümünü makul süreyle ihbarda bulunmak kaydıyla feshetme hakkını saklı tutar ve yeni hüküm ve şartlar altında Nintendo Network’ü kullanmaya devam etmek istediğiniz takdirde yeniden kayıt yapmak zorunda kalacaksınız.

1.12 Anlaşmanın Feshi ve Devri

İşbu Anlaşmayı, Nintendo Network ID’nizi silmek suretiyle istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.

İşbu Anlaşmanın koşullarının tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda Nintendo herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Anlaşmayı veya bir bölümünü istediği zaman feshedebilir. Önemsiz ihlallerin gerçekleşmesi durumunda Nintendo size uygunsuzluk konusunda önceden uyarıda bulunacaktır ve size bunu telafi etme fırsatı verecektir. Ancak davranışınız tümüyle kabul edilemez nitelikte ise, Nintendo’nun size böyle bir uyarıda bulunma yükümlülüğü söz konusu değildir. Nintendo Network Davranış Kurallarının ve işbu Anlaşmanın diğer önemli hükümlerinin ciddi ihlali durumunda bir davranışın tümüyle kabul edilemez nitelikte olduğu kabul edilir.

Nintendo aynı zamanda işbu Anlaşmayı veya bir bölümünü istediği zaman yasal, teknik veya ticari nedenlerle feshedebilir. Bu durumda, size makul bir süre önceden ihbarda bulunacağız.

İşbu Anlaşmanın herhangi bir nedenle feshi, Anlaşma çerçevesinde verilecek her türlü lisansın feshine neden olacak ve sınırlama olmaksızın Nintendo Alışveriş Hizmetleri de dâhil olmak üzere Nintendo Network’ün tarafınızdan kullanılmasını engelleyecektir. İşbu Anlaşmanın bir bölümünün feshi Nintendo Network’ün seçilen uygulamalarının ve işlevlerinin tarafınızdan kullanılmasını sınırlayabilir.

İşbu Anlaşma herhangi bir nedenle feshedilirse, Madde 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 ve 1.14 yürürlükte kalacaktır.

Nintendo, yalnızca kendi takdir yetkisi dairesinde işbu Anlaşma çerçevesinde sizinle olan akdi ilişkisinin tamamını 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba Minami-ku, Kyoto, Japonya adresinde bulunan iştirak şirketi Nintendo Co. Ltd’ye devredebilir.

1.13 Anlaşmanın Yorumu

Eğer işbu Anlaşmanın herhangi bir bölümü geçersiz veya hükümsüz bulunursa, Anlaşmanın söz konusu bölümü artık uygulanmayacaktır. Geçersiz bölümün Anlaşmadan silinmiş varsayılacağını ancak Anlaşmanın diğer bölümlerinin yürürlükte kalacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca geçersiz bölümü başlangıçtaki amacı yansıtan veya buna en yakın olan bir hükümle değiştirebileceğimizi de kabul etmektesiniz.

1.14 Uygulanan Kanun

İşbu Anlaşma ve işbu Anlaşma çerçevesindeki her türlü hak iddiası, yasaların çatışması ilkeleri dikkate alınmaksızın ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması hariç olmak üzere, Alman Yasalarına tabi olacaktır.

1.15 Müşteri Desteği

Eğer işbu Anlaşma ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize e-posta yoluyla ulaşın. Bölgenizdeki Nintendo Müşteri Destek biriminin irtibat bilgilerini http://contact.nintendo.eu adresinde bulabilirsiniz.

2 Alışveriş Hizmetleri

2.1 Nintendo Alışveriş Hizmetleri

Nintendo Network, Nintendo Alışveriş Hizmetlerine erişim sunabilir. Nintendo Alışveriş Hizmetlerini Nintendo’dan veya üçüncü taraflardan Dijital Ürünler edinmek, Nintendo’dan Fiziksel Ürünler satın almak ve Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinde ve/veya Nintendo Network üzerinden Dijital Ürünleri indirmek ve kullanmak için kullanabilirsiniz.

2.1.1 Dijital Ürünler

2.1.1.1 Dijital Ürünlerin Kaydedilmesi

Dijital Ürünleri indirmeniz ve kullanmanız için ilgili Dijital Ürünle ilgili bir lisansın, Nintendo Network ID’nize kaydedilmesi gerekir.

Dijital Ürünlerle ilgili lisans, ülkenizde bulunmasına bağlı olarak çeşitli yollarla edinilebilir.

Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde bir Dijital Ürünle ilgili lisansın ücretsiz olarak sunulması durumunda, lisans Nintendo Alışveriş Hizmetlerine ilgili siparişinizi iletmenizden sonra Nintendo Network ID’nize kaydedilecektir.

Nintendo veya üçüncü taraflarca Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde bir Dijital Ürünle ilgili lisansın satış için sunulması durumunda, lisans Nintendo Alışveriş Hizmetlerine ilgili siparişinizi iletmenizden ve ödemeyi duruma göre Nintendo veya bir üçüncü tarafa yapmanızdan sonra Nintendo Network ID’nize kaydedilecektir.

Bir Dijital Ürünle ilgili bir lisans ayrıca Nintendo Alışveriş Hizmetleri dışından satın alınabilir veya edinilebilir. Bu durumda Dijital Ürünle ilgili lisansın Nintendo Network ID’nize kaydedilmesi ile ilgili uygulanan süreç hakkında bilgilendirileceksiniz.

Aksinin belirtildiği durumlar haricinde, bir Dijital Ürünle ilgili bir lisans Nintendo Network ID’nize bağlıdır ve bu lisans, yalnızca bir Dijital Ürünün başlangıçta indirildiği Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinde Dijital Ürünü kullanmanıza izin verir. Aksinin belirtildiği durumlar haricinde, Nintendo Network ID’si söz konusu Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinde kayıtlı olan bütün kullanıcılar, ilgili Dijital Ürünü kullanabilirler.

ÖNEMLİ: Bir Dijital Ürünle ilgili lisansı bir üçüncü taraftan edinmeniz durumunda, Nintendo yalnızca lisansı Nintendo Network ID’nize kaydetmenize olanak tanıyacak teknik altyapıyı sağlayacaktır. Ancak Nintendo ne bir satıcıdır ne de söz konusu üçüncü tarafla imzalayabileceğiniz herhangi bir sözleşmenin tarafıdır ve Nintendo bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez.

2.1.1.2 Dijital Ürünlerle İlgili Lisans

Nintendo Network ID’nize her türlü Dijital Ürün ve söz konusu Dijital Ürünlerin her türlü güncellemeleri Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinde ve/veya Nintendo Network üzerinden kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanılmak üzere lisanslandırılır. Dijital Ürünler başka herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmamalıdır.

Özellikle Nintendo’nun yazılı onayı olmadan Dijital Ürünleri kiralamamalı, kiraya vermemeli, uygulanan kanunun açıkça izin vermesi haricinde, Dijital Ürünlerin herhangi bir bölümünü alt lisanslandırmamalı, yayınlamamalı, kopyalamamalı, değiştirmemeli, uyarlamamalı, tercüme etmemeli, bunların tersine tasarımını yapmamalı, kaynak koda dönüştürmemeli, parçalarına ayırmamalısınız.

2.1.2 Fiziksel Ürünler

2.1.2.1 Sipariş Verme Süreci

Eğer bir Fiziksel Ürünü Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde Nintendo’dan satın almayı seçerseniz, size siparişinizin bir özeti ve Nintendo ile bağlayıcı nitelikte bir satın alma anlaşması yapmadan önce bunu tadil etme fırsatı verilecektir.

2.1.2.2 Teslimat ve Gümrük İşlemleri

Satın alma süreci boyunca, size siparişiniz için teslimat adresi verme fırsatı verilecektir. Satın alma öncesinde Fiziksel Ürünlerin tesliminin mümkün olduğu ülkeler hakkında size bilgi verilecektir. Teslimat ülkesinde uygulanan her türlü gümrük vergisinden veya resminden sorumlu olacaksınız.

2.1.2.3 Mülkiyeti Muhafaza

Tarafınıza teslim edilen herhangi bir Fiziksel Ürün, ödemenin tamamının yapılmasına kadar Nintendo’nun mülkiyetinde kalacaktır.

2.1.3 Kusurlar

Herhangi bir kusur durumunda, yasal hükümler uygulanacaktır. Eğer ilave bir üretici garantisi mevcut ise, söz konusu üretici garantisine dayanan her türlü hak iddiası sahip olabileceğiniz her türlü yasal hakla ilişkisizdir.

2.1.4 Ödeme Yöntemleri

Nintendo’dan bir Dijital Ürün almanız durumunda veya Nintendo’dan bir Fiziksel Ürün satın almanız durumunda, Nintendo ülkenizde mümkün olmasına bağlı olarak çeşitli ödeme yöntemleri sunabilir.

Nintendo size Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde Nintendo’dan satın almış olduğunuz bir Dijital Ürün veya Fiziksel Ürünün ödemesini yapmak için fon kullanma izni verebilir. Fonlar kredi kartı kullanmak, perakendede mevcut olan bir Nintendo e-Alışveriş Kartı üzerine basılmış dijital bir kod eklemek suretiyle veya Nintendo tarafından iletilecek başka bir yöntemle Nintendo Network ID’nize yüklenebilir.

Fonlar Nintendo Network ID’nize bağlıdır ve başka herhangi bir kişi veya kuruluşa devredilemez. Fonlar iade edilemez niteliktedir ve nakit veya kredi ile değiştirilemez. Fonlar yalnızca Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde Nintendo’dan Dijital ve/veya Fiziksel Ürünler satın almak için kullanılabilir.

Nintendo, yalnızca kendi takdir yetkisi dairesinde, Nintendo Network ID’nize yüklenebilecek azami fon miktarını kısıtlayabilir.

Nintendo Network ID’niz üzerinden Fonların her türlü kullanımından siz sorumlusunuz.

Herhangi bir üçüncü taraftan bir Dijital Ürün için lisans almanız durumunda, üçüncü taraf sizi uygulanan ödeme yöntemi hakkında bilgilendirecektir.

2.1.5 Alışveriş Geçmişi

Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde yapılacak her türlü işlem için (Dijital Ürünler için bir lisansın tescili, Dijital Ürünler için ödeme, Fiziksel Ürünlerin satın alınması, fonların yüklenmesi vb.) işlemi teyit eden bir elektronik makbuz alacaksınız. Makbuz istediğiniz zaman Nintendo Network ID’niz üzerinden erişebileceğiniz alışveriş geçmişinize yerleştirilecektir.

2.2 Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetleri

Nintendo Network Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetlerine erişim sunabilir. Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetleri üçüncü taraflarca sorumluluğun tamamı üçüncü taraflara ait olmak üzere sunulur. Nintendo Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetleri kanalıyla üçüncü bir tarafla yapabileceğiniz herhangi bir sözleşmeye taraf olamaz veya başka herhangi bir yolla katılamaz. Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetleri üzerinden edinebileceğiniz ürünler Nintendo Network ID’nize kaydedilmez. Üçüncü Taraf Alışveriş Hizmetleri ilgili üçüncü taraflarca sağlanan hüküm ve şartlara tabidir.

============================

Cayma Hakkı

İşbu anlaşmadan 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sizin veya nakliyeci haricinde sizin belirttiğiniz üçüncü bir kişinin ürünlerin zilyetliğini aldığı tarihten itibaren 14 gün sonra sona erecektir.

Cayma hakkını kullanmak için işbu anlaşmadan caymaya ilişkin kararınızı açık bir beyan ile (örneğin posta, faks veya e-posta) bize (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Almanya’da bulunan, telefon numarası: +49 69 667747 5412, faks numarası: +49 69 667747 95412, e-posta: eShopService@nintendo.de) bildirmeniz gerekmektedir.

Cayma süresine uymak için cayma süresinin sona ermesinden önce cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bir iletişim göndermeniz yeterlidir.

***

Caymanın Etkileri

İşbu anlaşmadan caymanız halinde, sizden almış olduğumuz, nakliye masrafları da dâhil olmak üzere (tarafımızdan sunulan en ucuz standart nakliye seçeneği dışında seçmiş olduğunuz nakliye seçeneğinden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) tüm ödemeleri gecikmeksizin ve her halükarda işbu anlaşmadan caydığınıza ilişkin kararın bize bildirildiği tarihten itibaren 14 günü geçmemek üzere size geri ödeyeceğiz. Söz konusu geri ödemeyi, aksini açıkça belirtmediğiniz takdirde, ilk işlem için kullanmış olduğunuz ödeme yöntemiyle yapacağız. Her halükarda, söz konusu geri ödemeden dolayı tarafınıza bir ücret yansıtılmayacaktır. Ürünleri geri aldığımız veya ürünleri geri gönderdiğinize ilişkin kanıtı sağladığınız tarihten hangisi daha erken ise o tarihe kadar geri ödemeyi gerçekleştirmeyebiliriz.

Ürünleri, gecikmeksizin ve her halükarda işbu anlaşmadan caydığınızı bize ilettiğiniz tarihten itibaren 14 günü geçmemek üzere bize geri göndermeniz veya teslim etmeniz gerekmektedir. Ürünleri 14 günlük sürenin sona ermesinden önce göndermeniz halinde süreye uyulmuş sayılacaktır.

Ürünlerin geri gönderilmesine ilişkin doğrudan masraflar size ait olacaktır.

Yalnızca ürünlerin mutat kullanımı sebebiyle meydana gelenler haricindeki değer azalmalarından sorumlusunuz.

***

Anlaşmalara ilişkin cayma hakkı aşağıdaki durumlarda sona erer:

- sağlığın korunması veya sağlığa uygunluk sebepleriyle iadeye uygun olmayan ambalajlı ürünlerin tedariki ve teslim sonrası ambalajlarının açılması;

- ambalajlı paketlerde ses, görüntü kayıtları veya yazılım (video oyunları gibi) tedariki ve teslim sonrası ambalajlarının açılması;

- cayma süresinin oynatmayı başlatmamız ile sona ereceğini açıkça kabul etmeniz üzerine oynatmaya başladığımız ve izninizin cayma hakkını sona erdireceğini onayladığınız, fiziki ortamda sağlanmayan dijital içeriğin tedariki;

- hizmetin ifası sizin önceden açık izninizle başlaması ve sözleşme tarafımızca tamamen ifa edildiğinde cayma hakkınızı kaybedeceğinizi önceden onaylamanız halinde tamamen ifa edilmiş olan hizmet sözleşmeleri.

======================

II. Nintendo Network Gizlilik Politikası

Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Almanya’da bulunan Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo" veya "biz") kullanıcılarının gizlilik haklarına saygılıdır ve onların kişisel bilgilerinin korunmasının önemini takdir eder. İşbu Nintendo Network Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası") size Nintendo Network üzerinden sunduğunuz bilgilerin toplanması, kullanımı ve gizliliği ile ilgili bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Eğer bir Nintendo Network ID’si kaydeder ve işbu Gizlilik Politikasını kabul ederseniz, kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını kabul etmektesiniz.

Eğer çocuğunuz adına bir Nintendo Network ID’si kaydeder ve işbu Gizlilik Politikasını kabul ederseniz, çocuğunuzun kişisel bilgilerinin işbu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikasında kullanılan sözcükler ve ifadeler Nintendo Network Anlaşmasında kullanılan aynı anlamlara gelecektir.

1 Özet

Özellikle;

2 Hangi Bilgileri Toplarız?

2.1 Şahsınız Hakkında Bilgiler

Nintendo Network ID’nizin kaydedilmesi için e-posta adresinizi, ikamet ettiğiniz ülkeyi, doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi bildirmeniz gerekmektedir ve yaşadığınız bölgeyi bildirmeyi de seçebilirsiniz.

Nintendo Network’te Fiziksel Ürünlerin teslimi gibi belli hizmetlere ihtiyaç duyarsanız, sizden isminizi ve soyadınızı, adresinizi ve telefon numaranızı talep edebiliriz.

Eğer Nintendo’dan Dijital veya Fiziksel Ürün satın alır ya da fonlarınızı Nintendo Alışveriş Hizmetleri üzerinden Nintendo Network ID’nize yüklerseniz, işlemi mümkün kılmak için kredi kartı bilgilerinizi (kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu) vermeniz gerekebilir.

2.2 Kullandığınız Cihaz Hakkında Bilgiler

Bir Nintendo Cihazınızı Nintendo Network ID’nize bağlamak için ve Bağlantılı Nintendo Cihazının Nintendo Network ile bağlantısına olanak sağlamak için Bağlantılı Nintendo Cihazı ile ilgili IP adresi, MAC adresi, seri numarası veya Bağlantılı Nintendo Cihazına verilen alfanumerik kodlar gibi teknik bilgileri toplayabiliriz. Eğer Nintendo Network’e örneğin bir PC gibi başka bir elektronik cihazdan erişirseniz, bu cihaza ait teknik bilgileri (IP adresi, MAC adresi gibi) toplayabiliriz.

Ayrıca Nintendo Network deneyiminizi optimize etmek için Nintendo Network’e erişim amacıyla kullandığınız cihazın ayarları hakkında ülke ayarları, dil ayarları, ebeveyn denetimi ayarları ve Bağlantılı Nintendo Cihazına ait kablosuz erişim noktası bilgileri; ekran çözünürlüğü ve kullandığınız başka bir elektronik cihaza ait diğer görüntü tercihleri gibi kullandığınız cihazın ayarları hakkında bilgi toplayabiliriz.

2.3 Nintendo Alışveriş Hizmetlerini Kullanımınız ile İlgili Bilgiler

Eğer Nintendo Alışveriş Hizmetlerini kullanıyorsanız, Dijital Ürünler için lisansların kaydedilmesi, Fiziksel Ürünlerin satın alınması, Dijital ve Fiziksel Ürünlerin ödemelerinin yapılması, fonların yüklenmesi ve Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde yapacağınız diğer işlemler hakkında bilgi toplarız.

Ayrıca, hangi Dijital ve Fiziksel Ürünleri görüntülediğiniz veya istek listenize kaydettiğiniz, Nintendo Alışveriş Hizmetlerinin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde nasıl gezindiğiniz ve tarafınızdan yapılan tavsiye ve oyun puanlamaları gibi Nintendo Alışveriş Hizmetlerini kullanma biçiminizle ilgili de bilgi toplayabiliriz. Bu özellikten istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

2.4 Nintendo Network’ü Kullanımınız ile İlgili Bilgiler

Size Nintendo Network’te bulunan içerik, ürün ve hizmetlerden yararlanma olanağı sağlamak için Nintendo Network ID’nize atanan kullanıcı adı ve alfanumerik kodlar, Nintendo Network’te sizi temsil eden bir Mii Karakterinin adı, görünümü ve profili, çeşitli uygulamalarda kullandığınız rumuz ve ID’ler, kaydettiğiniz arkadaşlar ve favoriler, birlikte oynadığınız Nintendo Network kullanıcıları, Nintendo Network’te yüklediğiniz, yerleştirdiğiniz veya başka şekilde kullanıma sunduğunuz Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik, çevrimiçi durum bilgileriniz, kullandığınız oyun ve uygulamalara özgü diğer veriler gibi faaliyetlerinizle ilgili verileri işleriz.

Ayrıca Bağlantılı Nintendo Cihazınız üzerinde hangi oyunları oynadığınız ve hangi uygulamaları kullandığınız, oyunları ne zaman oynadığınız ve uygulamaları ne zaman kullandığınız, güncel seviyeniz, skorunuz ve oyundaki mekânınız gibi faaliyet geçmişi bilgilerinizi ve ayrıca anketlere katıldığınız zaman verdiğiniz bilgileri de toplayabiliriz.

2.5 Nintendo Network ID’sinin Diğer Network’lere Bağlanması

Nintendo Network, Nintendo Network ID’nizi üçüncü bir tarafça sunulan bir network hesabına bağlamanıza izin verebilir. Eğer hesaplar arasında bağlantı kurma yolunu seçerseniz, verileriniz bir üçüncü tarafın söz konusu network’üne ait gizlilik politikasına uygun muamele görecektir.

Hesaplar arasında bağlantı kurmanın şahsınız hakkındaki bilgilerin Nintendo’dan üçüncü bir tarafa iletilmesini gerektirmesi durumunda, bağlantının kurulmasından önce bu durumdan haberdar edileceksiniz ve size bağlantıyı ve veri iletimini reddetme fırsatı verilecektir.

Nintendo bilgilerinizin üçüncü bir tarafça kullanılmasından sorumlu değildir.

Nintendo Network ayrıca Nintendo Network ID’nizi Nintendo tarafından sunulan başkaca bir network hesabına bağlamanıza izin verebilir. Eğer hesaplar arasında bağlantı kurmayı seçerseniz, verileriniz kabul etmiş olduğunuz bu tür başka bir hesabın uygulanan gizlilik politikasına uygun bir şekilde muamele görecektir.

2.6 Tanımlama Bilgileri

Nintendo Network’ün web tabanlı bölümleri Nintendo Network’e erişmek için kullandığınız bir cihazın üzerine yerleştirilen küçük metin dosyaları olan tanımlama bilgilerini kullanabilir. Söz konusu tanımlama bilgileri bize Nintendo Network’ün farklı bölümlerinde gezinirken cihazınızı tanımlama ve seçimlerinizi ve girdilerinizi saklama ve ayrıca size Nintendo Network’ün güvenli alanlarına erişim sağlama olanağı verir.

3 Bilgiler Nasıl Kullanılır?

3.1 Hizmetin Sağlanması

Topladığımız bilgiler cihazınızın Nintendo Network ile bağlantısını kurmak, size Nintendo Network’te bulunan içerik, ürün ve hizmetleri sağlamak, Nintendo Network tarafından desteklenen faaliyetlere katılımınıza olanak vermek ve Nintendo Network içerisindeki talep ve siparişlerinizi işlemek için kullanılır.

Eğer Nintendo Alışveriş Hizmetlerini kullanırsanız, siparişlerinizi işleme almak, size işlem geçmişi sağlamak ve finansal ve yasal yükümlülüklerimizi karşılamak için gerekli olduğu ölçüde yaptığınız işlemlerle ilgili bilgileri işleriz. Eğer Nintendo Alışveriş Hizmetlerinde kredi kartı kullanıyorsanız, kredi kartı sağlayıcısı tarafından hazırlanan kurallara uygun olarak kredi kartı numaranızı ayrıca saklayacağız.

Ayrıca potansiyel olarak yasadışı veya saldırgan faaliyetleri engellemek, yasal yükümlülüklerimize uymak ve haklarımızı ve kullanıcılarımızın haklarını yürürlüğe koymak için Nintendo Network’ün kullanımı ile ilgili bilgileri de işleyebiliriz.

3.2 Nintendo Network’te İletişim ve Etkileşim

Eğer kullanıcılar arasındaki iletişimi ve Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik alışverişini destekleyen Nintendo Network parçalarını kullanırsanız, diğer kullanıcılar, Nintendo Network ID’si, Nintendo Network’te sizi temsil eden bir Mii Karakterinin adı ve görünümü, Mii profil bilgileri, ülke, favori uygulamanızın adı veya en son oynadığınız uygulama gibi hakkınızdaki bazı bilgileri görebilir. Nintendo Network’te kullandığınız uygulamaya bağlı olarak, daha fazla bilgi de başkaları tarafından görülebilir; örneğin Nintendo Network’te hakkında yorum yaptığınız oyunu oynayıp oynamadığınız. Yaşınız ve çevrimiçi durumuz gibi şahsınız hakkında duyarlı bilgilerin bulunması durumunda, size bu bilgi paylaşımına izin verip vermeme konusunda tercih şansı verilecektir.

Eğer etkileşimli oyunlar oynar veya Nintendo Network’ün etkileşimli özelliklerini kullanırsanız, oyun oynama bilgileri kolektif oynama veya etkileşim sağlamak amacıyla kullanıcılar arasında paylaşılabilir. Etkileşimli oyunlar kullanıcıların geçmişte birbirleriyle oynadıklarını görebilmeleri için bir "oyuncu tarihi" özelliğini destekleyebilir.

Nintendo Network kullanıcıları için bir arkadaş listesi veya bir kara liste oluşturmanız durumunda, bu bilgiler, seçimlerinize saygı gösterildiğinden emin olmak için, oynadığınız bir oyun veya uygulama ile işlenebilir. Nintendo Network ID’nizi üçüncü bir tarafça sunulan bir network hesabına bağlamayı seçmeniz durumunda, Nintendo Network ID’nizle kaydedilen arkadaş listesi üçüncü bir tarafça sunulan network hesabınızla kaydedilen bir arkadaş listesiyle senkronize edilebilir. Aynısı sizin diğer Nintendo Network kullanıcılarının bir arkadaş listesinde veya kara listesinde yer almanız durumunda da geçerlidir.

3.3 Ürün Optimizasyonu ve Piyasa Araştırması

Bilgilerinizi, içerik, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirip en uygun hale getirebilmek amacıyla demografik ve istatistiksel analiz amaçları doğrultusunda kullanabiliriz.

Bilgilerinizi ayrıca pazarlama içerik, ürün ve hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde şekillendirmek ve size Nintendo Network üzerinde gösterilen tavsiye, tanıtım ve teklifleri müşteriye uygun hale getirmek için pazarlama ve piyasa araştırması amaçları doğrultusunda da kullanabiliriz.

Bilgilerinizin bu şekilde kullanımından istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

4 Pazarlama ve Tanıtım

Ayrıca onaylamanıza tabi olarak, Nintendo size, Nintendo Network ID’nizin bir işlevi olarak bir bildirim kanalıyla veya e-posta adresinize e-posta göndererek Nintendo’nun veya üçüncü tarafların ürünleri hakkında pazarlama ve tanıtım mesajları gönderebilir. Bu durumda, bilgilerinizi aynı zamanda bu pazarlama ve tanıtım mesajlarını müşteriye özel hale getirmek için de kullanabiliriz. İstediğiniz zaman yukarıda tanımlandığı gibi pazarlama ve tanıtım mesajları alma onayınızı geri çekebilirsiniz.

5 Kullanıcı İletişimleri

Nintendo’ya bir e-posta veya başka iletişim gönderdiğiniz zaman, bu iletişimleri sorgularınızı işleme almak ve taleplerinize yanıt vermek için muhafaza edebiliriz.

6 Bilgilere Kimin Erişimi Vardır?

Nintendo bilgilerinizi, başta aşağıdakiler olmak üzere Nintendo grubu bünyesindeki diğer kuruluşlarla paylaşabilir:

Nintendo işbu Gizlilik Politikası uyarınca bilgilerinizi yönetmek ve işlemek için Nintendo menfaatine hareket eden üçüncü taraf bilgi işlemciler de kullanabilir.

7 Bilgilerin Gözden Geçirilmesi, Düzeltilmesi ve Silinmesi

Verdiğiniz bilgileri Nintendo Network ID’nizin ayarlarında veya Nintendo’ya e-posta göndermek suretiyle gözden geçirebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz. Yerel Nintendo Müşteri Destek biriminizin irtibat bilgilerini http://contact.nintendo.eu adresinde bulabilirsiniz.

Bilgilerinizi istediğiniz zaman hesap ayarlarında Nintendo Network ID’nizi silerek veya Nintendo’ya bir e-posta göndererek silebilirsiniz. Yasa gereği alıkoymak zorunda olmadığımız veya alıkoymamıza izin verilmediği takdirde verileriniz silinecektir. Nintendo Network ID’nizin silinmesi Nintendo Network Anlaşmasının feshine yol açacak ve Nintendo Network’ü kullanmanızı engelleyecektir.

8 Bize Ulaşın

Eğer işbu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize e-posta yoluyla ulaşın. Yerel Nintendo Müşteri Destek biriminizin irtibat bilgilerini http://contact.nintendo.eu adresinde bulabilirsiniz.

Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview