NINTENDON VERKKOPALVELUSOPIMUS ja NINTENDO NETWORK -YKSITYISYYDENSUOJASÄÄNNÖKSET ovat tärkeitä juridisia asiakirjoja. Mikäli olet alle 18-vuotias, sinun tulee saada vanhempasi tai huoltajasi hyväksymään näiden asiakirjojen ehdot.

I. Nintendon Verkkopalvelusopimus

Versio: 05.2015 (FI)

Tämä on sitova sopimus sinun, eli yksityishenkilön, sekä Nintendo of Europe GmbH (Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero: +49 69 667747 5412, sähköpostiosoite: eShopService@nintendo.de, faksinumero: +49 69 667747 95412). Tässä sopimuksessa Nintendo of Europe GmbH -yhtiöön viitataan sanoilla "Nintendo" tai "me".

Tämä Nintendon Verkkopalvelusopimus ("Sopimus") koskee Nintendo Networkin käyttöäsi.

1 Yleiset määräykset

1.1 Määritelmät

Tässä Sopimuksessa seuraavilla termeillä on niille jäljempänä annetut merkitykset:

"Digitaaliset Tuotteet" viittaa kaikkiin peleihin, ohjelmiin, ohjelmistoihin, pelien, ohjelmien ja ohjelmistojen lisäsisältöön, digitaalisia palveluja koskeviin etuseteleihin sekä muuhun veloituksitta saatavilla olevaan tai Nintendo-ostospalvelussa myytävänä olevaan Nintendo-laitteissa ja/tai Nintendo Networkin kautta käytettäväksi tarkoitettuun digitaaliseen sisältöön.

"Fyysiset Tuotteet" viittaa aineellisiin ja fyysisiin esineisiin.

"Kolmannen Osapuolen Ostospalvelut" viittaa kaikkiin kolmansien osapuolten tarjoamiin ohjelmiin, ohjelmistoihin ja palveluihin, joihin saattaa päästä Nintendo Networkin kautta, mutta joita ei ole rekisteröity Nintendo Network ID -tunnukselle ja joiden avulla käyttäjät voivat hankkia lisenssejä peleihin, ohjelmiin, ohjelmistoihin ja muuhun kolmansien osapuolten digitaaliseen sisältöön kolmansien osapuolten määrittämillä ehdoilla.

"Kolmannen Osapuolen Sisältö" viittaa kolmansien osapuolten tarjoamiin peleihin, ohjelmiin, ohjelmistoihin, lisäsisältöön, palveluihin, verkkosivustoihin, portaaleihin, tietoihin ja muuhun digitaaliseen sisältöön.

"Käyttäjäsisältö" viittaa kaikkeen viestintään, viesteihin, tekstiin, kuviin, piirustuksiin, valokuviin, ääneen, ihmisääneen, ääninauhoituksiin, musiikkiin, elokuviin, tietoihin, informaatioon ja kaikkeen muuhun aineistoon ja sisältöön (mukaan lukien käyttäjänimet, lempinimet, kustomoidut Mii-hahmot, Mii-lempinimet, kustomoidut tasot, kartat, skenaariot jne.), joka on Nintendo Networkin käyttäjien luomaa tai niille lisensoitua ja jonka Nintendo Networkin käyttäjä julkaisee, lähettää tai muutoin tekee saatavilla olevaksi Nintendo-laitteella ja/tai Nintendo Networkin kautta.

"Mii-hahmo" viittaa kustomoitavaan sähköiseen avatariin, jonka voit luoda Mii-luomisohjelmassa ja jota voidaan käyttää Nintendo Networkin peleissä ja muissa ohjelmissa, mukaan lukien edustamaan omaa Nintendo Network ID -tunnustasi muille käyttäjille.

"Nintendon Immateriaalioikeudet" viittaa kaikkiin immateriaalioikeuksiin, mukaan lukien, rajoituksetta, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit, palvelumerkit, logot, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallioikeudet, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, keksinnöt, patentit, liikesalaisuudet, tietotaito, Mii-hahmot sekä muuhun luottamukselliseen ja omistusoikeuden alaiseen tietoon, jonka Nintendo on kehittänyt, omistaa tai johon sille on myönnetty käyttöoikeus.

"Nintendo-laite" viittaa Nintendon valmistamaan ja "Nintendo" ® -tavaramerkillä markkinoimaan elektroniseen laitteeseen, joka on mahdollista yhdistää Nintendo Network ID -tunnukseen.

"Nintendo Network" viittaa kaikkien Nintendon tai Nintendon kolmannen osapuolen ominaisuudessa toimivien yhteistyökumppanien pelien, ohjelmien, ohjelmistojen, palvelujen, portaalien, tietojen ja muun kaupallisen tai ei-kaupallisen sisällön muodostamaan kokonaisuuteen, joka on rekisteröidyn Nintendo Network ID -tunnuksen omaavien käyttäjien saatavilla kun he muodostavat verkkoyhteyden Yhdistetyllä Nintendo-laitteellaan tai kun he käyttävät pelejä, ohjelmia, ohjelmistoja, portaaleja, viestejä, tietoja, informaatiota ja muuta Nintendo Network -sisällöksi merkittyä sisältöä millä tahansa toisella verkkoyhteydessä olevalla laitteella.

"Nintendo-ostospalvelut" viittaa kaikkiin Nintendo Networkissa tarjolla oleviin ohjelmiin, ohjelmistoihin ja palveluihin, joiden avulla käyttäjät voivat (i) rekisteröidä Nintendo Network ID -tunnuksillensa lisenssejä peleihin, ohjelmiin, ohjelmistoihin, pelien lisäsisältöä, ohjelmia ja ohjelmistoja, digitaalisia palveluja koskevia etuseteleitä sekä muuta digitaalista sisältöä veloituksetta tai maksua vastaan ja/tai (ii) ostaa Nintendolta Fyysisiä Tuotteita Nintendo Network ID: tä käyttäen.

"Yhdistetty Nintendo-laite" viittaa Nintendo Network ID -tunnukseen yhdistettyyn Nintendo-laitteeseen.

1.2 Nintendo Network ID -tunnus

Voidaksesi käyttää Nintendo Networkia, tulee sinun rekisteröidä Nintendo Network ID -tunnus. Sinun tulee antaa paikkansapitävät ja täydelliset tiedot rekisteröityessäsi sekä päivittää rekisteröitymistietojasi, mikäli ne muuttuvat.

Nintendo Network ID -tunnus on yhteydessä asuinmaahasi, jonka ilmoitit rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli muutat toiseen maahan, et ehkä pysty käyttämään Nintendo Network ID -tunnustasi (mukaan lukien Digitaaliset Tuotteet) ja saatat joutua luomaan toisen Nintendo Network ID -tunnuksen, jos haluat nauttia Nintendo Networkista kyseisessä uudessa maassa. Mikäli muutat takaisin siihen maahan, jossa Nintendo Network ID -tunnuksesi oli rekisteröity, pystyt jälleen käyttämään alkuperäistä Nintendo Network ID -tunnustasi.

Nintendo Network ID -tunnus on henkilökohtainen, etkä saa myydä, vaihtaa, siirtää tai muutoin luovuttaa Nintendo Network ID -tunnustasi kenellekään toiselle henkilölle tai millekään toiselle taholle.

Vastaat kaikista Nintendo Network ID -tunnuksesi tapahtumista. Sinun tulee aina säilyttää kirjautumistietosi turvassa. Mikäli tietoosi tulee tai kohtuudella epäilet jotakin tietoturvarikkomusta, kuten että kolmas osapuoli on saanut luvattoman pääsyn Nintendo Network ID -tunnukseesi tai että kirjautumistietosi ovat hukkuneet, ne on varastettu tai ne ovat paljastuneet, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta Nintendolle.

Nintendo voi yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa antaa sinun yhdistää Nintendo Network ID -tunnuksesi yhteen tai useampaan Nintendo-laitteeseen. Mikäli Nintendo Network ID -tunnuksesi on yhdistetty Nintendo-laitteeseen, tulee sinun poistaa Nintendo Network ID -tunnuksesi ja muu henkilökohtainen sisältösi Yhdistetyltä Nintendo-laitteelta, ennen kuin myyt tai muutoin siirrät Yhdistetyn Nintendo-laitteesi toiselle henkilölle.

Lapset voivat käyttää vanhempansa tai huoltajansa heille luomaa Nintendo Network ID -tunnusta. Vanhempien tai huoltajien on aina valvottava lastensa Nintendo Networkin käyttöä. Vanhempien tai huoltajien vastuulla on käyttää Nintendon tarjoamaa lapsilukkotoimintoa halutessaan rajoittaa lastensa Nintendo Networkin käyttöä.

1.3 Nintendo Networkin käyttö

Nintendo Network on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi virkistys- ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Nintendo Networkia ei tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Vastaat kaikista Nintendo Network ID -tunnuksesi kautta tapahtuvan Nintendo Networkin käytön kustannuksista, oli käyttäjänä sinä itse tai kaverisi, perheesi tai mikä tahansa kolmas osapuoli (mukaan lukien mahdolliset verkkoyhteysmaksut, tarvittavien välineiden kustannukset sekä kaikki muut asiaankuuluvat maksut ja veloitukset). Kustannusten tarkka määrä riippuu mm. siitä, mitä laitetta käytät päästäksesi Nintendo Networkiin, toiminnastasi Nintendo Networkissa, sekä internet-palveluntarjoajasi ehdoista.

Nintendo Network ei ole saatavilla kaikissa maissa. Pelit, ohjelmat, ohjelmistot, palvelut, portaalit, tiedot ja muu Nintendo Networkissa tarjolla oleva sisältö saattaa vaihdella maittain. Nintendo voi aika ajoin muuttaa Nintendo Networkia osittain tai kokonaisuudessaan Nintendo Networkin käyttäjien hyväksi.

1.4 Käyttäjäsisältö

Nintendo ei vastaa mistään Käyttäjäsisällöstä. Käyttäjäsisällöstä vastaa yksinomaan se Nintendo Networkin käyttäjä, joka on julkaissut, lähettänyt tai muutoin tehnyt kyseisen Käyttäjäsisällön Nintendo Networkin kautta saatavilla olevaksi. Nintendolla ei ole velvollisuutta valvoa Käyttäjäsisältöä. Mikäli Nintendo kuitenkin tulee tietoiseksi mahdollisesti laittomasta tai sopimattomasta Käyttäjäsisällöstä, Nintendo pidättää oikeuden oman harkintavaltansa puitteissa poistaa kyseinen Käyttäjäsisältö tai estää siihen pääsy.

Mikäli julkaiset, lähetät tai asetat muutoin Käyttäjäsisältöä Nintendo Networkin kautta saataville, myönnät Nintendolle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojalteista ja muista korvauksista vapautetun, ikuisen ja täysin siirtokelpoisen oikeuden toisintaa, julkaista sekä tehdä Käyttäjäsisältöä Nintendo Networkin kautta saatavilla olevaksi siten, kuten kyseisessä Käyttäjäsisällön julkaisemiseen, lähettämiseen tai muutoin saataville tekemiseen käyttämässäsi ohjelmassa tarkoitetaan. Edellä oleva ei sovellu mihinkään yksityisissä viesteissä tai muussa yksityisessä yhteydenpidossa esiintyvään Käyttäjäsisältöön.

Hyväksyt sen, että riippuen Nintendo Networkissa käyttämästäsi ohjelmasta, kolmannet osapuolet voivat katsella, toisintaa, julkaista ja/tai muokata sinun Käyttäjäsisältöäsi. Sinun ei pidä sisällyttää Käyttäjäsisältöösi mitään henkilötietoja, kuten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, osoitettasi tai puhelinnumeroasi tai mitään muita arkaluonteisia tietoja.

Hyväksyt, että Nintendo Networkia voidaan milloin tahansa muuttaa osittain tai kokonaan ja mitä tahansa Käyttäjäsisältöä voidaan poistaa Nintendo Networkista milloin tahansa. Nintendolla ei ole velvollisuutta säilyttää mitään Käyttäjäsisältöä.

Kaiken julkaisemasi, lähettämäsi tai muutoin Nintendo Networkin kautta saataville tekemäsi Käyttäjäsisällön tulee olla Nintendo Networkin Eettisten Ohjeiden mukaista.

1.5 Nintendo Networkin Eettiset Ohjeet

Käyttäessäsi Nintendo Networkia sinun tulee noudattaa Nintendo Networkin Eettisiä Ohjeita, jonka sisältämät säännöt on tarkoitettu pitämään Nintendo Network ystävällisenä ja turvallisena ympäristönä.

Nintendo Networkin Eettiset Ohjeet kieltävät kaiken laittoman, vahingollisen tai muutoin sopimattoman käytöksen mukaan lukien, rajoituksetta, seuraavat:

1.6 Taustaviestintäominaisuudet

Mikäli Nintendo Network ID -tunnuksesi on yhdistetty Nintendo-laitteeseen ja Yhdistetty Nintendo-laitteesi on verkkoyhteydessä, Yhdistetty Nintendo-laitteesi saattaa olla taustaviestintäyhteydessä Nintendo-palvelimiin sekä toisiin Yhdistettyihin Nintendo-laitteisiin.

Taustaviestintä Nintendo-palvelimien kanssa mahdollistaa sen, että Yhdistetty Nintendo-laitteesi voi vastaanottaa järjestelmäpäivityksiä, Yhdistettyyn Nintendo-laitteeseesi asennettujen ohjelmistojen ja ohjelmien päivityksiä, Nintendo Networkin sisältöpäivityksiä, uusia ohjelmia sekä tärkeitä palveluviestejä Nintendolta. Yhdistetty Nintendo-laitteesi voi tarvita järjestelmäpäivityksen, jotta saisit käyttöösi kaikki Nintendo Networkin ominaisuudet.

Muiden Yhdistettyjen Nintendo-laitteiden kanssa saattaa tapahtua taustaviestintää käyttämästäsi ohjelmasta riippuen. Sinulle ilmoitetaan taustaviestintäominaisuuksista asianomaisessa ohjelmassa.

Voit kytkeä taustaviestintäominaisuudet pois päältä Yhdistetyn Nintendo-laitteesi asetuksista tai asianomaisen ohjelman asetuksista. Voit myös kytkeä taustaviestintäominaisuudet päältä kokonaan katkaisemalla Yhdistetyn Nintendo-laitteesi verkkoyhteyden.

1.7 Kolmannen Osapuolen Sisältö

Nintendo Network voi tarjota pääsyn Kolmannen Osapuolen Sisältöön. Kolmannen Osapuolen Sisältöä tarjotaan ja jaellaan kolmannen osapuolen yksinomaisella vastuulla. Nintendo ei kanna minkäänlaista vastuuta tähän liittyen. Kolmannen Osapuolen Sisältö saattaa olla asianomaisten kolmansien osapuolten määrittämien ehtojen alaista.

Nintendon tarjoama lapsilukkotoiminto ei välttämättä toimi Kolmannen Osapuolen Sisällön kanssa. Tällaisessa tapauksessa sinulle ilmoitetaan asiasta etukäteen ja sinulle annetaan mahdollisuus estää lapsesi pääsy tällaiseen Kolmannen Osapuolen Sisältöön.

1.8 Nintendon Immateriaalioikeudet

Nintendo omistaa kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit (mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet), tai sillä on oikeus käyttää ja alilisensoida kaikkia Nintendo Networkin toiminnan järjestämistä varten tarvittavia Nintendon Immateriaalioikeuksia. Nintendo myöntää sinulle henkilökohtaisen lisenssin käyttää Nintendon Immateriaalioikeuksia siltä osin kuin tämä on välttämätöntä Nintendo Networkin käyttämiseksi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää, alilisensoida tai muutoin antaa pois tätä lisenssiä toiselle henkilölle tai taholle, eikä käyttää Nintendon Immateriaalioikeuksia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Tässä Sopimuksessa esitetyn lisenssin lisäksi Nintendo ei anna sinulle mitään oikeuksia, omistusoikeuksia tai intressejä Nintendon Immateriaalioikeuksiin. Nintendo pidättää kaikki oikeudet Nintendon Immateriaalioikeuksiin.

1.9 Nintendon vastuu sinua kohtaan

Nintendo vastaa lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti korvauksista, jotka seuraavat (a) hengelle, ruumiinjäsenelle ja/tai terveydelle aiheutetusta vahingosta; (b) tahallisesta toiminnasta; (c) törkeästä tuottamuksesta; ja/tai (d) mikäli Nintendo ei noudata Saksan tai muun soveltuvan tuotevastuulain vaatimuksia. Edellä sanottua rajoittamatta Nintendo voi olla vastuussa lievästä tuottamuksesta ainoastaan tapauksissa, joissa on loukattu tämän Sopimuksen "olennaista" velvoitetta. "Olennaisilla" velvoitteilla tarkoitetaan tässä velvoitteita, jotka ovat välttämättömiä tämän Sopimuksen täyttämisen kannalta, joiden loukkaaminen vaarantaisi sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen voit yleisesti ottaen luottaa. Tällaisissa tapauksissa vastuu rajoittuu tavanomaisiin ja ennakoitavissa oleviin vahingonkorvauksiin; muissa tilanteissa Nintendo ei ole vastuussa lievästä tuottamuksesta.

1.10 Korvausvelvollisuus

Sitoudut korvaamaan ja pitämään vastuusta vapaana Nintendon sekä sen osakkuus- ja tytäryhtiöt liittyen kaikkiin vahinkoihin, vastuisiin tai vaateisiin (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka aiheutuvat siitä tai liittyvät siihen, että käytät Nintendo Networkia laittomalla tavalla tai muutoin tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti (mukaan lukien, rajoituksetta, Nintendo Networkin Eettiset Ohjeet). Tämä korvausvelvollisuus kattaa erityisesti kaikki tappiot, vastuut tai vaateet, jotka aiheutuvat tai liittyvät johonkin Käyttäjäsisältöön mukaan lukien, rajoituksitta, valokuvat, videot tai muu lataamasi aineisto.

1.11 Sopimusmuutokset

Tämän Sopimuksen ajantasainen versio on aina saatavilla Nintendon verkkosivuilla. Nintendo voi milloin tahansa muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja, mikäli tämä on tarpeen tai se edesauttaa palvelun parantamista tai sen saattamista vastaamaan teknisissä tai lainsäädännöllisissä vaatimuksissa tapahtuneita muutoksia. Mikäli teemme muutoksia, ilmoitamme sinulle asiasta Yhdistetyn Nintendo-laitteesi kautta (edellyttäen, että Nintendo Network ID -tunnuksesi on yhdistetty Nintendo-laitteeseen ja että Yhdistetty Nintendo-laitteesi on verkkoyhteydessä) sekä sähköpostilla. Mikäli et vastusta tällaisia muutoksia neljän viikon kuluessa siitä kun niistä on ilmoitettu sinulle, muutosten katsotaan tulleen hyväksytyiksi (saat asiasta tiedon ilmoituksella). Mikäli vastustat muutoksia, Nintendo pidättää oikeuden irtisanoa tämä Sopimus tai mikä tahansa osa siitä kohtuullisen irtisanomisajan puitteissa ja sinun täytyy rekisteröityä uudelleen, mikäli haluat jatkaa Nintendo Networkin käyttöä uusien ehtojen mukaisesti.

1.12 Sopimuksen päättäminen ja siirtäminen

Voit purkaa tämän Sopimuksen milloin tahansa poistamalla Nintendo Network ID -tunnuksesi.

Nintendo voi purkaa tämän Sopimuksen tai tämän Sopimuksen minkä tahansa osan milloin tahansa, mikäli rikot tämän Sopimuksen ehtoja. Vähäisten rikkomusten tapauksessa Nintendo antaa sinulle ennakkovaroituksen rikkomuksestasi sekä mahdollisuuden korjata asia. Mikäli käytöksesi on kuitenkin täysin mahdotonta hyväksyä, Nintendolla ei ole velvollisuutta antaa sinulle tällaista ennakkovaroitusta. Käytöksen katsotaan olevan täysin mahdotonta hyväksyä, kun kyseessä ovat Nintendo Networkin Eettisten Ohjeiden sekä muiden tämän Sopimuksen tärkeiden määräysten vakavat rikkomiset.

Nintendo voi myös milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen tai minkä tahansa osan tästä Sopimuksesta juridisista, teknisistä tai kaupallisista syistä johtuen. Tällaisessa tapauksessa annamme sinulle kohtuullisen ennakkoilmoituksen asiasta.

Tämän Sopimuksen päättyminen mistä tahansa syystä johtaa tämän Sopimuksen perusteella mahdollisesti annettujen lisenssien päättymiseen ja estää sinua käyttämästä Nintendo Networkia mukaan lukien, rajoituksetta, Nintendo-ostospalveluiden käyttö. Jonkin tämän Sopimuksen osan päättyminen saattaa rajoittaa tiettyjen Nintendo Networkin ohjelmien ja toimintojen käyttöäsi.

Tämän Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä sopimuskohdat 1.8, 1.9, 1.10, 1.13 sekä 1.14 pysyvät voimassa.

Nintendo voi yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa siirtää koko tämän Sopimuksen mukaisen sopimussuhteen, joka meillä on kanssasi, osakkuusyhtiölleen Nintendo Co. Ltd.:lle, joka sijaitsee osoitteessa 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, Japani. Nintendo ilmoittaa sinulle tällaisesta siirrosta vähintään kuukausi etukäteen.

1.13 Sopimuksen tulkinta

Mikäli ilmenee, että jokin tämän Sopimuksen osa on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, ei kyseinen Sopimuksen osa enää sovellu. Hyväksyt sen, että pätemättömän osan katsotaan tulleen poistetuksi Sopimuksesta, mutta että kaikki muut Sopimuksen osat pysyvät voimassa. Hyväksyt myös sen, että voimme korvata pätemättömän osan sopimusmääräyksellä, joka kuvastaa tai on lähimpänä alkuperäistä tarkoitusta.

1.14 Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen ja kaikkiin tämän Sopimuksen alaisiin vaatimuksiin sovelletaan Saksan lainsäädäntöä, pois lukien kansainvälinen kauppalaki sekä lainvalintasäännökset.

1.15 Asiakastuki

Mikäli sinulla on tähän Sopimukseen liittyviä kysymyksiä, pyydämme ystävällisesti olemaan yhteydessä meihin sähköpostitse. Yhteystiedot paikalliseen Nintendo-asiakastukeen löydät osoitteesta http://contact.nintendo.eu.

2 Ostospalvelut

2.1 Nintendo-ostospalvelut

Nintendo Network voi tarjota pääsyä Nintendo-ostospalveluihin. Voit käyttää Nintendo-ostospalveluja hankkiaksesi Nintendolta tai kolmansilta osapuolilta Digitaalisia Tuotteita, ostaaksesi Nintendolta Fyysisiä Tuotteita, sekä ladataksesi ja käyttääksesi Digitaalisia Tuotteita Yhdistetyllä Nintendo-laitteellasi ja/tai Nintendo Networkin kautta.

2.1.1 Digitaaliset Tuotteet

2.1.1.1  Digitaalisten Tuotteiden rekisteröinti

Jotta voisit ladata ja käyttää Digitaalisia Tuotteita, asianomaista Digitaalista Tuotetta koskeva lisenssi tulee rekisteröidä Nintendo Network ID -tunnuksellesi.

Digitaalisten Tuotteiden lisenssi on mahdollista hankkia erilaisilla tavoilla riippuen siitä, mitkä niistä ovat saatavilla maassasi.

Mikäli Digitaalisen Tuotteen lisenssi on saatavilla veloituksetta Nintendo-ostospalveluissa, rekisteröidään lisenssi Nintendo Network ID -tunnuksellesi kun olet tehnyt asianmukaisen tilauksen Nintendo-ostospalveluissa.

Mikäli Nintendo tai kolmannet osapuolet tarjoavat Digitaalisen Tuotteen lisenssiä ostettavaksi Nintendo-ostospalveluissa, rekisteröidään lisenssi Nintendo Network ID -tunnuksellesi kun olet tehnyt asianmukaisen tilauksen Nintendo-ostospalveluissa ja suorittanut maksun Nintendolle tai kolmannelle osapuolelle, soveltuvin osin.

Digitaalisen Tuotteen lisenssi mahdollista Nintendo-ostospalvelujen ostamisen tai hankkimisen myös ulkopuolelta. Tällaisessa tapauksessa sinulle ilmoitetaan soveltuvasta prosessista Digitaalisen Tuotteen lisenssin rekisteröimiseksi Nintendo Network ID -tunnuksellesi.

Paitsi milloin toisin määrätään, Digitaalisen Tuotteen lisenssi on kytköksissä Nintendo Network ID -tunnukseesi ja antaa sinun käyttää Digitaalista Tuotetta ainoastaan sillä Yhdistetyllä Nintendo-laitteella, jolle kyseinen Digitaalinen Tuote on alun perin ladattu. Paitsi milloin toisin määrätään, kaikki käyttäjät, joiden Nintendo Network ID -tunnus on rekisteröity tällaiselle Yhdistetylle Nintendo-laitteelle, saavat käyttää kyseistä Digitaalista Tuotetta.

TÄRKEÄÄ: Mikäli hankit Digitaalisen Tuotteen lisenssin joltakin kolmannelta osapuolelta, antaa Nintendo käyttöösi ainoastaan sen teknisen infrastruktuurin, jolla pystyt rekisteröimään lisenssisi Nintendo Network ID -tunnuksellesi. Nintendo ei kuitenkaan toimi myyjänä eikä ole osallisena missään kyseisen kolmannen osapuolen kanssa mahdollisesti tekemässäsi sopimuksessa, eikä Nintendo kanna mitään vastuuta tähän liittyen.

2.1.1.2 Digitaalisten Tuotteiden lisenssi

Kaikki Nintendo Network ID -tunnuksellesi rekisteröidyt Digitaaliset Tuotteet ja näiden Digitaalisten Tuotteiden päivitykset on lisensoitu yksinomaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön Yhdistetyllä Nintendo-laitteella ja/tai Nintendo Networkin kautta. Digitaalisia Tuotteita ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Erityisesti ilman Nintendon kirjallista suostumusta et saa liisata tai vuokrata Digitaalisia Tuotteita tai alilisensoida, julkaista, kopioida, muuttaa, sopeuttaa, kääntää, takaisinmallintaa tai purkaa tai hajottaa mitään Digitaalisten Tuotteiden osaa muutoin kuin sovellettavan lain nimenomaisesti sallimissa puitteissa.

2.1.2 Fyysiset Tuotteet

2.1.2.1 Tilausprosessi

Mikäli päätät ostaa Nintendolta Fyysisen Tuotteen Nintendo-ostospalveluissa, saat yhteenvedon tilauksestasi ja sinulla on mahdollisuus muuttaa sitä, ennen kuin teet sitovan ostosopimuksen Nintendon kanssa.

2.1.2.2 Toimitus ja tulli

Ostoprosessin aikana sinulla on mahdollisuus ilmoittaa tilauksesi toimitusosoite. Ennen ostotapahtumaa sinulle ilmoitetaan, mihin maihin Fyysisen Tuotteen toimitus on mahdollista. Vastaat kaikista soveltuvista tullimaksuista tai veroista toimitusmaassa.

2.1.2.3 Omistusoikeuden pidättäminen

Kaikki sinulle toimitetut Fyysiset Tuotteen ovat Nintendon omaisuutta, kunnes maksu on suoritettu täysimääräisesti.

2.1.3 Viat

Vikatilanteisiin sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä. Mikäli toisen valmistajan takuu on voimassa, valmistajan takuuseen mahdollisesti perustuvat vaatimukset eivät vaikuta mahdollisiin lakisääteisiin oikeuksiisi.

2.1.4 Maksutavat

Mikäli hankit Nintendolta Digitaalisen Tuotteen lisenssin tai mikäli ostat Nintendolta Fyysisen Tuotteen, Nintendo voi tarjota erilaisia maksutapoja sen mukaan, kuin ne ovat saatavilla maassasi.

Nintendo voi sallia sinun käyttävän varoja maksaaksesi Nintendolta Nintendo-ostospalveluissa ostamasi Digitaaliset ja Fyysiset Tuotteet. Varoja voi ladata Nintendo Network ID -tunnuksellesi luottokorttia käyttäen, syöttämällä vähittäismyynnissä saatavilla olevassa Nintendo eShop -kortissa oleva digitaalinen koodi tai muulla Nintendon ilmoittamalla tavalla.

Varat ovat sidoksissa Nintendo Network ID -tunnukseesi, eikä niitä voi siirtää millekään toiselle henkilölle tai taholle. Varoja ei voida palauttaa eikä niitä voida vaihtaa käteiseen rahaan tai luottoon. Varoja voi käyttää ainoastaan Digitaalisten ja/tai Fyysisten Tuotteiden ostamiseen Nintendolta Nintendo-ostospalveluissa. Nintendo voi yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa rajoittaa Nintendo Network ID -tunnuksellesi ladattavien varojen enimmäismäärää.

Vastaat kaikesta oman Nintendo Network ID -tunnuksesi kautta tapahtuvasta varojen käytöstä.

Mikäli hankit Digitaalisen Tuotteen lisenssin kolmannelta osapuolelta, ilmoittaa kyseinen kolmas osapuoli sinulle soveltuvista maksutavoista.

2.1.5 Ostohistoria

Saat sähköisen tapahtuman vahvistavan kuitin kaikista Nintendo-ostospalveluiden tapahtumista (Digitaalisten Tuotteiden lisenssin rekisteröiminen, Digitaalisten Tuotteiden maksaminen, Fyysisten Tuotteiden ostaminen, varojen lataaminen jne.). Kyseinen kuitti lähetetään sinulle sähköpostitse tai julkaistaan ostohistoriassasi, johon sinulla on milloin tahansa pääsy Nintendo Network ID -tunnuksellasi.

2.2 Kolmansien Osapuolten Ostospalvelut

Nintendo Network voi tarjota pääsyn Kolmansien Osapuolten Ostospalveluihin. Kolmansien Osapuolten Ostospalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet yksinomaisella vastuullaan. Nintendo ei tule osapuoleksi eikä millään muullakaan tavoin osallistu mihinkään Kolmansien Osapuolten Ostospalveluiden kautta kolmansien osapuolten kanssa mahdollisesti tekemiisi sopimuksiin. Kolmansien Osapuolten Ostospalveluista mahdollisesti hankkimiasi tuotteita ei rekisteröidä Nintendo Network ID -tunnuksellesi. Nintendo ei millään tavalla vastaa Kolmansien Osapuolten Ostospalveluista. Kolmansien Osapuolten Ostospalveluihin sovelletaan asianomaisten kolmansien osapuolten antamia ehtoja.

NINTENDON VERKKOPALVELUSOPIMUS PÄÄTTYY TÄHÄN

===========================

PERUUTTAMISOIKEUS (fyysiset tuotteet)

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero: +49 69 667747 5412, faksinumero: +49 69 667747 95412, sähköpostiosoite: eShopService@nintendo.de) päätöksestäsi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olet osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin.

Sinun on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Sinun on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

Olet vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Jos olet pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, sinun on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.

***

PERUUTTAMISOIKEUS (digitaaliset tuotteet)

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero: +49 69 667747 5412, faksinumero: +49 69 667747 95412, sähköpostiosoite: eShopService@nintendo.de) päätöksestäsi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

***

Peruuttamisoikeus päättyy aikaisemmin alla lueteltujen sopimusten kohdalla:

- sopimukset sinetöitynä toimitetuista tavaroista: peruuttamisoikeus sinetöityjen tavaroiden, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydellisistä syistä tai hygieniasyistä, osalta päättyy, jos sinetti murretaan toimituksen jälkeen;

- sopimukset sinetöitynä toimitetuista ääni- tai kuvatallenteista tai tietokoneohjelmista: peruuttamisoikeus sinetöityjen ääni- tai videotallenteiden ja tietokoneohjelmien (kuten videopelit) osalta päättyy, jos sinetti murretaan toimituksen jälkeen;

- sopimukset digitaalisen sisällöin toimittamiseksi: mikäli me toimitamme digitaalista sisältöä muutoin kuin fyysisellä tallennusvälineellä, peruuttamisoikeus päättyy, jos olemme aloittaneet digitaalisen sisällön toimittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä sinun nimenomaisen suostumuksen perusteella ja olet hyväksynyt, että menetät peruuttamisoikeuden tässä tapauksessa;

- palvelusopimukset: peruuttamisoikeus päättyy, jos palvelu on kokonaan suoritettu meidän toimestamme, jos palvelu on aloitettu nimenomaisen etukäteisen suostumuksesi perusteella ja hyväksyt, että menetät peruuttamisoikeutesi kun sopimus on kokonaan suoritettu.

***

Peruuttamislomakkeen malli

(ole hyvä ja täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa sopimuksen.)

- Vastaanottaja: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa, faksinumero: +49 69 667747 95412, sähköpostiosoite: customer-support@nintendo.co.uk:

Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):

- Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)

- Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

- Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

- Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

- Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.

=============================

II. Nintendo Networkin Yksityisyydensuojasäännökset

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa ("Nintendo" tai "me") kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyteen liittyviä oikeuksia ja tiedostaa näiden henkilötietojen suojaamisen tärkeyden. Nintendo Networkin Yksityisyydensuojasäännökset ( "Yksityisyydensuojasäännökset") on tarkoitettu antamaan sinulle tietoja Nintendo Networkin kautta antamiesi tietojen keräämisestä, käytöstä ja yksityisyydestä.

Mikäli rekisteröit Nintendo Network ID -tunnuksen ja hyväksyt näiden Yksityisyydensuojasäännösten, suostut siihen, että henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään näiden Yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti.

Mikäli rekisteröit Nintendo Network ID -tunnuksen ja hyväksyt näiden Yksityisyydensuojasäännösten lapsesi puolesta, suostut siihen, että lapsesi henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään näiden Yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti.

Näissä Yksityisyydensuojasäännöksissä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on niille Nintendon Verkkopalvelusopimuksessa annetut merkitykset.

1 Yhteenveto

Hyväksyt erityisesti sen, että

2 Mitä tietoja keräämme

2.1 Henkilötietojasi

Voidaksesi rekisteröidä Nintendo Network ID -tunnuksesi, sinun tulee antaa sähköpostisoitteesi, asuinmaasi, syntymäaikasi ja sukupuolesi, ja voit halutessasi ilmoittaa asuinalueesi.

Saatamme kysyä etu- ja sukunimeäsi, osoitettasi ja puhelinnumeroasi, mikäli tämä on tarpeen Nintendo Networkin tiettyjen palvelujen osalta, kuten Fyysisten Tuotteiden toimittamiseksi.

Mikäli ostat Nintendolta Digitaalisia tai Fyysisiä Tuotteita tai lataat varoja Nintendo Network ID -tunnuksellesi Nintendo-ostospalvelujen kautta, saatat joutua antamaan luottokorttitietosi (luottokortin numero, umpeutumispäivä ja turvakoodi) mahdollistaaksesi tapahtuman.

2.2 Käyttämääsi laitetta koskevat tiedot

Yhdistääksemme Nintendo-laitteen Nintendo Network ID -tunnukseesi sekä aktivoidaksemme yhteyden Yhdistetyn Nintendo-laitteen ja Nintendo Networkin välillä, saatamme kerätä Yhdistettyyn Nintendo-laitteeseen liittyviä teknisiä tietoja, kuten MAC-osoite, IP-osoite, sarjanumero tai muut Yhdistetylle Nintendo-laitteelle osoitetut alfanumeeriset koodit. Mikäli käytät Nintendo Networkia toisella elektronisella laitteella, kuten PC:llä, saatamme kerätä tätä laitetta koskevia teknisiä tietoja (kuten MAC-osoite ja IP-osoite).

Saatamme myös kerätä tietoja koskien sen laitteen asetuksia, joilla käytät Nintendo Networkia optimoidaksemme Nintendo Network -kokemuksesi, kuten maa-asetukset, kieliasetukset, lapsilukkoasetukset sekä tietoja Yhdistetyn Nintendo-laitteen langattomista liittymäpisteistä; näytön resoluutio ja muita toisen käyttämäsi laitteen näyttöasetustietoja.

2.3 Nintendo-ostospalvelun käyttöä koskevat tiedot

Mikäli käytät Nintendo-ostospalveluja, keräämme tietoja Digitaalisten Tuotteiden lisenssien rekisteröinnistä sekä Fyysisten Tuotteiden ostamisesta, Digitaalisten ja Fyysisten Tuotteiden maksamisesta, varojen lataamisesta sekä muista Nintendo-ostospalvelujen tapahtumistasi.

Saatamme myös kerätä tietoja tavasta, jolla käytät Nintendo-ostospalveluja, kuten mitä Digitaalisia ja Fyysisiä Tuotteita tarkastelet tai rekisteröit toivelistallesi, missä Nintendo-ostospalvelun osioissa vierailet, millä tavalla navigoit Nintendo-ostospalveluissa, sekä tekemistäsi suosituksista ja peliarvosteluista. Voit lopettaa tämän ominaisuuden tilaamisen milloin tahansa.

2.4 Nintendo Networkin käyttöä koskevat tiedot

Jotta voisit nauttia Nintendo Networkissa saatavilla olevasta sisällöstä, tuotteista ja palveluista, käsittelemme toimintaasi koskevia tietoja, kuten käyttäjänimi ja Nintendo Network ID -tunnuksellesi osoitetut alfanumeeriset koodit, sinua Nintendo Networkissa edustavan Mii-hahmon nimi, ulkonäkö ja profiili; eri ohjelmissa käyttämäsi lempinimet ja ID-tunnukset, rekisteröimäsi kaverit ja suosikit, Nintendo Networkin käyttäjät, joiden kanssa olet pelannut, lataamasi, julkaisemasi tai muutoin Nintendo Networkiin saattamasi Käyttäjäsisältö, tiedot online-läsnäolostasi, muita käyttämillesi peleille ja ohjelmille ominaisia tietoja.

Saatamme myös kerätä toimintahistoriatietojasi, kuten mitä pelejä olet pelannut ja mitä ohjelmia olet käyttänyt Yhdistetyllä Nintendo-laitteellasi, minä aikoina olet pelannut pelejä tai käyttänyt ohjelmia, nykyinen tasosi, pistesaldosi ja sijaintisi pelissä, samoin kyselyihin osallistuessasi antamasi tiedot. Voit lopettaa tämän ominaisuuden tilaamisen milloin tahansa.

2.5 Nintendo Network ID -tunnuksen yhdistäminen muihin verkkoihin

Nintendo Network saattaa antaa sinun yhdistää Nintendo Network ID -tunnuksesi kolmannen osapuolen tarjoamaan verkkotiliin. Mikäli päätät yhdistää tilit, tietojasi käsitellään kyseisen kolmannen osapuolen verkon yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti.

Mikäli tilien yhdistäminen toisiinsa edellyttää henkilötietojesi välittämisen Nintendolta kolmannelle osapuolelle, sinulle ilmoitetaan asiasta ennen kuin yhdistäminen tapahtuu ja sinulle annetaan mahdollisuus kieltää yhdistäminen sekä tietojen välittäminen.

Nintendo ei vastaa tietojesi käytöstä kolmannen osapuolen toimesta.

Nintendo Network saattaa myös antaa sinun liittää Nintendo Network ID -tunnuksesi toiseen Nintendon tarjoamaan tiliin. Mikäli päätät yhdistää tilit, tietojasi käsitellään tällaisen toisen hyväksymäsi tilin soveltuvien yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti.

2.6 Evästeet

Nintendo Networkin verkossa toimivat osuudet saattavat käyttää evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan Nintendo Networkin hyödyntämiseen käyttämääsi laitteeseen. Tällaisten evästeiden avulla pysymme tunnistamaan laitteesi ja tallentamaan valintasi ja syöttämäsi tiedot samalla kun jatkat navigointia Nintendo Networkin eri osioihin, samoin kuin myöntämään sinulle pääsyn Nintendo Networkin turvatuille alueille.

3 Mihin tietoja käytetään

3.1 Palvelun tuottaminen

Keräämiämme tietoja käytetään muodostamaan laitteesi yhteys Nintendo Networkiin, tuottamaan sinulle Nintendo Networkissa saatavilla olevaa sisältöä, tuotteita ja palveluja, mahdollistamaan osallistumisesi Nintendo Networkin tukemiin toimintoihin ja käsittelemään Nintendo Networkissa tekemiäsi tilauksia ja pyyntöjä.

Mikäli käytät Nintendo-ostospalveluja, käsittelemme tekemiäsi ostoja koskevia tietoja siltä osin kuin on tarpeen tilaustesi käsittelemiseksi, ostohistoriasi näyttämiseksi sinulle ja taloudellisten sekä juridisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Jos käytät Nintendo-ostospalveluissa luottokorttia, säilytämme luottokorttisi numeron erillään luottokortin myöntäneen tahon antamien sääntöjen mukaisesti.

Saatamme lisäksi käsitellä Nintendo Networkin käyttöön liittyviä tietoja estääksemme mahdollisesti laitonta tai paheksuttavaa toimintaa, täyttääksemme juridiset velvoitteemme tai valvoaksemme omien tai käyttäjiemme oikeuksien toteutumista.

3.2 Yhteydenpito ja kanssakäyminen Nintendo Networkissa

Mikäli käytät niitä Nintendo Networkin osia, jotka tukevat käyttäjien välistä yhteydenpitoa sekä Käyttäjäsisällön keskinäistä vaihtamista, toiset käyttäjät saattavat nähdä jotakin sinua koskevaa tietoa, kuten Nintendo Network ID -tunnuksesi, sinua Nintendo Networkissa edustavan Mii-hahmon nimen ja ulkomuodon, Mii-profiilitiedot, maan, suosikkiohjelmasi tai viimeksi pelaamasi ohjelman nimen. Nintendo Networkissa käyttämästäsi ohjelmasta riippuen muitakin tietoja saattaa olla muiden käyttäjien nähtävissä, kuten esimerkiksi se, oletko pelannut sitä peliä, jota kommentoit Nintendo Networkissa. Mikäli asiaan liittyy henkilöäsi koskevia arkaluonteisia tietoja, kuten ikäsi tai online-statuksesi, saat valita, sallitko tällaisten tietojen jakamisen.

Mikäli pelaat interaktiivisia pelejä tai käytät Nintendo Networkin interaktiivisia ominaisuuksia, pelaamistietoja voidaan jakaa käyttäjien välillä yhteisöllisen pelaamisen tai kanssakäymisen mahdollistamiseksi. Interaktiiviset pelit saattavat tukea "pelaajahistoria"-ominaisuutta, jotta käyttäjät näkevät pelanneensa toistensa kanssa aiemmin.

Jos olet perustanut Nintendo Networkin käyttäjiä koskevan kaverilistan tai estettyjen käyttäjien listan, pelaamasi peli tai ohjelma saattaa käsitellä näitä tietoja varmistaakseen, että valintojasi kunnioitetaan. Mikäli olet päättänyt yhdistää Nintendo Network ID -tunnuksesi kolmannen osapuolen tarjoamaan verkkotiliin, Nintendo Network ID -tunnuksellasi rekisteröity kaverilista voidaan synkronoida kolmannen osapuolen tarjoaman verkkotilisi kaverilistan kanssa. Sama pätee, jos sinut on listattu toisen Nintendo Network -käyttäjän kaverilistalla tai estettyjen käyttäjien listalla.

3.3 Tuoteoptimointi ja markkinatutkimus

Saatamme käyttää tietojasi väestötieteellisiä ja tilastollisia analyysejä varten, jotta voimme parantaa ja optimoida sisältöämme, tuotteitamme ja palvelujamme.

Saatamme myös käyttää tietojasi markkinointi- ja markkinatutkimustarkoituksiin, jotta pystymme räätälöimään sisältömme, tuotteemme ja palvelumme tarpeitasi vastaaviksi sekä räätälöimään sinulle Nintendo Networkissa näytettyjä suosituksia, mainoksia ja tarjouksia.

Voit päättää lopettaa tällaisen tietojesi käytön milloin tahansa.

4 Markkinointi ja mainonta

Nintendo voi erikseen saadun lupasi perusteella lähettää sinulle Nintendon tai kolmansien osapuolten tuotteita koskevia markkinointi- ja mainosviestejä Nintendo Network ID -tunnuksesi ilmoitussovelluksen kautta tai sähköpostitse sähköpostiosoitteeseesi. Tällaisessa tapauksessa saatamme myös käyttää tietojasi tällaisten markkinointi- ja mainosviestien räätälöimiseen. Voit milloin tahansa perua suostumuksesi markkinointi- ja mainosviestien vastaanottoon edellä kuvatulla tavalla.

5 Yhteydenpito käyttäjien kanssa

Kun lähetät sähköpostin tai muun viestin Nintendolle, saamme säilyttää tällaiset yhteydenotot käsitelläksemme tiedustelujasi ja vastataksemme pyyntöihisi.

6 Kenellä on pääsy tietoihin

Nintendo voi jakaa tietojasi muiden Nintendo-konsernin yhtiöiden kanssa käytettäväksi näiden Yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti, erityisesti:

Nintendo saattaa myös käyttää Nintendon puolesta kolmantena osapuolina toimivia tietojen käsittelijöitä tietojesi hallinnoimiseen ja käsittelemiseen näitä Yksityisyydensuojasäännöksiä tiukasti noudattaen.

7 Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

Voit tarkastella tai muuttaa antamiasi tietoja Nintendo Network ID -tunnuksesi asetuksissa tai lähettämällä sähköpostin Nintendolle. Paikallisen Nintendo-asiakastuen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://contact.nintendo.eu.

Voit poistaa tietosi milloin tahansa poistamalla Nintendo Network ID -tunnuksesi tilin asetuksissa tai lähettämällä sähköpostin Nintendolle. Tietosi poistetaan, ellei lainsäädäntö salli tai velvoita meitä säilyttämään niitä. Nintendo Network ID -tunnuksesi poistaminen johtaa Nintendon Verkkopalvelusopimuksen päättymiseen ja estää sinua käyttämästä Nintendo Networkia.

8 Yhteydenotto

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Yksityisyydensuojasäännöksistä, otathan ystävällisesti yhteyttä meihin sähköpostitse. Paikallisen Nintendo-asiakastuen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview