Συμφωνία χρήστη υπηρεσίας Nintendo 3DS και πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Έκδοση: 05.2015

Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! Η Συμφωνία αυτή πρέπει να διαβασθεί και οι όροι της να γίνουν αποδεκτοί από τους γονείς ή κηδεμόνες σας.

Επιλέξτε το κουμπί «Αποδέχομαι» αν είστε 18 και άνω και αποδεχτείτε τους όρους αυτής της Συμφωνίας.

Επιλέξτε το κουμπί «Αργότερα» αν είστε άνω των 18 και δεν αποδέχεστε τους όρους αυτής της Συμφωνίας.

Η παρούσα αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε εσάς, ως φυσικό πρόσωπο, και τη Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία, τηλέφωνο: +49 69 667747 5412, e-mail: eShopService@nintendo.de, φαξ: +49 69 667747 95412. Στη Σύμβαση αυτή, η Nintendo of Europe GmbH θα αναφέρεται ως "Nintendo", "εμείς" ή "εμάς".

Πίνακας περιεχομένων

1. Υπηρεσίες Nintendo 3DS: Γενικές διατάξεις

2. Ειδικές εφαρμογές και μέθοδοι επικοινωνίας

3. Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

1. Υπηρεσίες Nintendo 3DS: Γενικές διατάξεις

1.1. Αντικείμενο της Συμφωνίας

Η Συμφωνία χρήστη υπηρεσίας Nintendo 3DS και πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (η παρούσα «Συμφωνία») καλύπτει τη χρήση των «Υπηρεσιών Nintendo 3DS» (όπως ορίζονται στο Άρθρο 1.2. παρακάτω).

1.2. Ορισμοί

Στην παρούσα Συμφωνία, οι ακόλουθοι όροι θα νοούνται ως εξής:

Ο όρος «Ενεργή λειτουργία» αναφέρεται σε αυτή που πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο όρος «Κάρτα χρηματοδότησης» αναφέρεται στις προπληρωμένες κάρτες που πωλούνται ή διανέμονται από την Nintendo ή από τους συνεργάτες της Nintendo που ασχολούνται με την προώθηση και που περιλαμβάνει χρήματα που προορίζονται για μεταφορά στο δικό σας λογαριασμό καταστήματος.

Ο όρος «Λειτουργία αδρανοποίησης» αναφέρεται σε μία κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος του προσωπικού σας συστήματος Nintendo 3DS όταν ο επεξεργαστής είναι ανενεργός και δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη LCD του συστήματος Nintendo 3DS.

Ο όρος «Λογαριασμός καταστήματος» αναφέρεται σε έναν αμεταβίβαστο προσωπικό λογαριασμό που θα εγκατασταθεί αυτόματα στο περιεχόμενο δικτύου του προσωπικού σας (ήτοι σε ένα συγκεκριμένο) συστήματος Nintendo 3DS, κατόπιν αποδοχής αυτών των όρων, και τον οποίο χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τις εφαρμογές καταστήματος Nintendo 3DS.

Ο όρος «Μii» αναφέρεται σε ένα προσαρμόσιμο, ηλεκτρονικό εικονίδιο (avatar) που μπορείτε να δημιουργήσετε και που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συμβατά παιχνίδια, να επισυνάψετε σε μήνυμα και να μοιραστείτε με άλλα πρόσωπα μέσω των υπηρεσιών Nintendo 3DS.

Ο όρος «Nintendo Zone» αναφέρεται σε μία υπηρεσία που χρησιμοποιεί ασύρματα σημεία σύνδεσης (Wi-Fi hotspots) και σταθμούς μεταφόρτωσης (download stations) για να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση, να περιηγηθείτε ή/και να μεταφορτώσετε περιεχόμενο δικτύου, δεδομένα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των συνεργατών της Nintendo, και άλλες υπηρεσίες, καθώς και να έχετε πρόσβαση, να περιηγηθείτε, να μεταφορτώσετε ή/και να αναφορτώσετε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη.

Ο όρος «Περιεχόμενο δικτύου» αναφέρεται σε όλο το λογισμικό, πληροφορίες, παιχνίδια, δοκιμαστικές εκδόσεις, υλικό, δεδομένα, μηνύματα, ηλεκτρονική αλληλογραφία και άλλο περιεχόμενο, είτε εμπορικό είτε μη εμπορικό περιεχόμενο, της Nintendo και τρίτων συνεργατών της Nintendo, το οποίο παρέχεται και διανέμεται σε συνδυασμό με την υπηρεσία Nintendo 3DS, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορτώσιμων (downloadable) προϊόντων υπηρεσίας αγορών. Εξαιρουμένου, ωστόσο, του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από χρήστη και όλου του εμπορικού και μη εμπορικού περιεχομένου που παρέχεται σε διαδικτυακούς ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα.

Ο όρος «Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη» θα αφορά κάθε είδους επικοινωνία, μηνύματα, κείμενο, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, ήχο, φωνή, ηχητικές εγγραφές, μουσική, ταινίες, πληροφορίες, δεδομένα και κάθε άλλο υλικό και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από ή για το οποίο δόθηκε άδεια στους χρήστες Nintendo 3DS και θα αναφορτωθεί (upload) ή/και θα χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες Nintendo 3DS σε συνδυασμό με την υπηρεσία Nintendo 3DS (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρήστη, ψευδωνύμων, χαρακτήρων Mii, ψευδωνύμων Mii, καθώς και των προσαρμοσμένων επιπέδων, χαρτών, σεναρίων ή άλλου υλικού που δημιουργήθηκε από χρήστη Nintendo 3DS σε σχέση με κάποιο παιχνίδι ή υπηρεσία διαθέσιμη στο σύστημα Nintendo 3DS).

Ο όρος «Πνευματική ιδιοκτησία της Nintendo» αναφέρεται σε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Nintendo, συμπεριλαμβανομένων άλλα όχι περιοριστικά, των καταχωρημένων και μη σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, λογοτύπων, καταχωρημένων και μη καταχωρημένων σχεδίων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εφεύρεσης σε βάση δεδομένων, πατεντών, εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας και άλλων εμπιστευτικών και ιδιόκτητων πληροφοριών, τις οποίες η Nintendo ανέπτυξε και της ανήκουν ή έχει αποκτήσει την άδεια χρήσης τους.

Ο όρος «Προσωπικό Mii» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο Mii που δημιουργείτε και καταχωρείτε ως προσωπικό Mii όταν η εφαρμογή δημιουργίας Mii τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά. Αυτό το Mii σάς αντιπροσωπεύει στη λίστα φίλων σας και στις εφαρμογές και τα παιχνίδια (αν υποστηρίζονται).

Ο όρος «SpotPass» αναφέρεται στην ασύρματη επικοινωνία μέσω διαδικτύου ανάμεσα στο προσωπικό σας σύστημα Nintendo 3DS και στο ασύρματο σημείο πρόσβασης δικτύου που συνδέεται αυτόματα στο διαδίκτυο, χωρίς προηγούμενη ειδική ειδοποίηση προς εσάς, είτε σε ενεργή λειτουργία είτε σε λειτουργία αδρανοποίησης.

Ο όρος «StreetPass» αναφέρεται στην ασύρματη επικοινωνία κατά τη διάρκεια ενεργής λειτουργίας ή λειτουργίας αδρανοποίησης ανάμεσα (α) σε δύο συστήματα Nintendo 3DS που το καθένα εμπίπτει στην εμβέλεια StreetPass του άλλου (η εμβέλεια μπορεί να είναι έως 100 μέτρα) ή (β) ανάμεσα σε ένα σύστημα Nintendo 3DS και σε ένα σημείο αναμετάδοσης για StreetPass.

Ο όρος «Σημείο αναμετάδοσης για StreetPass» αναφέρεται σε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης δικτύου που στέλνει σε, λαμβάνει από και ανταλλάσσει με το περιεχόμενο δικτύου του δικού σας συστήματος Nintendo 3DS και το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, μέσω StreetPass.

Ο όρος «Σύστημα Nintendo 3DS» αναφέρεται στη φορητή συσκευή της Nintendo (συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού και των αξεσουάρ) που πωλεί και εμπορεύεται η Nintendo και φέρει το σήμα Nintendo 3DS, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιτυχημένων φορητών συσκευών και συμβατών συσκευών.

Ο όρος «Σύστημα περιορισμού για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη» αναφέρεται σε ένα σύστημα που (α) σας εμποδίζει να λαμβάνετε ή να στέλνετε συγκεκριμένο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, το οποίο δημιουργήθηκε από άλλους χρήστες του συστήματος Nintendo 3DS ή (β) σε ένα σύστημα που λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνει κάθε συναίνεση του χρήστη από το να διαδοθεί κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοια έκταση όπως προσδιορίζεται από την Nintendo.

Ο όρος «Τοπική ασύρματη σύνδεση» αναφέρεται σε μία ηλεκτρονική μέθοδο επικοινωνίας που επιτρέπει στα συστήματά σας Nintendo 3DS να αποστέλλουν και να λαμβάνουν στοιχεία από άλλα συστήματα Nintendo 3DS εντός της εμβέλειας της τοπικής ασύρματης σύνδεσης του συστήματος σας Nintendo 3DS και χωρίς να χρησιμοποιεί διαδικτυακή επικοινωνία, εξαιρουμένου, ωστόσο, του StreetPass.

Ο όρος «Υπηρεσία καταστήματος» αναφέρεται στις υπηρεσίες που αφορούν τις εφαρμογές καταστήματος Nintendo 3DS και συγκεκριμένα την πίστωση χρημάτων στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, στην πώληση των προϊόντων της υπηρεσίας καταστήματος, στη λειτουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος και μιας υπηρεσίας μεταφόρτωσης (download service).

Ο όρος «Υπηρεσίες Nintendo 3DS» αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες δικτύου που παρέχονται από την Nintendo μέσω διαδικτυακής σύνδεσης ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου ηλεκτρονικής επικοινωνίας που υποστηρίζεται από το σύστημα Nintendo 3DS (είτε καλωδιακής είτε ασύρματης, σε κάθε τεχνολογία και μέσο τηλεπικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, της ασύρματης διαδικτυακής σύνδεσης, του SpotPass και του StreetPass).

Ο όρος «Φίλος» αναφέρεται στο χρήστη μιας άλλης κονσόλας Nintendo με τον οποίο έχετε δημιουργήσει φιλία, είτε ανταλλάσσοντας κάρτες φίλων, χρησιμοποιώντας τοπική ασύρματη σύνδεση είτε με το να αναγράφετε τους κωδικούς φίλων αλλήλων απευθείας και μετά να συνδέεστε στο διαδίκτυο.

1.3. Παροχή άδειας

Σας παρέχουμε το προσωπικό δικαίωμα (άδεια) να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Nintendo 3DS, σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία. Συγκεκριμένα:

- Οι υπηρεσίες Nintendo 3DS είναι για την αποκλειστική δική σας προσωπική ψυχαγωγία. Ωστόσο, αποδέχεστε την ευθύνη για τη δική σας χρήση, καθώς και τη χρήση από οποιονδήποτε άλλο των υπηρεσιών Nintendo 3DS μέσω του προσωπικού σας συστήματος Nintendo 3DS, ανεξάρτητα αν του έχετε επιτρέψει να το κάνει.

- Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε, να υποαδειοδοτήσετε ή να διαθέσετε κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτή την άδεια σε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Nintendo 3DS για οποιονδήποτε εμπορικό ή παράνομο σκοπό, ή κατά τρόπο που μπορεί να βλάψει άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή κατά ανεπίτρεπτο ή άλλως ανάρμοστο τρόπο.

- Υποχρεούστε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υπηρεσίας καταστήματος που μεταφορτώσατε μέσω της υπηρεσίας καταστήματος, του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από χρήστη και όλων των προσωπικών δεδομένων, και όλων των άλλων αποθηκευμένων ευαίσθητων πληροφοριών που βρίσκονται στο προσωπικό σας σύστημα Nintendo 3DS, προτού προβείτε σε πώληση ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση του προσωπικού σας συστήματος Nintendo 3DS σε τρίτο πρόσωπο. Εάν αποκτήσετε ένα χρησιμοποιημένο σύστημα Nintendo 3DS, οφείλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υπηρεσίας καταστήματος που μεταφορτώσατε μέσω της υπηρεσίας καταστήματος, του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από χρήστη και όλων των προσωπικών δεδομένων, και όλων των άλλων αποθηκευμένων προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών που μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το σύστημα Nintendo 3DS κατά το χρόνο που το αποκτάτε.

- Το εύρος των υπηρεσιών Nintendo 3DS για τις οποίες σας δόθηκε άδεια χρήσης στο προσωπικό σας σύστημα Nintendo 3DS, εξαρτάται από τον τόπο διαμονής σας, που προσδιορίζεται από την επιλογή χώρας διαμονής στην οποία προβήκατε στη ρύθμιση χώρας στο προσωπικό σας σύστημα Nintendo 3DS.

- Είστε υπεύθυνοι για κάθε είδους χρεώσεις και επιβαρύνσεις, καθώς και για όλες τις χρεώσεις σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπως και για το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών Nintendo 3DS, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεων και επιβαρύνσεων για την αυτόματη σύνδεση στο διαδίκτυο σε ενεργή λειτουργία ή σε λειτουργία αδρανοποίησης (βλ. επίσης Άρθρο 2.2. παρακάτω). Παρακαλούμε σημειώστε ότι το ακριβές κόστος των εφαρμογών και της λειτουργικότητας από τη χρήση της σύνδεσης στο διαδίκτυο εξαρτάται από το εάν έχετε συμφωνήσει για πάγια χρέωση με τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο ή εάν ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο σας χρεώνει ανά λεπτό ή ανά megabyte.

1.4. Περιεχόμενο τρίτου- Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη

Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων ούτε για το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τρίτον, ούτε για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια στην οποία θα προβείτε (συμπεριλαμβανομένης άλλα όχι περιοριστικά της διανομής, της ταχυδρόμησης, ή της αποστολής περιεχομένου τρίτου ή περιεχομένου που δημιουργήθηκε από χρήστη σε άλλους). Για όλο το περιεχόμενο τρίτου ευθύνεται αποκλειστικά ο δημιουργός ή ο αποστολέας αυτού του περιεχομένου και για όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε, να επιβλέπουμε, να αποθηκεύουμε ή να διατηρούμε περιεχόμενο τρίτου ή περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη. Ωστόσο, αν υποπέσει στην αντίληψη της Nintendo πιθανό παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, η Nintendo επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο κατά διακριτική ευχέρεια της, συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμό, κατά το σύστημα περιορισμού για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη.

Εάν ταχυδρομήσετε, στείλετε ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσετε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας Nintendo 3DS παρέχετε στην Nintendo παγκόσμιο διαρκές δικαίωμα να δημοσιεύσει, χρησιμοποιήσει ή/και να τροποποιήσει το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη μπορεί να αναπαραχθεί, δημοσιευθεί ή/και να τροποποιηθεί από τρίτους. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη το οποίο εμπεριέχεται σε οποιαδήποτε προσωπικά μηνύματα ή σε κάθε άλλη προσωπική επικοινωνία.

Παρακαλούμε φροντίστε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη να μην περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Συγκεκριμένα, όταν επιλέγεται ένα όνομα χρήστη ή ένα ψευδώνυμο για το χαρακτήρα σας Mii, παρακαλούμε φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε το πραγματικό σας όνομα. Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν σας ότι άλλοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το όνομα χρήστη σας και το ψευδώνυμο του Mii, π.χ. όταν παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο ή όταν αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες μέσω των υπηρεσιών Nintendo 3DS.

Παρακαλώ εξασφαλίστε ότι το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη το οποίο αναφορτώνετε (upload), αναρτάτε, αποστέλλετε ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτετε μέσω της Υπηρεσίας Nintendo 3DS, δεν παραβιάζει δικαιώματα των άλλων, όπως πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα πορτρέτου, δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, δικαιώματα δημοσιότητας, σήματα, πατέντες ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν αναρτήσετε, στείλετε ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσετε φωτογραφίες, εικόνες ή βίντεο όπου εκτίθενται άλλα πρόσωπα, πρέπει προηγουμένως να λάβετε την άδεια τους.

1.5. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Nintendo, τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, καθώς και τις θυγατρικές της από κάθε απώλεια, ευθύνη ή αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής δικηγόρου), που ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση των Υπηρεσιών Nintendo 3DS, ιδίως με το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε φωτογραφιών ή κάθε άλλου υλικού που αναφορτώνετε (upload), σε περίπτωση που ενεργήσετε με δόλο ή αμέλεια.

1.6. Αναβαθμίσεις και αλλαγές

Η Nintendo δικαιούται ανά διαστήματα να αναβαθμίζει (patch) οποιοδήποτε λογισμικό διανέμεται μέσω των υπηρεσιών Nintendo 3DS προς όφελος των χρηστών των υπηρεσιών Nintendo 3DS ή για την προστασία της πνευματικής Ιδιοκτησίας της Nintendo.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σύστημα Nintendo 3DS και λογισμικό σας δεν έχει διαμορφωθεί για να χρησιμοποιείται με οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική απαγορευμένη τεχνική τροποποίηση υλικού (hardware) και λογισμικού ή τη χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης συσκευής που συνδέεται με το προσωπικό σας σύστημα Nintendo 3DS. Μετά την αναβάθμιση του συστήματος Nintendo 3DS ή του λογισμικού σας, οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική απαγορευμένη τεχνική τροποποίηση του υλικού ή λογισμικού του προσωπικού σας συστήματος Nintendo 3DS ή χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης συσκευής που συνδέεται το σύστημα Nintendo 3DS μπορεί να καταστήσει το σύστημά σας Nintendo 3DS μόνιμα ακατάλληλο για παιχνίδι. Περιεχόμενο που απορρέει από απαγορευμένη τεχνική τροποποίηση του συστήματός σας Nintendo 3DS μπορεί να αφαιρεθεί.

Η Nintendo δικαιούται επίσης να αναβαθμίζει αυτόματα το σύστημά σας Nintendo 3DS ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του συστήματός σας Nintendo 3DS, ιδίως σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί αρχεία που προέκυψαν από απαγορευμένες τροποποιήσεις, τα οποία είναι δυνατό να επηρεάσουν το παιχνίδι και να καταστρέψουν την κονσόλα σας.

Η Nintendo μπορεί επίσης να αναβαθμίσει ή να αλλάξει τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσει τις υπηρεσίες Nintendo 3DS, μερικώς ή ολικώς, προς όφελος των χρηστών των υπηρεσιών Nintendo 3DS.

1.7. Τρίτοι πάροχοι

Η Nintendo μπορεί να επιτρέψει σε τρίτους να παράσχουν υπηρεσίες ή/και υλικό για τις υπηρεσίες Nintendo 3DS, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υπηρεσίας καταστήματος.

1.8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Στην Nintendo ανήκει κάθε δικαίωμα, τίτλος και συμφέρον (περιλαμβανομένων και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) ή δικαιούται να χρησιμοποιεί και να υποαδειοδοτεί, τις υπηρεσίες Nintendo 3DS και την πνευματική ιδιοκτησία της Nintendo. Η Nintendo διατηρεί όλα τα δικαιώματα από τις υπηρεσίες Nintendo 3DS και την πνευματική ιδιοκτησία της Nintendo.

1.9. Κώδικας δεοντολογίας Nintendo 3DS

Η χρήση των υπηρεσιών Nintendo 3DS υπόκειται στην πλήρη συμμόρφωσή σας με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας Nintendo 3DS, ο οποίος περιγράφει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να συμμετάσχετε στις υπηρεσίες Nintendo 3DS. Οι κανόνες αυτοί έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να διατηρήσουν τις υπηρεσίες Nintendo 3DS σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.

Ο κώδικας δεοντολογίας Nintendo 3DS απαγορεύει κάθε επιβλαβή, παράνομη ή άλλως προσβλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:

1.10. Λειτουργία γονικού ελέγχου

Το σύστημα Nintendo 3DS, καθώς και οι υπηρεσίες Nintendo 3DS, επιτρέπουν στους χρήστες την πρόσβαση στο δίκτυο περιεχομένου, στο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από χρήστη ή σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Nintendo παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης σε ορισμένα χαρακτηριστικά του συστήματος Nintendo 3DS και των υπηρεσιών Nintendo 3DS μέσω της λειτουργίας γονικού ελέγχου. Εάν το σύστημά σας Nintendo 3DS χρησιμοποιείται, εκτός από εσάς και από άλλα άτομα, ιδίως εάν χρησιμοποιείται από ανήλικους, σας συνιστούμε να κάνετε χρήση της λειτουργίας γονικού ελέγχου προκειμένου να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες Nintendo 3DS, καθώς και σε περιεχόμενο που θεωρείτε ακατάλληλο για ανηλίκους.

1.11. Μεταβίβαση, λήξη και καταγγελία της Συμφωνίας

1.12. Ευθύνη της Nintendo απέναντί σας

Σύμφωνα με το νόμο, η Nintendo ευθύνεται: (α) για ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τραυματισμού απειλώντας τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή/και την υγεία, (β) σε περίπτωση που ενυπάρχει πρόθεση, (γ) σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, και / ή (δ) σε περίπτωση που η Nintendo έχει παραβεί τις κείμενες διατάξεις περί ευθύνης παραγωγών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Nintendo μπορεί μόνο να ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια σε περιπτώσεις παραβίασης της «ουσιώδους» συμβατικής υποχρέωσης, όπως περιγράφεται κατωτέρω. «Ουσιώδεις» υποχρεώσεις υπό αυτή την έννοια αποτελούν οι υποχρεώσεις που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της Συμφωνίας, με την παραβίαση των οποίων θα διακυβευόταν ο σκοπός της Συμφωνίας, καθώς και η συμμόρφωση προς την οποία που γενικά πρέπει να τηρείται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη θα περιορίζεται στις τυπικές και προβλέψιμες ζημίες. Σε άλλες περιπτώσεις, η Nintendo δεν θα ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

1.13. Μετατροπές στη Συμφωνία

Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα είναι πάντα διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Nintendo. Η Nintendo μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ή χρήσιμο προκειμένου να ενισχυθεί η υπηρεσία ή αναπροσαρμοστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που αφορούν τεχνικές ή νομικές απαιτήσεις. Εάν προβούμε σε αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε με ξεχωριστή ειδοποίηση. Εάν δεν προβάλετε αντιρρήσεις στις αλλαγές αυτές εντός 4 εβδομάδων αφότου σας έχουν γνωστοποιηθεί, θα θεωρηθεί ότι τις έχετε αποδεχτεί (θα ενημερωθείτε σχετικά, με την ξεχωριστή ειδοποίηση). Εάν προβάλετε αντιρρήσεις στις αλλαγές, η Nintendo διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη Συμφωνία ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής, κατόπιν εύλογης προειδοποίησης, και θα πρέπει να εγγραφείτε ξανά, εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Nintendo 3DS στο πλαίσιο των νέων όρων και προϋποθέσεων.

1.14. Μη εκχώρηση

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του συστήματός σας Nintendo 3DS, καθώς και των υπηρεσιών σας Nintendo 3DS από τους φίλους σας, την οικογένειά σας ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο. Δε σας επιτρέπεται να εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διαθέσετε την παρούσα Συμφωνία σε οποιοδήποτε τρίτο. Ωστόσο, σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προβεί σε παράνομη χρήση του συστήματός σας Nintendo 3DS ή/και προβεί σε παράνομη πρόσβαση στις υπηρεσίες σας Nintendo 3DS μέσω του συστήματός σας Nintendo 3DS, αποδέχεστε πλήρη ευθύνη για τέτοια τυχόν χρήση ή/και πρόσβαση.

1.15. Ερμηνεία Συμφωνίας

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, το εν λόγω μέρος θα πάψει να είναι σε εφαρμογή. Συμφωνείτε ότι το άκυρο μέρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τη Συμφωνία, επιπλέον, όμως, όλα τα υπόλοιπα μέρη της Συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το άκυρο μέρος μέσω μίας διάταξης που αντικατοπτρίζει ή έρχεται πιο κοντά στην αρχική πρόθεση.

1.16. Εφαρμοστέο δίκαιο

Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία και απαιτήσεις που τυχόν έχετε στα πλαίσια της παρούσας θα διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

2. Συγκεκριμένες εφαρμογές και μέθοδοι επικοινωνίας

Οι υπηρεσίες Nintendo 3DS σας προσφέρουν μεγάλη ποικιλία εφαρμογών που επιτρέπουν στο σύστημά σας Nintendo 3DS να επικοινωνεί, χρησιμοποιώντας ασύρματη επικοινωνία μέσω διαδικτύου, τοπική ασύρματη σύνδεση, καθώς και StreetPass.

Το παρόν Άρθρο 2. περιγράφει τις κύριες εφαρμογές καθώς και τις μεθόδους επικοινωνίας του συστήματος Nintendo 3DS. Η Nintendo θα σας ενημερώσει μέσω ανανέωσης της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με νέες εφαρμογές που απαιτούν τη γνώση και τη συγκατάθεσή σας.

Το σύστημα Nintendo 3DS σάς επιτρέπει να απενεργοποιείτε όλες τις υπηρεσίες Nintendo 3DS χρησιμοποιώντας το διακόπτη ασύρματης σύνδεσης του συστήματός σας Nintendo 3DS.

2.1. Υπηρεσία αγορών

2.1.1. Λογαριασμός καταστήματος

Η υπηρεσία αγορών μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας. Με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας αγορών στη χώρα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό καταστήματος στο σύστημά σας Nintendo 3DS. Μόνο ένας λογαριασμός καταστήματος μπορεί να δημιουργείται για κάθε ένα σύστημα Nintendo 3DS. Ο λογαριασμός καταστήματος είναι προσωπικός και συνυφασμένος με το σύστημά σας Nintendo 3DS. Ο προσωπικός λογαριασμός καταστήματος, καθώς και η υπηρεσία αγοράς προϊόντων που συνδέεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος δεν μπορεί να πωληθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο σύστημα Nintendo 3DS, του οποίου κάτοχος είστε εσείς ή τρίτο πρόσωπο. Παρά τα προαναφερθέντα, η Nintendo μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να σας επιτρέπει να μεταφέρετε ορισμένα προϊόντα της υπηρεσίας αγορών από το σύστημά σας Nintendo 3DS σε κάποιο άλλο σύστημα Nintendo 3DS που επίσης κατέχετε (βλ. Άρθρο 2.8. κατωτέρω).

Έχετε την ευθύνη της παρακολούθησης του προσωπικού λογαριασμού καταστήματος και της ρύθμισης κατάλληλων λειτουργιών γονικού ελέγχου ή άλλων μέτρων προκειμένου να περιορίσετε την πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος.

2.1.2. Αγορά προϊόντων της υπηρεσίας αγορών

Η υπηρεσία αγορών σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ποσά που έχουν μεταφερθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα της υπηρεσίας αγορών. Τα ποσά δεν μπορούν να επιστραφούν ούτε να καταστούν αντικείμενο ανταλλαγής με μετρητά ή πίστωση. Τα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορά προϊόντων της υπηρεσίας αγορών μέσω της υπηρεσίας αγορών. Η Nintendo μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει το ανώτατο όριο των ποσών που μπορείτε να μεταφέρετε στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος.

Τα ποσά προορίζονται για προσωπική σας χρήση και είναι συνυφασμένα με τον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος. Μόλις τα ποσά πιστωθούν στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, δεν μπορείτε να τα αποσύρετε ή να τα μεταφέρετε σε άλλο πρόσωπο ή πλατφόρμα (π.χ. σε άλλη πλατφόρμα Nintendo, όπως η κονσόλα Wii ή το σύστημα Nintendo DSi) ή να τα χρησιμοποιήσετε για αγορά περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα Nintendo. Επιπλέον, δεν μπορείτε να μεταφέρετε ποσά του προσωπικού σας λογαριασμού καταστήματος σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό καταστήματος που δεν ανήκει σε εσάς. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η Nintendo μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να σας επιτρέπει να μεταφέρετε ποσά που έχουν πιστωθεί σε ένα λογαριασμό καταστήματος στο σύστημά σας Nintendo 3DS προς ένα άλλο σύστημα Nintendo 3DS που κατέχετε (βλ. Άρθ. 2.8. κατωτέρω).

Έχετε την ευθύνη της δικής σας χρήσης των ποσών, όσον αφορά στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, καθώς και της χρήσης των ποσών αυτών από οποιονδήποτε άλλο.

2.1.3. Μεταφορά ποσών στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος

Υπάρχουν δύο τρόποι μεταφοράς ποσών στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος: Χρήση πιστωτικής κάρτας ή αγοράζοντας μία κάρτα χρηματοδότησης από ένα μεταπωλητή:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τα ποσά που έχουν πιστωθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος μέσα από το ιστορικό του λογαριασμού σας. Τα ποσά απεικονίζονται στο νόμισμα που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις της χώρας που έχετε επιλέξει για το σύστημα Nintendo 3DS. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χώρας σε χώρα με διαφορετικό νόμισμα (λ.χ. εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις από Γερμανία σε Ηνωμένο Βασίλειο) τα ποσά που έχουν πιστωθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση χώρας μπλοκάρονται και δεν έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ποσά που έχουν πιστωθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων ρυθμίσεων χώρας στις τροποποιημένες ρυθμίσεις χώρας. Εάν αλλάξετε τις νέες ρυθμίσεις χώρας και τις επαναφέρετε στις προηγούμενες, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα ποσά.

2.1.4. Χρεώσεις πιστωτικής κάρτας και ιστορικό λογαριασμού

Κάθε φορά που καταθέτετε ποσά στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος ηλεκτρονικά μέσω της πιστωτικής σας κάρτας θα λαμβάνετε απόδειξη προς επιβεβαίωση της συναλλαγής σας. Η απόδειξη αυτή θα αναρτάται στο ιστορικό του λογαριασμού σας. Όταν χρησιμοποιείτε τα ποσά για να αγοράσετε προϊόντα της υπηρεσίας αγορών, η συναλλαγή επίσης θα παρουσιάζεται στο ιστορικό του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αποκτήσετε το ιστορικό του λογαριασμού σας μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού καταστήματος.

2.1.5. Μεταφόρτωση προϊόντων της υπηρεσίας αγορών από την υπηρεσία αγορών

Κατά την παραγγελία ενός ορισμένου αντικειμένου από την υπηρεσία αγοράς προϊόντων, τα ποσά που απαιτούνται για τη μεταφόρτωση από την υπηρεσία αγοράς προϊόντων θα χρεώνονται στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας ενός μεταφορτώσιμου προϊόντος της υπηρεσίας αγορών, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή και το εν λόγω προϊόν γίνεται διαθέσιμο σε εσάς μέσω του συστήματός σας Nintendo 3DS. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή ποσά ώστε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, η Nintendo δεν θα κάνει δεκτές τυχόν παραγγελίες σας.

Πραγματοποιώντας μία παραγγελία μέσω της υπηρεσίας αγορών, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό αγορών ή επιτρέποντας σε ένα άλλο πρόσωπο να πραγματοποιήσει ανάλογη παραγγελία (i) εξουσιοδοτείτε την Nintendo να αφαιρεί το τίμημα οποιουδήποτε προϊόντος της υπηρεσίας αγορών από τον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, και (ii) συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Οι ενδεικτικές τιμές για κάθε προϊόν της υπηρεσίας αγορών που είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία αγορών θα παρουσιάζονται στο νόμισμα που αντιστοιχεί στη ρύθμιση χώρας που έχετε επιλέξει για το σύστημά σας Nintendo 3DS και θα περιλαμβάνει όλους τους ισχύοντες φόρους.

2.1.6. Διακοπή του προσωπικού σας λογαριασμού καταστήματος

Μπορείτε να διακόψετε τον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, αφαιρώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος από το σύστημα Nintendo 3DS, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού καταστήματος. Εάν διακόψετε τον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, αυτόματα θα χάσετε κάθε δικαίωμα στα μη χρησιμοποιημένα ποσά που έχουν πιστωθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος, τα οποία περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Nintendo και δεν θα δικαιούστε επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων ποσών.

Εκτός από τη διάταξη του Άρθρου 1.11. της παρούσας Συμφωνίας, εάν υπάρχει οποιαδήποτε δόλια ή παράνομη δραστηριότητα σχετικά με τα ποσά που έχουν πιστωθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο, μπορούμε να διακόψουμε, να αναστείλουμε ή άλλως να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες Nintendo 3DS, κατά την οποία το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που έχουν πιστωθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος θα πάψει αυτόματα να ισχύει. Σε τέτοια περίπτωση δεν δικαιούστε επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων ποσών που έχουν πιστωθεί στον προσωπικό σας λογαριασμό καταστήματος.

2.1.7. Αλλαγές στην υπηρεσία αγορών

Η Nintendo μπορεί να τροποποιεί την υπηρεσία αγορών (ιδίως εάν είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την ενίσχυση της υπηρεσίας αγορών ή για την προσαρμογή της προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές όσον αφορά τις τεχνικές ή νομικές απαιτήσεις), να διακόπτει την υπηρεσία αγορών ή/και σταματάει να παρέχει κάποια ή όλα τα προϊόντα της υπηρεσίας αγορών που προσφέρονται στην υπηρεσία αγορών. Εάν διακόψουμε την υπηρεσία αγορών, θα σας παρέχουμε εύλογη πρότερη ειδοποίηση.

2.1.8 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

2.1.8.1 Οδηγίες για το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

============================

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της σύναψης της σύμβασης.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία, τηλέφωνο: +49 69 667747 5412, φαξ: +49 69 667747 95412, email: eShopService@nintendo.de) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

============================

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά τις συμβάσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν ξεκίνησε εκ μέρους μας η εκτέλεση μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκτέλεση πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και την επιβεβαίωση εκ μέρους σας ότι χάνετε έτσι το δικαίωμά σας υπαναχώρησης·

- συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, και με την εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από εμάς.

2.1.8.2 Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

- Προς Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία , fax number: +49 69 667747 95412, e-mail address: eShopService@nintendo.de

- Γνωστοποιώ / Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ / υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου / μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*) / παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*):

- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*) που παρελήφθη(-σαν) στις (*):

- Όνομα καταναλωτή(-ών):

- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών):

- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί):

- Ημερομηνία:

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

2.2. SpotPass

Η λειτουργία SpotPass μπορεί να στέλνει στο σύστημά σας Nintendo 3DS ορισμένο δικτυακό περιεχόμενο, όπως

(i) Ενημερώσεις συστήματος,

(ii) Σημαντικά μηνύματα από την Nintendo σχετικά με το σύστημα Nintendo 3DS ή τη χρήση εκ μέρους σας του συστήματος Nintendo 3DS, όπως ενημερώσεις επί τεχνικών ζητημάτων κλπ. Αυτά τα μηνύματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του συστήματος Nintendo 3DS και των υπηρεσιών Nintendo 3DS,

(iii) Δεδομένα του συστήματος περιορισμού για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, ή ενημερώσεις των δεδομένων του συστήματος περιορισμού για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, και

(iv) Δωρεάν εφαρμογές, όπως δωρεάν παιχνίδια, εκτός εάν αυτό-αποκλειστείτε από αυτό το περιεχόμενο μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να γνωρίζετε ότι η λειτουργία SpotPass χρησιμοποιεί σύνδεση στο διαδίκτυο και αυτόματα συνδέεται σε αυτό χωρίς να σας ενημερώνει για τη σύνδεση αυτή. Τέτοιου είδους σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα όταν βρίσκεται είτε σε ενεργή λειτουργία, είτε σε λειτουργία αδρανοποίησης. Κάθε σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να επισύρει επιβαρύνσεις, το ακριβές ποσό των οποίων εξαρτάται από το εάν έχετε σταθερή χρέωση από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο ή εάν χρεώνεστε από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο με χρονοχρέωση ή ογκοχρέωση (με το λεπτό ή το megabyte). Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν επιβαλλόμενες χρεώσεις, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες επικοινωνίες χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ασύρματης σύνδεσης του συστήματός σας Nintendo 3DS.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες μέσω της λειτουργίας SpotPass, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων προώθησης και διαφήμισης σχετικά με τη Nintendo ή προϊόντων τρίτων προσώπων, καθώς και προωθητικών και εμπορικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών εκδόσεων παιχνιδιών, τρέιλερ, κλπ. Θα λαμβάνετε τέτοιου είδους εμπορικές πληροφορίες μόνο εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ανάλογες πληροφορίες.

2.3. StreetPass

Η λειτουργία StreetPass επιτρέπει στο σύστημά σας Nintendo 3DS να επιλέγει αυθαίρετα κάποιο άλλο σύστημα Nintendo 3DS ή ένα σημείο αναμετάδοσης για StreetPass και να στέλνει, να λαμβάνει και να ανταλλάσσει δικτυακό περιεχόμενο και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη με κάποιο άλλο σύστημα Nintendo 3DS ή σημείο αναμετάδοσης StreetPass αυτόματα χωρίς επέμβασή σας και χωρίς ειδική ειδοποίησή σας. Αυτή η πληροφορία μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που περιέχονται στους δικούς σας χαρακτήρες Mii.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία StreetPass δεν επιβάλλονται φόροι ή χρεώσεις σύνδεσης.

Η επικοινωνία μέσω της λειτουργίας StreetPass μπορεί να συντελεστεί όταν τo σύστημά σας Nintendo 3DS βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία ή σε λειτουργία αδρανοποίησης. Γενικά, καθώς η λειτουργία StreetPass είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή, η λειτουργία StreetPass θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν επιλέξετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις StreetPass.

Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν ότι ακόμα και αν επιλέξετε να μην συμμετέχετε στη λειτουργία StreetPass, το σύστημά σας Nintendo 3DS μπορεί να μεταφέρει, να εκπέμψει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο να προωθήσει δικτυακό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, το οποίο ελήφθη από άλλο σύστημα Nintendo 3DS ή από σημείο αναμετάδοσης για το StreetPass σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα Nintendo 3DS άλλων χρηστών ή σε σημείο αναμετάδοσης για StreetPass. Σε αυτή την περίπτωση μόνο δικτυακό περιεχόμενο και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από άλλους χρήστες θα μεταφέρεται μέσω του συστήματός σας Nintendo 3DS. Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά σας Nintendo 3DS και αφορούν εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του συστήματός σας Nintendo 3DS δε θα μεταδοθούν ή αποσταλούν.

2.4. Λειτουργία φίλων

Σε σχέση με τη λειτουργία φίλων το σύστημά σας Nintendo 3DS σάς παρέχει ένα «Ευρετήριο διευθύνσεων», καθώς και «Χαρακτηριστικό παρουσίας φίλου». Το «Βιβλίο διευθύνσεων» αποτελεί μία ειδική εφαρμογή που σας επιτρέπει να εισάγετε με κωδικούς φίλων ή να στέλνετε κάρτες φίλων ώστε να δημιουργήσετε φιλική σχέση με κάποιο άλλο χρήστη του συστήματος Nintendo 3DS, να διαπιστώσετε εάν οι φίλοι σας είναι συνδεμένοι και να αλληλεπιδράτε με τους φίλους σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανταλλαγής μηνυμάτων και άλλων πληροφοριών με τους φίλους σας. Το «Χαρακτηριστικό παρουσίας φίλου» επιτρέπει στους φίλους σας να δουν την ενεργή κατάστασή σας, πληροφορίες της παρουσίας σας και τα δεδομένα του ιστορικού των παιχνιδιών σας (όπως πληροφορίες για το εάν είστε συνδεμένος-η, το όνομα και το εικονίδιο της αγαπημένης σας εφαρμογής, το όνομα και το εικονίδιο της εφαρμογής που παίζεται στην παρούσα φάση, το τρέχον επίπεδο, τρέχουσα τοποθεσία μέσα στο παιχνίδι, χρόνος που έχετε παίξει, πρόσφατος χρόνος αποσύνδεσης, χρόνος ενημέρωσης των σχολίων που έχετε μοιραστεί με τους φίλους σας κλπ.) καθώς επίσης και δεδομένα που έχουν σχέση με το προσωπικό σας Mii και θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την ενεργή κατάσταση, πληροφορίες της παρουσίας και τα δεδομένα ιστορικού των παιχνιδιών των φίλων σας.

Εάν δεν θέλετε οι φίλοι σας να βλέπουν την ενεργή σας κατάσταση, τις πληροφορίες παρουσίας σας και το ιστορικό των παιχνιδιών, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

2.5. Εφαρμογές χρήσης χαρακτήρων Mii

Μπορείτε να στείλετε χαρακτήρες Mii σε άλλα συστήματα Nintendo 3DS και να λάβετε χαρακτήρες Mii από άλλα συστήματα Nintendo 3DS σε διάφορες συμβατές με τα Mii εφαρμογές και παιχνίδια. Όταν επιτρέπετε στo χαρακτήρα σας Mii να “ταξιδέψει” σε κάποιο άλλο σύστημα Nintendo 3DS, ο χαρακτήρας σας Mii αποστέλλεται στο χρήστη του άλλου συστήματος Nintendo 3DS. Μπορείτε να επιλέξετε να επισυνάψετε στο Mii που δημιουργήσατε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως το όνομα του Mii, όνομα του προσωπικού σας Mii, πληροφορίες σχετικές με την εμφάνιση του χαρακτήρα σας Mii, όπως σχήμα και χρώμα, όνομα του παιχνιδιού που παίξατε πρόσφατα, κλπ. Τέτοιες πληροφορίες θα είναι επίσης ορατές στον άλλο χρήστη που θα λάβει το δικό σας Mii.

Σε κάποιες εφαρμογές, μπορείτε να στείλετε χειροκίνητα χαρακτήρες Mii σε ένα άλλο σύστημα Nintendo 3DS.

Σε άλλες εφαρμογές, αν κάνετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, η διαβίβαση και ανταλλαγή των χαρακτήρων σας Mii λαμβάνει χώρα αυτόματα, χωρίς καμία ιδιαίτερη ειδοποίηση σε σας μέσω του StreetPass.

Όπως και με άλλο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη που αποστέλλεται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας του Nintendo 3DS (βλ. άρθρο 1.4. ανωτέρω) παρακαλώ σημειώστε ότι αν ο χαρακτήρας σας Mii «ταξιδεύει» σε άλλους χρήστες, αυτοί οι χρήστες μπορούν να αναπαράγουν, να αλλάξουν ή/και να τροποποιήσουν τους χαρακτήρες Mii και μπορούν περαιτέρω να μοιραστούν τους χαρακτήρες Mii (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που τους συνοδεύουν) με άλλους χρήστες οποιουδήποτε συστήματος Nintendo 3DS σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν θα δημιουργείτε το χαρακτήρα σας Mii θα μπορείτε να επιλέγετε αν θα επιτρέπετε στον παραλήπτη του δικού σας Mii να το αντιγράψει και αν θα επιτρέπετε στο χαρακτήρα σας Mii να «ταξιδεύει» μέσω του StreetPass.

2.6. Εφαρμογή αλληλογραφίας

Η εφαρμογή αλληλογραφίας του συστήματος Nintendo 3DS σάς επιτρέπει να στείλετε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, συμπεριλαμβανομένων χειρόγραφων μηνυμάτων, φωτογραφιών και στοιχείων ήχου, όπως ηχογράφηση φωνής στους φίλους σας και να λαμβάνετε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από το χρήστη από τους φίλους σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν επιλέξετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη, που μοιράζεστε με τους φίλους σας μπορεί περαιτέρω να μοιραστεί με άλλους χρήστες και μέσω StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Το σύστημα Nintendo 3DS θα εμφανίσει ένα εικονίδιο ειδοποίησης σε περίπτωση που είστε κοντά σε κάποια Nintendo Zone. Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδό σας στη Nintendo Zone, όπου η Nintendo και/ή οι επίλεκτοι συνεργάτες της μπορούν να σας παρέχουν εμπορικές και μη πληροφορίες στο σύστημα σας Nintendo 3DS. Η Νintendo δεν σας αποστέλλει αυτόματα εμπορικά μηνύματα.

2.8. Πρόγραμμα μεταφοράς συστήματος

Το «Πρόγραμμα μεταφοράς συστήματος» είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να μεταφέρετε συγκεκριμένα δεδομένα και περιεχόμενο (i) από ένα σύστημα Nintendo 3DS σε άλλο ή (ii) από ένα σύστημα Nintendo DSi σε ένα σύστημα Nintendo 3DS μέσω του ίντερνετ ή μέσω κάποιας τοπικής ασύρματης σύνδεσης.

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα μεταφοράς μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μόνο μεταξύ συστημάτων που ανήκουν σε σας, δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ ενός συστήματος δικού σας και ενός συστήματος που ανήκει σε κάποιο τρίτο μέρος.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να μεταφέρετε μόνο δεδομένα που η Nintendo έχει σχεδιάσει ως μεταβιβάσιμα. Στο βαθμό που έχει οριστεί από την Nintendo ως μεταβιβάσιμα, μπορείτε να μεταβιβάζετε συγκεκριμένα αποθηκευμένα δεδομένα για ενσωματωμένες εφαρμογές, φωτογραφίες και στοιχεία ήχου, ρυθμίσεις συστήματος δεδομένων (όπως ρυθμίσεις για την ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ, τους κωδικούς των φίλων σας) και συγκεκριμένα πρόσθετα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την ενσωματωμένη εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τοπική ασύρματη σύνδεση.

Εξαιρουμένης κάποιας διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στην συμφωνία υπηρεσιών δικτύου Nintendo DSi και στο μέτρο που σημειώνεται από την Nintendo ως μεταφερόμενο, η Nintendo μπορεί να σας επιτρέψει να μεταφέρετε λογισμικό από το σύστημα σας Nintendo DSi, όπου αυτό βρίσκεται και το οποίο έχετε μεταφορτώσει από το κατάστημα Nintendo DSi, στο σύστημα Nintendo 3DS που σας ανήκει.

Παρά τα όσα προβλέπονται στο αρ. 2.1.1. ανωτέρω και στο βαθμό που ορίζεται από την Nintendo ως μεταβιβάσιμο, η Nintendo μπορεί να σας επιτρέπει να μεταβιβάζετε λογισμικό που έχετε μεταφορτώσει από την υπηρεσία αγορών στο δικό σας σύστημα Nintendo 3DS σε άλλο σύστημα Nintendo 3DS που σας ανήκει.

Παρά τα όσα αναφέρονται στο αρ. 2.1.2. ανωτέρω και στο βαθμό που ορίζονται από την Nintendo ως μεταβιβάσιμα, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Nintendo να σας επιτρέπει να μεταβιβάζετε χρήματα που έχουν πιστωθεί σε κάποιο λογαριασμό καταστήματος στο δικό σας σύστημα Nintendo 3DS σε κάποιο άλλο σύστημα Nintendo 3DS που σας ανήκει.

3. Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Η Nintendo σέβεται τα προσωπικά δικαιώματα των χρηστών της και αναγνωρίζει την σημασία της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Έχουμε αναπτύξει την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια, τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών, τις οποίες έχετε υποβάλλει μέσω των υπηρεσιών της Nintendo 3DS.

Επιλέγοντας την επιλογή «Αποδέχομαι» για να κάνετε αποδεκτούς τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε και δηλώνετε την έγκρισή σας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί σωστά στο παρελθόν ούτως ώστε να σας παρέχεται η υπηρεσία που ζητήσατε.

Αν επιτρέπετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Nintendo 3DS, επιλέγοντας την επιλογή «Αποδέχομαι» συμφωνείτε και δηλώνετε την έγκρισή σας ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών σας συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Συγκεκριμένα συμφωνείτε ότι:

3.1. ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Προτού επιτρέψετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Nintendo 3DS, σας προτείνουμε θερμά να διδάξετε στα παιδιά σας την σημασία του να μην μοιράζονται καμία προσωπική τους πληροφορία με άλλους χρήστες του Nintendo 3DS, τους οποίους τα παιδιά σας δεν γνωρίζουν προσωπικά. Συγκεκριμένα, προτείνουμε να πείτε στα παιδιά σας να μην χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για οποιαδήποτε ψευδώνυμα στα παιχνίδια, για ονόματα χρηστών στα chat rooms ή για οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές των υπηρεσιών Nintendo 3DS.

Πρέπει να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες Nintendo 3DS για τα παιδιά σας και να επιτηρείτε την χρήση που κάνουν τα παιδιά σας των υπηρεσιών Nintendo 3DS. Αν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να σταματήσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Nintendo 3DS, παρακαλώ χρησιμοποιήστε την λειτουργία γονικού ελέγχου.

3.2. . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

3.2.1. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ

Σε σχέση με την υπηρεσία Nintendo 3DS, μπορεί να συγκεντρώσουμε τις εξής πληροφορίες:

-το όνομα σας (το όνομα και το επώνυμο),

-τη διεύθυνσή σας,

-την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail),

-την ημερομηνία γέννησής σας,

-το φύλο σας,

-τη διεύθυνση ΜΑC, που αντιστοιχεί στο δικό σας σύστημα Nintendo 3DS,

-τη διεύθυνση IP, η οποία αυτόματα εκχωρείται στο σύστημα Nintendo 3DS από τον πάροχο που έχετε για τις υπηρεσίες διαδικτύου όταν συνδέεται το σύστημα Nintendo 3DS που έχετε στο διαδίκτυο,

-ο αύξων αριθμός που αντιστοιχεί στο δικό σας σύστημα Nintendo 3DS,

-οι κωδικοί φίλων,

-ο κωδικός (ID) του λογαριασμού αγορών,

-πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται το σύστημα Nintendo 3DS που έχετε και οι υπηρεσίες Nintendo 3DS, όπως για να φαίνεται το ιστορικό των παιχνιδιών που έχετε παίξει, η online παρουσίαση πληροφοριών και πληροφορίες του ιστορικού παιχνιδιών (όπως οι τίτλοι λογισμικού του παιχνιδιού που παίξατε, ο χρόνος έναρξης και τέλους του παιχνιδιού, πληροφορίες για το αν το σύστημα Nintendo 3DS ήταν online, το όνομα και το εικονίδιο της αγαπημένης σας εφαρμογής, το όνομα, το εικονίδιο και οι πληροφορίες για το παιχνίδι που παίξατε πρόσφατα, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα του παίκτη, το τρέχον επίπεδο, την τρέχουσα θέση μέσα στο παιχνίδι, την πρόσφατη φορά αποσύνδεσης, το χρόνο ενημέρωσης των σχολίων που μοιράζεστε με τους φίλους σας), καθώς και τις πληροφορίες που υποβάλατε όταν συμμετείχατε σε έρευνες,

-επιβεβαίωση πληροφοριών από το σύστημα Nintendo 3DS και το σύστημα που καθορίζει τις πληροφορίες από το σύστημα Nintendo 3DS (συμπεριλαμβάνοντας τις ρυθμίσεις της χώρας, ρυθμίσεις της γλώσσας, ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, ρυθμίσεις διαδικτύου),

-πληροφορίες σχετικές με μηνύματα που στέλνονται σε φίλους (συμπεριλαμβάνοντας κωδικούς φίλων, ψευδώνυμα, ημερομηνία, αριθμό σελίδων και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με συνημμένα), και

-πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών αγορών, συμπεριλαμβάνοντας το ιστορικό των αγορών σας, πληροφορίες για τα προϊόντα που έχετε δει στην υπηρεσία αγορών, το λογισμικό που έχετε εγγράψει στη λίστα επιθυμιών σας και στις προτάσεις σας, βαθμολογία παιχνιδιών από εσάς, τον κωδικό παιχνιδιού των εφαρμογών που πρέπει να μεταφερθούν και το ποσό που έχει πιστωθεί στο λογαριασμό αγορών που έχετε, εάν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα στις υπηρεσίες αγορών, θα αποθηκεύσουμε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας χωριστά σύμφωνα με τους κανόνες του παρόχου της πιστωτικής κάρτας.

3.2.2. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε κυρίως χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε την υπηρεσία Nintendo 3DS.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του συστήματος Nintendo 3DS και της υπηρεσίας Nintendo 3DS (όπως το ιστορικό των παιχνιδιών και των αγορών σας) για διαφημιστική ανάλυση και προώθηση και για σκοπούς έρευνας της αγοράς έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις απαιτήσεις σας και να προσαρμόσετε τη διαφήμιση και τις προσφορές που προβάλλονται στην υπηρεσία αγορών ώστε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι έχετε επιλέξει να λαμβάνετε διαφημιστικές πληροφορίες όπως μηνύματα προώθησης αγαθών ή διαφημιστικές εφαρμογές, όπως δοκιμαστικές εκδοχές ή τρέιλερ από την υπηρεσία Nintendo 3DS, θα συμφωνείτε, επίσης με ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές πληροφορίες για ικανοποίηση των απαιτήσεών σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα λαμβάνετε τέτοιες διαφημιστικές πληροφορίες μόνο με τη συναίνεσή σας.

Εάν δεν θέλετε οι φίλοι σας να βλέπουν τις πληροφορίες παρουσίας σας ή το ιστορικό των παιχνιδιών σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την εφαρμογή.

3.2.3. WEB BEACONS ΚΑΙ COOKIES

Συγκεκριμένες online εφαρμογές του συστήματος Nintendo 3DS μπορεί να χρησιμοποιούν κοινή τεχνολογία ίντερνετ που ονομάζεται "Web beacons" (ή αλλιώς "Web bugs", "action tags","pixel trackers", ή "clear GIF’s"), τα οποία είναι μικρές εικόνες γραφικών που τοποθετούνται στην ιστοσελίδα, σε ένα αρχείο δικτύου ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), σχεδιασμένα να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες και παρακολουθούν τη δραστηριότητα του χρήστη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Web beacons για να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τη διεύθυνση MAC, το URL της σελίδας από την οποία προέρχεται ο χρήστης, και το χρόνο που το Web beacon είναι ενεργοποιημένο (όπως πότε βλέπετε τη σελίδα σας, διαφημίσεις ή επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία περιέχει Web beacon). Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω Web beacons, για παράδειγμα, για να καθορίσουμε πως θα βελτιώσουμε τις εφαρμογές του συστήματος Nintendo 3DS, βλέποντας ποιες περιοχές, ποια χαρακτηριστικά και ποια προϊόντα είναι πιο δημοφιλή και να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες Nintendo 3DS.

Συγκεκριμένες online εφαρμογές του συστήματος Nintendo 3DS μπορεί να χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στο σύστημα Nintendo 3DS που έχετε. Αυτά τα αρχεία εξακριβώνουν την ταυτότητα του συστήματος Nintendo 3DS που έχετε και καταχωρούν στοιχεία για την επίσκεψή σας ώστε όταν επιστρέψετε σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, η εφαρμογή να αναγνωρίσει το σύστημά σας Nintendo 3DS και να εξατομικεύσει την επίσκεψή σας. Τα cookies μπορεί να συνδέονται με το ιστορικό συναλλαγών σας, τα παιχνίδια που παίζετε online ή άλλες πληροφορίες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από cookies, καθώς και από άλλα εργαλεία, όπως αρχεία καταγραφής και Web beacons, π.χ, για να καθορίσουμε πως να βελτιωθούν οι εφαρμογές του συστήματος Nintendo 3DS, βλέποντας ποιες περιοχές, ποια χαρακτηριστικά και ποια προϊόντα είναι πιο δημοφιλή, να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες Nintendo 3DS, να κάνουμε συστάσεις βασισμένες στα ληφθέντα αρχεία και να ολοκληρώσουμε συναλλαγές που έχουν ζητηθεί.

3.3. Σύνδεση του λογαριασμού σας Club Nintendo

Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημά σας Nintendo 3DS με το λογαριασμό που έχετε στο Club Nintendo, εάν είστε καταχωρημένο μέλος του Club Nintendo. Το Club Nintendo είναι διαθέσιμο σε κάποιες χώρες, αλλά όχι σε όλες. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες του Club Nintendo. Εάν συνδέσετε τους λογαριασμούς, θα εφαρμοστεί η πολιτική του ιδιωτικού απορρήτου του Club Nintendo, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Nintendo.

Εάν συνδέσετε το σύστημά σας Nintendo 3DS με το λογαριασμό σας στο Club Nintendo, όσες πληροφορίες αποθηκευτούν, οι οποίες σχετίζονται με το λογαριασμό σας στο Club Nintendo θα συνδεθούν με πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί και σχετίζονται με το δικό σας σύστημα Nintendo 3DS.

3.4. Επικοινωνία χρήστη

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή άλλη επικοινωνία με την Nintendo, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις επικοινωνίες με σκοπό να επεξεργαστούμε τα ερωτήματά σας και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας.

3.5. Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από χρήστη

Κάποιες από τις υπηρεσίες Nintendo 3DS σάς δίνουν την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ψευδώνυμα, να δημιουργήσετε ταυτότητα χρήστη ID και να αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες. Σας ενθαρρύνουμε ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιήσετε το δικό σας όνομα ή άλλες πληροφορίες για τον εαυτό σας (όπως η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας) ή για κάποιο τρίτο πρόσωπο σε καμία τέτοια υπηρεσία ή επικοινωνία. Δημοσιευμένες πληροφορίες μπορεί να είναι ορατές σε τρίτα πρόσωπα, δείτε και το άρθρο 1.4. παραπάνω.

3.6. Πληροφορίες στο δικό σας σύστημα Nintendo 3DS

Το δικό σας σύστημα Nintendo 3DS μπορεί να αποθηκεύσει συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς. Για την προστασία σας, προτού πωλήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρετε το σύστημα Nintendo 3DS που έχετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλες τις πληροφορίες για το λογαριασμό αγορών σας και διορθώστε τις ρυθμίσεις του συστήματος σας Nintendo 3DS, ώστε όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες κατά τη χρήση του συστήματος Nintendo 3DS να διαγραφούν.

3.7. Λήψη εμπορικών πληροφοριών

Εάν συναινείτε στη λήψη διαφημιστικών πληροφοριών, όπως προωθήσεις και διαφημιστικά μηνύματα και διαφημιστικές εφαρμογές, όπως δοκιμαστικές εκδόσεις ή τρέιλερ, θα λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες για την Nintendo ή προϊόντα τρίτων. Για να δείξετε τη συναίνεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε ‘’in’’ για να λαμβάνετε τέτοιες διαφημιστικές πληροφορίες, όταν σας ζητηθεί κατά την αρχική εκκίνηση του συστήματός σας Nintendo 3DS ή οποιαδήποτε στιγμή αργότερα.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας στη λήψη διαφημιστικών πληροφοριών οποιαδήποτε στιγμή.

3.8. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με την εταιρεία Nintendo Co., Ltd., που εδρεύει στο Κιότο, στην Ιαπωνία, και με την εταιρεία Nintendo of America Inc., που εδρεύει στο Redmond, στις Η.Π.Α., και οι πληροφορίες σας μπορεί να αποθηκευτούν στους διακομιστές της Nintendo Co., Ltd. και της Nintendo of America Inc. Αυτές οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς της πολιτικής του ιδιωτικού απορρήτου και θα προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσουμε την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας.

Η Nintendo of America Inc. εμμένει στις «Αρχές Ασφαλούς Λιμένα», παρέχοντας ένα επαρκές επίπεδο προστασίας πληροφοριών, δηλαδή ένα επίπεδο που μπορεί να συγκριθεί με αυτό των νόμων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί προστασίας των πληροφοριών ή αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πρέπει να είστε ενήμεροι για το επίπεδο προστασίας των πληροφοριών σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας και, όσον αφορά πληροφορίες που αποθηκεύει και επεξεργάζεται η Nintendo Co., Ltd., το επίπεδο προστασίας είναι χαμηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε μεταποιητές πληροφοριών τρίτων, οι οποίοι ενεργούν προς το συμφέρον της Nintendo για να διαχειριστούν και επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που έχουν κοινοποιηθεί με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και σε αυστηρή συμφωνία με την πολιτική αυτή.

3.9. Διαγραφή των πληροφοριών σας

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας στη χρήση των πληροφοριών αυτών οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην Nintendo.

Πληροφορίες επικοινωνίας του τοπικού σας κέντρου υπηρεσιών Nintendo μπορείτε να βρείτε στην σελίδα: http://contact.nintendo.eu. Θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε. Η διαγραφή των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στη λύση αυτής της συμφωνίας και να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Nintendo 3DS.

3.10. Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε, μην διστάσετε να μας απευθύνετε ερωτήσεις και προβληματισμούς που αφορούν την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου στέλνοντας ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή επικοινωνώντας με άλλο τρόπο με το κέντρο υπηρεσιών της Nintendo. Πληροφορίες επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην σελίδα: http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview