Nintendo 3DS Hizmet Kullanıcı Anlaşması ve Gizlilik Politikası

Versiyon: 05.2015

AŞAĞIDA YER ALAN METİN ÖNEMLİ BİR YASAL SÖZLEŞMEDİR.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SAYFALARI İNCELEYİNİZ!

Eğer 18 yaşın altındaysanız, DİKKAT! Bu Sözleşme’nin şartlarını ebeveyniniz ya da yasal vasiniz okumalı ve kabul etmelidir.

Eğer 18 yaşındaysanız veya 18 yaşın üzerindeyseniz bu Sözleşme’nin şartlarını kabul etmek için “Kabul Ediyorum” ifadesini seçiniz.

18 yaşın üzerindeyseniz ve bu Sözleşme’nin şartlarını kabul etmiyorsanız “Daha Sonra” ifadesini seçiniz.

İşbu anlaşma bir birey olarak tarafınız ve Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Almanya’da bulunan, telefon numarası: +49 69 667747 5412, e-posta adresi: eShopService@nintendo.de, faks numarası: +49 69 667747 95412, olan Nintendo of Europe GmbH arasında bağlayıcı nitelikte bir anlaşmadır. İşbu anlaşmada Nintendo of Europe GmbH "Nintendo" ya da "biz" olarak anılacaktır.

İçindekiler

1. Nintendo 3DS Hizmetleri: Genel Hükümler

2. Belirli Uygulamalar ve İletişim Şekilleri

3. Gizlilik Politikası

1. Nintendo 3DS Hizmetleri: Genel Hükümler

1.1. Konu

Nintendo 3DS Hizmet Kullanıcı Anlaşması ve Gizlilik Politikası (bu “Sözleşme”) “Nintendo 3DS Sistemleri”nin (yukarıdaki Madde 1.2.’de tanımlandığı üzere) kullanımını kapsamaktadır.

1.2. Tanımlar

Bu Sözleşme’de aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamlarda kullanılmıştır:

“Alışveriş Hizmeti” Nintendo 3DS mağaza uygulamalarına ve özellikle Mağaza Hesabı’nıza para yatırılması, Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin satışı, bir çevrimiçi mağazanın işletilmesi ve bir yükleme hizmetine ilişkin olan hizmetler anlamındadır.

“Alışveriş Hizmeti Ürünleri” yüklenebilir yazılım ve halin icabına göre, Alışveriş Hizmeti yoluyla yararlanılabilecek fiziki ürünler anlamındadır.

“Arkadaş” Yerel Kablosuz kullanarak arkadaş kartları değiş tokuş etmek veya doğrudan birbirinizin arkadaş kodlarını girerek internete bağlanmak suretiyle arkadaşlık kurduğunuz başka bir Nintendo konsolu kullanıcısı anlamındadır.

“Etkin Modu” normal işlemler sürecindeki mod anlamındadır.

“Kişisel Mii” Mii karakter yaratma uygulaması ilk defa kullanıldığında sizin yaratıp Kişisel Mii’niz olarak kaydettiğiniz belirli bir Mii anlamındadır. Bu Mii, uygulamalarda ve oyunlarda (desteklendiği takdirde) ve arkadaş listenizde sizi temsil etmektedir.

“Kullanıcı Kaynaklı İçeriğe Yönelik Kısıtlama Sistemi” (a) bir Nintendo 3DS Sistemi’nin diğer kullanıcıları tarafından yaratılan belirli Kullanıcı Kaynaklı İçerik’i almanızı veya göndermenizi engelleyen veya (b) herhangi bir Kullanıcı Kaynaklı İçerik’in Nintendo tarafından belirlenen kapsam dahilinde ve Nintendo tarafından belirlenen yolla yayılmasını engellemek amacıyla işletilen bir sistem anlamındadır.

“Kullanıcı Kaynaklı İçerik” Nintendo 3DS kullanıcıları tarafından yaratılan veya Nintendo 3DS kullanıcılarına lisansı verilen ve Nintendo 3DS Hizmeti ile bağlantılı olarak Nintendo 3DS kullanıcıları tarafından yüklenecek ve/veya kullanılacak olan (bir Nintendo 3DS kullanıcısı tarafından Nintendo 3DS Sistemi’nde yer alan bir oyuna veya hizmete ilişkin olarak yaratılan kullanıcı adları, takma adlar, Mii karakterleri, Mii takma adları ve özel düzeyler, haritalar, senaryolar ve diğer materyaller dahil olmak üzere) tüm iletişimler, iletiler, görüntüler, çizimler, fotoğraflar, sesler, ses kayıtları, müzikler, filmler, bilgiler, veriler ve diğer materyaller ve içerikler anlamındadır.

“Mağaza Hesabı” işbu şartları kabul etmenizi müteakip Nintendo 3DS Sistemi’nizde (belirli bir tanesinde) otomatik olarak kurulacak olan ve Nintendo 3DS mağaza uygulamalarına ilişkin olarak kullanacağınız devredilemeyen bir kişisel hesap anlamındadır.

“Mii” kişiye özel olarak yaratabileceğiniz ve uyumlu olan oyunlarda kullanabileceğiniz, iletilere ekleyebileceğiniz ve diğer kişilerle Nintendo 3DS Sistemleri vasıtasıyla paylaşabileceğiniz elektronik avatar anlamındadır.

“Nintendo 3DS Servisleri” internet erişimi veya Nintendo 3DS Sistemi’nin (kablolu veya kablosuz olarak, kablosuz internet erişimi, SpotPass ve StreetPass dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, her türlü telekomünikasyon teknolojisi marifetiyle) desteklediği başka bir elektronik iletişim yoluyla Nintendo tarafından sağlanan tüm şebeke hizmetleri anlamındadır.

“Nintendo 3DS Sistemi” Nintendo tarafından Nintendo 3DS markası altında satılan ve pazarlanan Nintendo’nun (içerisindeki yazılım ve aksesuarları da dahil olmak üzere) portatif cihazı anlamındadır.

“Nintendo Fikri Mülkiyeti” Nintendo tarafından geliştirilen, sahip olunan veya kullanım lisansı verilmiş olan tescil edilmiş ve edilmemiş markalar, servis markaları, logolar, tescil edilmiş ve edilmemiş tasarımlar, telif hakları, veri tabanı hakları, icatlar, patentler, ticari sırlar, know-howlar ve diğer gizli ve özel bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bütün fikri mülkiyet anlamındadır.

“Nintendo Zone” Kullanıcı Kaynaklı İçerik’e erişmek, bu içeriği incelemek ve/veya yüklemekle birlikte; Şebeke İçeriği’ne, Nintendo’nun işbirliği ortaklarının verileri de dahil olmak üzere üçüncü şahısların verilerine ve diğer hizmetlere erişiminiz, onları incelemeniz ve/veya yüklemeniz için Wi-Fi merkezleri ve yükleme istasyonlarını kullanan bir hizmet anlamındadır.

“Para Kart” Nintendo tarafından veya Nintendo’nun tanıtım ortakları tarafından satılmış veya dağıtılmış olan ve Mağaza Hesabı’nıza transfer edilecek paraları içeren hazır kartlar anlamındadır.

“SpotPass”, Etkin Modda veya Uyku Modu’nda, size özel bir bildirim yapmaksızın internete otomatik olarak bağlanan Nintendo 3DS Sistemi’niz ve kablosuz LAN erişim noktası arasındaki kablosuz arkaplan internet erişimi anlamındadır.

“StreetPass” Etkin Modda veya Uyku Modu’nda (a) birbirlerinin StreetPass alanında yer alan (ki bu alan 100 metreye kadardır) iki Nintendo 3DS Sistemi veya (b) bir Nintendo 3DS Sitemi ve bir StreetPass Geçiş Noktası arasındaki kablosuz iletişim anlamındadır. StreetPass sizin tarafınızdan işletilmeksizin ve size özel bir bildirim yapmaksızın Nintendo 3DS Sistemi’zin Şebeke İçeriği ve Kullanıcı Kaynaklı İçerik göndermesini, almasını ve değiş tokuş etmesini sağlar.

“StreetPass Geçiş Noktası” StreetPass vasıtasıyla Nintendo 3DS Sisteminize Şebeke İçeriğini ve Kullanıcı Kaynaklı İçeriği gönderen, aynılarını Nintendo 3DS Sisteminizden alan ve Nintendo 3DS Sisteminiz ile değiş tokuş eden bir kablosuz LAN erişim noktası anlamındadır.

“Şebeke İçeriği” yüklenebilir Alışveriş Hizmeti Ürünleri de dahil ancak Kullanıcı Kaynaklı İçerik ve üçüncü şahıslar tarafından işletilen internet sitelerinde sağlanan bütün ticari olan ve olmayan içerik hariç olmak üzere, Nintendo 3DS Servisi ile bağlantılı olarak temin edilen ve dağıtılan, Nintendo’nun veya üçüncü şahıs işbirliği ortaklarının tüm yazılımları, bilgileri, oyunları, demo versiyonları, materyalleri, iletileri, e-postaları ve ticari olsun veya olmasın diğer içerikleri anlamındadır.

“Yerel Kablosuz” StreetPass dışında, internet erişimini kullanmak suretiyle ve Nintendo 3DS Sistemi’nizin Yerel Kablosuz alanı dahilinde, Nintendo 3DS Sistemi’nizin başka Nintendo 3DS Sistemleri ile veri alış verişine izin veren bir elektronik iletişimin yolu anlamındadır.

“Uyku Modu” işlemci etkin olmadığında ve Nintendo 3DS Sistemi’nizin LCD ekranında hiçbir şey gösterilmediğinde Nintendo 3DS Sistemi’nizin içinde bulunduğu düşük-güç modu anlamındadır.

1.3. Lisans Verilmesi

Size bu Sözleşme uyarınca Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanmanız için kişisel bir hak (lisans) vermekteyiz. Özellikle:

1.4. Üçüncü Şahıs İçeriği / Kullanıcı Kaynaklı İçerik

Biz hiçbir üçüncü şahıs içeriğine veya Kullanıcı Kaynaklı İçerik’e ilişkin, veya bunlara yönelik açacağınız davalara ilişkin (başka kişilere üçüncü kişi içeriği veya Kullanıcı Kaynaklı İçerik dağıtmak, postalamak veya göndermek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumluluk bize ait değildir. Tüm üçüncü şahıs içerikleri, yalnızca söz konusu üçüncü kişi içeriği yaratanın ya da gönderenin sorumluğunda olmakla birlikte tüm Kullanıcı Kaynaklı İçerik sizin sorumluluğunuz kapsamındadır. Biz üçüncü şahıs içeriğini veya Kullanıcı Kaynaklı İçerik’i denetlemek, teftiş etmek, kaydetmek veya muhafaza etmek yükümlülüğü altında bulunmamaktayız. Ancak, Nintendo’nun muhtemel bir yasal olmayan veya uygunsuz Kullanıcı Kaynaklı İçerik’ten haberdar olması durumunda, Nintendo kendi takdirinde olmak üzere söz konusu içeriğe, özellikle Kullanıcı Kaynaklı İçeriğe Yönelik Kısıtlama Sistemi’ni kullanmak suretiyle, erişimi engelleme veya bu içeriği silme hakkını saklı tutmaktadır.

Nintendo 3DS Hizmetleri yoluyla Kullanıcı Kaynaklı İçerik’i ilan etmeniz, göndermeniz veya başka bir şekilde erişilebilir hale getirmeniz halinde, Nintendo’ya Kullanıcı Kaynaklı İçerik’i herhangi bir yolla ve herhangi bir amaç için yayınlama, kullanma ve/veya değiştirme hususunda dünya çapında daimi bir hak vermiş olursunuz. Kullanıcı Kaynaklı İçerik’in üçüncü kişiler tarafından çoğaltılabileceğini, yayınlanabileceğini ve/veya değiştirilebileceğini kabul etmektesiniz. Fakat yukarıda sayılanlar özel iletilerin veya diğer kişisel iletişimlerin içerisindeki Kullanıcı Kaynaklı İçerik için uygulanmaz.

Lütfen Kullanıcı Kaynaklı İçerik’in adınız, e-posta adresiniz, ev adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel bilgiler içermediğinden emin olunuz. Özellikle, kullanıcı adı veya Mii karakterleriniz için bir takma ad seçerken gerçek adınızı kullanmadığınızdan emin olunuz. Lütfen diğer kullanıcıların kullanıcı adınızı ve Mii’nizin takma adını görebildiklerini unutmayınız (örneğin çevrimiçi bir oyun oynarken veya Nintendo 3DS Hizmetleri vasıtasıyla diğer kullanıcılarla etkileşim içerisinde olduğunuz zaman).

Lütfen yüklediğiniz, ilan ettiğiniz, gönderdiğiniz veya başka bir şekilde Nintendo 3DS Hizmeti’ni kullanmak suretiyle erişimine olanak sağladığınız Kullanıcı Kaynaklı İçerik’in diğer kişilerin telif hakları, resim hakları, özel hakları, aleniyet hakları, markaları, patentleri veya diğer fikri mülkiyet hakları gibi haklarını ihlal etmediğinden emin olunuz. Başka kişilerin teşhir edilen fotoğraflarını, görüntülerini veya videolarını ilan ettiğiniz, gönderdiğiniz veya başka bir şekilde bunların erişimine olanak sağladığınız durumlarda, bu fotoğraflarda, görüntülerde veya videolarda teşhir edilen kişilerin önceden iznini almalısınız.

1.5. Tazminat

İhmalkar veya kasıtlı bir şekilde davrandığınız hallerde uygulanmak şartıyla; yüklediğiniz fotoğraflar ve diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle Kullanıcı Kaynaklı İçerik’e ilişkin Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanmanız sırasında veya bu hizmetlerin kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan her türlü kayıptan, sorumluluktan veya talepten dolayı (makul orandaki vekalet ücretleri de dahil olmak üzere) Nintendo’yu, bağlı ortaklarını ve iştiraklerini tazmin edeceğinizi ve bunlardan ari tutacağınızı kabul etmektesiniz.

1.6. Güncellemeler ve Değişiklikler

Nintendo, zaman zaman, Nintendo 3DS Hizmetleri kullanıcılarının menfaatini veya Nintendo’nun Fikri Mülkiyeti’ni korumak için, Nintendo 3DS Hizmetleri vasıtasıyla dağıtılan herhangi bir yazılımı güncelleyebilir (düzeltme (patch)).

ÖNEMLİ: Nintendo 3DS Sistemi’niz ve yazılımınız; donanımının veya yazılımının mevcut veya ileride yapılabilecek yetkisiz teknik değişiklik ile kullanılması veya Nintendo 3DS Sistemi’nizin herhangi bir yetkisiz cihaz ile kullanılması için tasarlanmamıştır. Nintendo 3DS Sistemi’nizin donanımının veya yazılımının mevcut veya ilerideki yetkisiz teknik değişikliği veya Nintendo 3DS Sistemi’nizle bağlantılı olarak yetkisiz bir cihaz kullanımı, Nintendo 3DS Sistemi’nin veya herhangi bir yazılımın güncellenmesinden sonra, Nintendo 3DS Sistemi’nizi kalıcı olarak kullanılamaz duruma getirebilir. Nintendo 3DS Sistemi’nizin donanımının veya yazılımının yetkisiz bir şekilde gerçekleştirilen teknik değişikliğinden elde edilen içerik kaldırılabilmektedir.

Nintendo aynı zamanda güvenlik amacıyla ve Nintendo 3DS Sistemi’nizin uygun bir şekilde fonksiyon göstermesi için, özellikle de oyun oynamanızı etkileyebilecek ve konsolunuza zarar verebilecek yetkisiz değişiklikler tarafından dosyalar yaratıldığında, Nintendo 3DS Sistemi’nizi güncelleyebilir.

Nintendo aynı zamanda, Nintendo 3DS Hizmetleri kullanıcılarının menfaatleri için Nintendo 3DS Hizmetleri’nizi güncelleyebilir, özelliklerini değiştirebilir ve modifiye edebilir.

1.7. Üçüncü Şahıs Tedarikçiler

Nintendo üçüncü şahısların Nintendo 3DS Hizmetleri’ne ilişkin olarak, Alışveriş Hizmetleri Ürünleri de dahil olmak üzere, hizmet vermesine ve/veya materyal temin etmesine izin verebilir.

1.8. Fikri Mülkiyet

Nintendo, Nintendo 3DS Hizmetleri ve Nintendo Fikri Mülkiyeti üzerindeki tüm hakların, mülkiyet haklarının ve menfaatlerin (fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) sahibi olup bunları kullanma ve bunlara ilişkin alt lisans verme hakkını da haizdir. Madde 1.3.’te bahsedilen lisansın verilmesini müteakip, Nintendo 3DS Hizmetleri’ne veya Nintendo Fikri Mülkiyeti’ne ilişkin olarak size herhangi bir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat sağlamamaktayız. Nintendo, Nintendo 3DS Hizmetleri’nin veya Nintendo Fikri Mülkiyeti’nin üzerindeki tüm hakları saklı tutmaktadır.

1.9. Nintendo 3DS Davranış Kuralları

Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanımınız; Nintendo 3DS Hizmetleri’nden faydalanmanız için takip etmeniz gereken kuralları ana hatlarıyla belirleyen Nintendo 3DS Davranış Kuralları’na uymanıza tabidir. Bu kurallar Nintendo 3DS Hizmetleri’nin arkadaşça ve güvenli bir ortam olarak muhafaza edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Nintendo 3DS Davranış Kuralları aşağıdakiler dahil olmak üzere her türlü zarar verici, yasa dışı veya başka bir şekilde saldırgan olabilecek hareketleri yasaklar:

1.10. Ebeveyn Denetimi Fonksiyonu

Nintendo 3DS Sistemi ve Nintendo 3DS Hizmetleri, kullanıcıların çocuklar için sakıncalı olabilecek Şebeke İçeriği’ne, Kullanıcı Kaynaklı İçerik’e veya diğer içeriklere erişimini sağlamaktadır. Nintendo, ebeveyn denetimi fonksiyonu sayesinde Nintendo 3DS Sistemi’nin ve Nintendo 3DS Hizmetleri’nin bazı özelliklerine erişimi sınırlandırma imkanı sunmaktadır. Nintendo 3DS Sistemi’niz sizin dışınızda başka kişiler tarafından, özellikle de çocuklar tarafından kullanılıyorsa, Nintendo 3DS Hizmetleri’nin bazı özelliklerine ve çocuklar için uygun olmayacağını düşündüğünüz içeriklere erişimi sınırlandırmak için ebeveyn denetimi fonksiyonunu kullanmanızı şiddetle tavsiye etmekteyiz.

1.11. Sözleşme’nin Devri, Sona Ermesi ve Feshedilmesi

1.12. Nintendo'nun Size Karşı Sorumluluğu

Nintendo, (a) can kaybı, uzuvların ve/veya sağlığın zarar görmesi sonucu doğan zararlardan, (b) kastın varlığı halinde, (c) ağır ihmalin varlığı ve/veya (d) Nintendo’nun Alman Ürünlere İlişkin Sorumluluk Kanunu’ndaki gereklilikleri ihlal etmesi halinde kanunlara uygun olarak sorumlu olacaktır. Yukarıdakileri sınırlandırmaksızın, Nintendo yalnızca işbu Sözleşme altındaki “esaslı” sözleşmesel yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yalnızca hafif kusurdan dolayı sorumlu olabilecektir. Bu halde “esaslı” yükümlülükler bu Sözleşme’nin uygulanması sırasında gerekli olan, ihlalleri halinde anlaşmanın amacının tehlikeye düşeceği ve uyulacağına genel olarak itimat ettiğiniz yükümlülüklerdir. Bu hallerde, sorumluluk tipik ve öngörülebilir zararlarla sınırlı olacak ve diğer hallerde Nintendo hafif kusurdan sorumlu olmayacaktır.

1.13. Sözleşme’nin Değiştirilmesi

Bu Sözleşme’nin mevcut sürümü her zaman Nintendo’nun internet sitesinden erişebilir olacaktır. Nintendo bu Sözleşme’nin kayıt ve şartlarını, hizmetleri artırmak için gerekli veya faydalı olduğu ölçüde değiştirebilir veya teknik veya yasal gerekliliklerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla uyarlayabilir. Değişiklik yapmamız halinde, özel bir bildirim göndererek sizi bilgilendireceğiz. Değişikliklere ilişkin olarak bilgilendirildiğiniz tarihten itibaren 4 hafta içinde bu değişikliklere itiraz etmemeniz halinde değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır (özel bildirim sizi bu hususta bilgilendirecektir). Değişikliklere itiraz etmeniz halinde, Nintendo makul bir süre önceden yapacağı bildirime müteakip bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin bir kısmını feshetme hakkını kendinde saklı tutar ve bu halde Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanmaya devam etmek istemeniz durumunda yeni kayıt ve şartlarda kayıt yaptırmanız gerekecektir.

1.14. Devir Yasağı

Nintendo 3DS Sistemi’nizin ve Nintendo 3DS Hizmetleri’nin arkadaşlarınız, aileniz veya diğer üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına ilişkin sorumluluk size aittir. Bu Sözleşme’yi üçüncü bir şahsa devredemez, temlik edemez, bu Sözleşme’ye ilişkin alt lisans veremez veya başka bir şekilde bu Sözleşme üzerinde tasarrufta bulunamazsınız. Ancak, üçüncü bir şahıs tarafından Nintendo 3DS Sistemi’nizin yetkisiz kullanılması ve/veya Nintendo 3DS Sistemi’niz vasıtasıyla Nintendo 3DS Hizmetleri’ne yetkisiz erişilmesi halinde, söz konusu kullanım ve/veya erişime ilişkin tüm sorumluluğu kabul etmektesiniz.

1.15. Sözleşme’nin Yorumlanması

Bu Sözleşme’nin bir kısmının geçersiz veya icra edilemez olduğunun anlaşılması halinde, Sözleşme’nin o kısmı uygulanmayacaktır. Geçersiz kısmın Sözleşme’den silinmiş sayılacağını ancak Sözleşme’nin diğer kısımlarının yürürlükte kalacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca, geçersiz kısmı başlangıçtaki niyeti yansıtacak veya bu niyete en yakın olacak başka bir hükümle değiştirebileceğimizi de kabul etmektesiniz.

1.16. Uygulanacak Hukuk

Bu Sözleşme’nin ve bu Sözleşme tahtında ileri sürebileceğiniz taleplerinizin, kanunlar ihtilafı prensiplerine atıf yapılmaksızın, Alman hukukuna göre çözüme kavuşturulacağını kabul etmektesiniz.

2. Belirli Uygulamalar ve İletişim Şekilleri

Nintendo 3DS Hizmetleri, size kablosuz internet erişimi, Yerel Kablosuz ve StreetPass kullanmak suretiyle Nintendo 3DS Sistemi’nizin iletişime geçmesini sağlayan çok çeşitli uygulamalar sunmaktadır.

İşbu Madde 2, Nintendo 3DS Sistemi’nin ana uygulamalarını ve iletişim şekillerini açıklamaktadır. Nintendo bilginizin ve rızanızın gerektiği yeni uygulamalara ilişkin bu Sözleşme’yi güncellemek suretiyle sizi bilgilendirecektir.

Nintendo 3DS Sistemi, Nintendo 3DS Sistemi’nizin kablosuz anahtarını kullanmak suretiyle Nintendo 3DS Hizmetleri’ni devre dışı bırakma imkanı sağlamaktadır.

2.1. Alışveriş Hizmeti

2.1.1. Mağaza Hesabı

Alışveriş Hizmeti sizin ülkenizde mevcut olmayabilir. Alışveriş Hizmeti’nin sizin ülkenizde mevcut olmasına tabi olmak suretiyle, Nintendo 3DS Sistemi’nizde bir Mağaza Hesabı açabilirsiniz. Her bir Nintendo 3DS Sistemi için yalnızca bir adet Mağaza Hesabı açılabilmektedir. Mağaza Hesabı size özeldir ve sizin Nintendo 3DS Sistemi’nize bağlıdır. Mağaza Hesabı’nız ve Mağaza Hesabı’nıza bağlı olan Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin hiçbirisi başka bir kişiye, tarafınızca sahip olunan başka bir Nintendo 3DS Sistemi’ne veya üçüncü bir şahsa satılamaz veya başka bir şekilde devredilemez. Yukarıdakiler saklı kalmak kaydıyla, Nintendo, kendi mutlak takdirine bağlı olarak, Nintendo 3DS Sistemi’nizdeki bazı Alışveriş Hizmeti Ürünleri’ni yine sizin sahibi olduğunuz başka bir Nintendo 3DS Sistemi’ne devretmenize izin verebilir (lütfen aşağıdaki Madde 2.8.’e bakınız).

Mağaza Hesabı’nızı denetlemek, uygun Ebeveyn Denetimleri kurmak ve Mağaza Hesabı’nıza erişimi engelleyen başka önlemler almaya ilişkin sorumluluk size aittir.

2.1.2. Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin Satın Alınması

Alışveriş Hizmeti, Mağaza Hesabı’nıza transfer edilen paraları kullanmak suretiyle Alışveriş Hizmeti Ürünleri satın almanıza olanak sağlar. Paralar iade edilemez ve nakit veya kredi ile değiştirilemez. Paralar yalnızca Alışveriş Hizmeti vasıtasıyla Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin satın alınması için kullanılabilir. Nintendo, kendi mutlak takdirine bağlı olarak, Mağaza Hesabı’nıza transfer ettiğiniz azami para tutarını sınırlandırabilir.

Paralar sizin kişisel kullanımız içindir ve Mağaza Hesabı’nıza bağlıdır. Paralar Mağaza Hesabı’nıza yatırıldığında, bu paraları çekemez, bir başkasına veya başka bir platforma (örneğin Wii konsolu veya Nintendo DSi sistemi gibi başka bir Nintendo platformu) transfer edemez veya başka bir Nintendo platformundan içerik satın almak için kullanamazsınız. Ayrıca, Mağaza Hesabı’nızdaki paraları size ait olmayan başka bir Mağaza Hesabı’na transfer edemezsiniz. Yukarıda belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, Nintendo kendi mutlak takdirine bağlı olarak, Nintendo 3DS Sistemi’nizdeki bir Mağaza Hesabı’na yatırılan paraları, yine sizin sahip olduğunuz başka bir Nintendo 3DS Sistemi’ne transfer etmenize izin verebilir (aşağıdaki Madde 2.8.’e bakınız).

Mağaza Hesabı’nızdaki paraları kullanımınızdan ve bu paraların başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk size aittir.

2.1.3. Mağaza Hesabı’nıza Paraların Transferi

Mağaza Hesabı’nıza para transfer etmenin iki yolu bulunmaktadır: Kredi kartı ile veya bir bayiden satın alınacak Para Kart ile:

Mağaza Hesabı’nıza yatırılmış olan paraları her zaman hesap geçmişinizden kontrol edebilirsiniz. Paralar, Nintendo 3DS Sistemi’nizde seçmiş olduğunuz ülke ayarlarına karşılık gelen para biriminde görüntülenecektir. Ülke ayarlarınızı para birimi farklı olan bir ülkeye değiştirmeniz halinde (örneğin Almanya’dan Birleşik Krallık’a değiştirdiğinizde) daha önceki ülke ayarları mevcut olduğu zaman Mağaza Hesabı’nıza yatırdığınız paralar bloke edilecek ve eski ülke ayarları geçerliyken yatırmış olduğunuz hiçbir parayı kullanamayacaksınız. Ülke ayarlarınızı eski haline geri döndürdüğünüz takdirde, bu paraları kullanabilir duruma geleceksiniz.

2.1.4. Kredi Kartı Ücreti ve Hesap Geçmişi

Mağaza Hesabı’nıza çevirim içi olarak kredi kartınızla her para yükleyişinizde, işleminizi onaylayan bir alındı iletisi alacaksınız. Bu alındı iletisi hesap geçmişinizde görüntülenecektir. Alışveriş Hizmeti Ürünleri satın almak için paraları kullandığınıza, işlem ayrıca hesap geçmişinizde görüntülenecektir. Hesap geçmişinizi Mağaza Hesabı yoluyla elde edebilirsiniz.

2.1.5. Alışveriş Hizmeti’nden Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin Yüklenmesi

Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin belirli bir parçasının sipariş verilmesi halinde, söz konusu Alışveriş Hizmeti Ürünü’nün yüklenmesi için gerekli meblağ Mağaza Hesabı’nıza ücretlendirilecektir. Yüklenebilen bir Alışveriş Hizmeti Ürünü’nün sipariş prosedürünü tamamladığınızda, işlemi iptal edemezsiniz ve Alışveriş Hizmeti Ürünü Nintendo 3DS Sistemi’niz üzerinden size sağlanır. Bir işlemi tamamlamak için yeterli miktarda paranız yoksa, Nintendo sizin gönderdiğiniz siparişi kabul etmeyecektir.

Mağaza Hesabı’nızı kullanarak Alışveriş Hizmeti yoluyla sipariş vermeniz veya başka bir insanın bu siparişi vermesine izin vermeniz halinde, (i) Nintendo’nun Mağaza Hesabı’nızdan Alışveriş Hizmeti Ürünü’nün fiyatını düşmesi için Nintendo’ya yetki vermiş olursunuz ve (ii) bu hüküm ve koşullara rıza göstermeyi kabul edersiniz.

Alışveriş Hizmeti Ürünleri için Alışveriş Hizmeti’nde belirtilen fiyatlar, Nintendo 3DS Sistemi için seçmiş olduğunuz ülke ayarlarına tekabül eden döviz cinsinden olacaktır ve her türlü vergiyi kapsamalıdır.

2.1.6. Mağaza Hesabınızın Kapanması

Mağaza Hesabı’nızı, Nintendo 3DS Sistemi’nde Mağaza Hesabı ayarlarının içinden Mağaza Hesabı’nızı çıkartarak kapatabilirsiniz. Mağaza Hesabı’nızı kapatmanız halinde, Mağaza Hesabı’nıza kredilendirilmiş ve kullanılmamış paralara ilişkin tüm haklarınızı otomatik olarak kaybedeceksiniz, kullanılmamış paralar Nintendo’nun mülkiyeti altına girecek ve bu paralar için hiçbir geri alım hakkına sahip olmayacaksınız.

İşbu Sözleşme’nin 1.11.’inci Madde’sinde yer alan hükümlere bağlı olmaksızın, Mağaza Hesabı’nıza kredilendirilmiş paralara veya bunların herhangi bir kişi tarafından kullanımına ilişkin olarak herhangi bir sahtecilik faaliyeti veya hukuk dışı faaliyet olması halinde, Nintendo 3DS Hizmetleri’nin tamamına veya bir kısmına erişiminizi iptal edebilir, durdurabilir veya sınırlandırabiliriz. Bu takdirde, Alışveriş Hizmeti’ni kullanma hakkınız, Mağaza Hesabı’nıza kredilendirilmiş paralarınız da dahil olmak üzere, derhal yok olacaktır. Bu durumda, Mağaza Hesabı’nıza kredilendirilmiş olan kullanılmamış paralar için hiçbir geri alım hakkına sahip olmayacaksınız.

2.1.7. Alışveriş Hizmeti’nde Değişiklikler

Nintendo, Alışveriş Hizmeti’ni (özellikle eğer Alışveriş Hizmeti’nin geliştirilmesi veya teknik veya hukuki gereklilikler için yapılacak değişiklikleri yansıtacak şekilde uyarlanması için gerekli ve faydalıysa) değiştirebilir, iptal edebilir ve/veya Alışveriş Hizmeti’nden sunulan Alışveriş Hizmeti Ürünleri’nin birini ve/veya tamamını sunmamaya başlayabilir. Eğer herhangi bir Alışveriş Hizmeti’ni feshederseniz, size makul bir önceden bildirim göndereceğiz.

2.1.8. Cayma Hakkı

============================

Cayma Hakkı

İşbu sözleşmeden 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 gün sonra sona erecektir.

Cayma hakkını kullanmak için işbu sözleşmeden caymaya ilişkin kararınızı açık bir beyan ile (örneğin posta, faks veya e-posta) bize (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Almanya’da bulunan, telefon numarası: +49 69 667747 5412, faks numarası: +49 69 667747 95412, e-posta: eShopService@nintendo.de) bildirmeniz gerekmektedir.

Cayma süresine uymak için cayma süresinin sona ermesinden önce cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bir iletişim göndermeniz yeterlidir.

Caymanın Etkileri

İşbu sözleşmeden caymanız halinde, sizden almış olduğumuz, nakliye masrafları da dâhil olmak üzere (tarafımızdan sunulan en ucuz standart nakliye seçeneği dışında seçmiş olduğunuz nakliye seçeneğinden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) tüm ödemeleri gecikmeksizin ve her halükarda işbu sözleşmeden caydığınıza ilişkin kararın bize bildirildiği tarihten itibaren 14 günü geçmemek üzere size geri ödeyeceğiz. Söz konusu geri ödemeyi, aksini açıkça belirtmediğiniz takdirde, ilk işlem için kullanmış olduğunuz ödeme yöntemiyle yapacağız. Her halükarda, söz konusu geri ödemeden dolayı tarafınıza bir ücret yansıtılmayacaktır.

============================

Sözleşmelere ilişkin cayma hakkı aşağıdaki durumlarda sona erer:

- cayma süresinin oynatmayı başlatmamız ile sona ereceğini açıkça kabul etmeniz üzerine oynatmaya başladığımız ve izninizin cayma hakkını sona erdireceğini onayladığınız, fiziki ortamda sağlanmayan dijital içeriğin tedariki;

- hizmetin ifası sizin önceden açık izninizle başlaması ve sözleşme tarafımızca tamamen ifa edildiğinde cayma hakkınızı kaybedeceğinizi önceden onaylamanız halinde tamamen ifa edilmiş olan hizmet sözleşmeleri.

2.2. SpotPass

SpotPass aşağıdaki gibi belirli bir Ağ İçeriği’ni sizin Nintendo 3DS Sistemi’nize gönderebilir;

(i) Sistem güncellemeleri;

(ii) Teknik konularda güncellemeler vs. gibi Nintendo 3DS Sistemi ile veya Nintendo 3DS Sistemi’ni kullanımınızla ilgili Nintendo’dan gelen önemli iletiler. Bu iletiler, Nintendo 3DS Sistemi ve Nintendo 3DS Hizmetleri’nin işletiminin ayrılmaz bir parçasıdır;

(iii) Kullanıcı Kaynaklı İçerik Kısıtlama Sistemi verileri veya Kullanıcı Kaynaklı İçerik Kısıtlama Sistemi verilerinin güncellenmesi; ve

(iv) Sistem ayarlarında bu içeriğin seçilmemesi gibi bir durum olmadığı sürece, bedava uygulamalar, benzer bedava oyunlar.

ÖNEMLİ: SpotPass’in internet bağlantısı kullandığı ve internete söz konusu bağlantı konusunda sizi bilgilendirmeden otomatik olarak bağlandığı hususlarına lütfen dikkat ediniz. Bu bağlantı Etkin Modu’nda veya Uyku Modu’nda otomatik olarak gerçekleşir. Her türlü internet bağlantısı masrafa tabii olup, bu masrafın miktarı internet erişim sağlayıcınızla sabit fiyat anlaşmanız olup olmamasına veya internet erişim sağlayıcınız tarafından dakika veya megabit bazında fiyatlandırılma yapılmasına bağlı olarak değişir. Her türlü masrafın engellenmesi için, Nintendo 3DS’inizin kablosuz anahtarını kullanarak kablosuz iletişimini etkisiz kılmanız gerekir.

SpotPass yoluyla aynı zamanda Nintendo veya diğer üçüncü kişilerin ürünlerine ilişkin pazarlama ve reklam iletileri de dahil olmak üzere ticari bilgiler ile oyunların demo versiyonları ve fragmanları dahil olmak üzere pazarlama ve ticari uygulamaları da almayı seçebilirsiniz. Söz konusu ticari bilgiyi, sadece özellikle almayı seçtiğiniz takdirde alabileceksiniz.

2.3. StreetPass

StreetPass, sizin işleminiz olmadan ve size hiçbir özel bildirimde bulunulmadan otomatik olarak, Nintendo 3DS Sistemi’nizin keyfi olarak başka bir Nintendo 3DS Sistemi veya StreetPass Geçiş Noktası seçmesine ve diğer bir Nintendo 3DS Sistemi veya StreetPass Geçiş Noktası ile Ağ İçeriği ve Kullanıcı Kaynaklı İçerik alımı, gönderimi ve değişimi gerçekleştirmesine izin verir. Bu bilgi, diğerleri dışında, Mii’nize ekli bilgileri de kapsayacaktır.

StreetPass’i kullanırken hiçbir bağlantı ücreti veya bedeli doğmayacaktır.

StreetPass yoluyla iletişim Nintendo 3DS Sistemi’nizin Etkin Modu’nda veya Uyku Modu’nda olduğu durumlarda da gerçekleşebilir. Genel olarak, StreetPass kapalı olarak ayarlanmış olduğu için, StreetPass sadece StreetPass için gerekli ayarları seçtiğiniz zaman devreye girecektir.

Belirtmek isteriz ki StreetPass’i seçmemeyi tercih etseniz bile, Nintendo 3DS Sistemi’niz, diğer Nintendo 3DS Sistemleri’nden veya bir StreetPass Geçiş Noktası’ndan aldığı Ağ İçeriği veya Kullanıcı Kaynaklı İçeriği, başka kullanıcılara ait diğer Nintendo 3DS Sistemlerine veya diğer bir StreetPass Geçiş Noktası’na gönderebilir, iletebilir veya diğer başka bir yolla aktarabilir. Bu durumda, sadece diğer kullanıcıların Ağ İçeriği veya Kullanıcı Kaynaklı İçeriği sizin Nintendo 3DS Sistemi’niz aracılığıyla transfer edilecektir ve Nintendo 3DS Sistemi’nizde kayıtlı sizinle veya Nintendo 3DS Sistemi’nizdeki diğer bir oyuncuyla ilgili hiçbir veri iletilmeyecek ve gönderilmeyecektir.

2.4. Arkadaşlar’ın İşlevselliği

Arkadaşlar’ın işlevselliği ile bağlantılı olarak, Nintendo 3DS Sistemi’niz “Adres Defteri” ve “Arkadaş İletişim Durumu Özelliği”ni sunar. “Adres Defteri” arkadaş kodları girmenize ve diğer Nintendo 3DS Sistemi kullanıcılarıyla arkadaşlık kurabilmeniz için arkadaş kartları göndermenize, Arkadaşlar’ınızın çevirim içi olup olmadıklarını kontrol etmenize ve Arkadaşlar’ınızla, mesaj ve diğer bilgi aktarımı da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, etkileşim içinde olmanıza izin veren özel bir uygulamadır. “Arkadaş İletişim Durumu Özelliği”, Arkadaşlar’ınızın sizin çevirim içi statünüzü, iletişim durumu bilgilerinizi ve oyun geçmişi verilerinizi (ne zaman çevirim içi olduğunuz, favori uygulamanızın ismini ve ikonunu, şu anda oynanan uygulamanın ismi ve ikonunu, şu anki seviyesi, şu anki oyun-içi konumu, oyun oynama zamanı, en son sistemden çıkma zamanı, Arkadaşlar’ınızla paylaştığınız yorumların son güncelleme zamanı vs.) ve Kişisel Mii’nizle ilgili verileri görmelerine izin verecek olup siz de Arkadaşlar’ınızın çevirim içi statülerini, iletişim durumu bilgilerini ve oyun geçmişi verilerini görebileceksiniz.

Eğer Arkadaşlar’ınızın sizin çevrimiçi statünüzü, iletişim durumu bilginizi ve oyun geçmişinizi görmelerini istemiyorsanız bu özelliği etkisiz hale getirebilirsiniz.

2.5. Mii Karakterlerinin Kullanıldığı Uygulamalar

Birçok Mii-uyumlu oyun ve uygulamalarda Mii karakterlerini diğer Nintendo 3DS Sistemleri’ne gönderip onlardan Mii karakterleri alabilirsiniz. Mii’nizin diğer bir Nintendo 3DS Sistemi’ne “yolculuk et”mesine izin verirseniz, Mii diğer bir Nintendo 3DS Sistemi’nin kullanıcısına gönderilir. Yaratmış olduğunuz Mii’ye Mii’nin ismi, Kişisel Mii’nin ismi, vücut şekli ve rengi gibi Mii’nin dış görüntüsüyle ilgili bilgiler ve en son oynanılan oyunun adı gibi belirli bilgiler ilave etmeyi seçebilirsiniz. Bu bilgiler Mii’nizin gönderildiği diğer kullanıcı tarafından da görülebilecektir.

Bazı uygulamalarda, Mii karakterinizi manüel olarak da diğer bir Nintendo 3DS Sistemi’ne gönderebilirsiniz.

Diğer uygulamalarda, gerekli ayarlamaları yaparsanız, Mii karakterlerinizin iletimi ve değişimi StreetPass aracılığıyla size herhangi bir özel uyarı gönderilmeden otomatik olarak gerçekleşecektir.

Herhangi bir Nintendo 3DS Servisi ile gönderilen Diğer Kullanıcı Kaynaklı İçeriklere benzer olarak (Lütfen yukarıdaki Madde 1.4.’e bakınız), Mii’niz başka kullanıcılara “yolculuk ed”erse, bu kullanıcılar Mii karakterlerini yeniden üretebilir, değiştirebilir veya modifiye edebilir ve Mii karakterlerini (ve o karaktere ekli bilgileri) dünyanın her yerindeki diğer Nintendo 3DS Sistemi kullanıcılarıyla paylaşabilir. Bir Mii yaratırken, Mii’nizin herhangi bir alıcısı tarafından kopyalanmasına ve Mii’nizin yolculuk etmesine izin verip vermeyeceğinizi StreetPass aracılığıyla seçebilirsiniz.

2.6. Yazışma Uygulaması

Nintendo 3DS Sistemi’nin yazışma uygulaması sizin Arkadaşlar’ınıza el yazılı mesajlar, fotoğraflar ve ses kayıtları gibi görüntülü verileri kapsayan Kullanıcı Kaynaklı İçerik göndermenizi ve Arkadaşlar’ınızdan Kullanıcı Kaynaklı İçerik almanızı sağlayacaktır. İlgili ayarları seçerseniz, Arkadaşlar’ınızla paylaştığınız Kullanıcı Kaynaklı İçerik StreetPass yoluyla diğer kullanıcılarla da paylaşılabilir.

2.7. Nintendo Zone

Nintendo 3DS Sistemi Nintendo Zone’a yakın olmanız halinde size bir bildirim ikonu gösterecektir. Nintendo ve/veya onun seçtiği ortakları Nintendo 3DS Sistemi’nize ticari veya ticari olmayan bilgiler sunduğunda, Nintendo Zone’a erişimi seçebilirsiniz. Nintendo talep edilmemiş hiçbir ticari ileti göndermeyecektir.

2.8. Sistem Aktarımı

Sistem aktarımı (i) bir Nintendo 3DS Sistemi’nden diğerine veya (ii) bir Nintendo DSi sisteminden bir Nintendo 3DS Sistemi’ne, belirli bir veri ve içeriği internet iletişimi veya yerel kablosuz iletişim yoluyla aktarmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Sistem Aktarımı’nı kullanırken, sadece sahip olduğunuz sistemler arasında veri aktarımı gerçekleştirebilirsiniz ve sizin sahip olduğunuz sistem ile bir üçüncü kişinin sahip olduğu sistem arasında veri aktarımı gerçekleştiremezsiniz.

Belirtmek isteriz ki sadece Nintendo’nun aktarılabilir tayin ettiği verileri aktarabilirsiniz. Nintendo tarafından aktarılabilir olarak tayin edildiği müddetçe, yerleşik uygulamalar, fotoğraflar, işitsel veriler, (kablosuz internet iletişiminiz, arkadaş kodlarınız için ayarlar gibi) sistem ayarları verileri için belirli kayıt verilerini ve yerleşik uygulamalar tarafından Yerel Kablosuz kullanarak yaratılan belirli eklenti verilerini aktarabilirsiniz.

Nintendo DSi Şebeke Hizmetleri Sözleşmesi’nde aksini düzenleyen hükümlere bağlı olmaksızın ve Nintendo tarafından iletilebilir olarak tayin edildiği müddetçe, Nintendo, Nintendo DSi sisteminizdeki Nintendo DSi Mağazası’ndan yüklediğiniz yazılımı sahip olduğunuz bir Nintendo 3DS Sistemi’ne aktarmanıza izin verebilir.

Yukarıdaki Madde 2.1.1.’e bağlı olmaksızın ve Nintendo tarafından iletilebilir olarak tayin edildiği müddetçe, Nintendo, Alışveriş Hizmeti’nden Nintendo 3DS Sistemi’nize yüklediğiniz yazılımı sahip olduğunuz diğer bir Nintendo 3DS Sistemi’ne aktarmanıza izin verebilir.

Yukarıdaki Madde 2.1.1.’e bağlı olmaksızın ve Nintendo tarafından iletilebilir olarak tayin edildiği müddetçe, Nintendo, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Mağaza Hesabı’na Nintendo 3DS Sistemi’nizden kredilendirilmiş paraları sahip olduğunuz diğer bir Nintendo 3DS Sistemi’ne aktarmanıza izin verebilir.

3. Gizlilik Politikası

Nintendo, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve onların kişisel bilgilerinin korunmasının önemini kabul eder. Gizlilik, güvenlik ve Nintendo 3DS Sistemi aracılığıyla sunduğunuz bilgilerin kullanımı ve toplanmasıyla ilgili size bilgi vermek amacıyla Gizlilik Politikası’nı geliştirdik.

İşbu Anlaşma’nın hükümlerini kabul etmek amacıyla “Kabul Ediyorum” tercihini seçerek, kendi kişisel verilerinizin Gizlilik Politikasına uygun şekilde toplanacağını, işlemden geçeceğini ve kullanılacağını kabul eder ve rızanızı ifade etmiş olursunuz. Bu, talep etmiş olduğunuz hizmetin size sağlanması amacıyla geçmişte haklı bir biçimde toplanmış verileri de kapsar.

“Kabul Ediyorum” tercihini seçerek çocuklarınızın da Nintendo 3DS Sistemi’ni kullanmasına izin verirseniz, çocuklarınızın kişisel verilerinin Gizlilik Politikasına uygun şekilde toplanmasını, işlemden geçmesini ve kullanılmasını kabul eder ve rızanızı ifade etmiş olursunuz.

Özellikle aşağıdaki hususlara rıza gösteriyorsunuz,

3.1. EBEVEYNLER LÜTFEN OKUYUNUZ: ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Çocuklarınızın Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanmasına izin vermeden önce, çocuklarınızı kendilerinin kişisel olarak tanımadığı diğer Nintendo 3DS kullanıcılarıyla kişisel bilgilerini paylaşmamalarının önemi hususunda eğitmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Özellikle, çocuklarınıza kendi kişisel bilgilerini, oyunlarda kullandıkları lakaplarda, sohbet odalarındaki kullanıcı adlarında veya diğer Nintendo 3DS Hizmetleri kullanan uygulamalarda kullanmamaları gerektiğini anlatmanızı tavsiye ederiz.

Nintendo 3DS Hizmetleri’ni çocuklarınız için kurup çocuklarınızın Nintendo 3DS Hizmetleri’ni her zaman kullanmalarını denetlemelisiniz. Çocuklarınızın Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanmalarını herhangi bir zamanda durdurmak isterseniz, ebeveyn denetimi özelliğini kullanınız.

3.2. Toplanılan Bilgiler ve Bunların Kullanımı

3.2.1. Hangi Bilgileri Topluyoruz

Nintendo 3DS Hizmeti ile ilgili olarak, bizler aşağıdaki verileri toplayabiliriz:

- Adınız (ilk ve soyadınız),

- Adresiniz,

- E-posta adresiniz,

- Doğum tarihiniz,

- Cinsiyetiniz,

- Nintendo 3DS Sistemi’nize tahsis edilen MAC adresi,

- Nintendo 3DS Sistemi’niz internete bağlanırken otomatik olarak internet hizmet sağlayıcınız tarafından Nintendo 3DS Sistemi’nize tahsis edilen IP adresi,

- Nintendo 3DS Sistemi’nize tahsis edilen seri numarası,

- Arkadaş kodları,

- Mağaza Hesap Kimliği,

- Oyun geçmişi, çevirim içi iletişim durumu bilgisi ve (oynanılan yazılım başlıkları, ne zaman oyunun başladığı, oynama süresi, ne zaman Nintendo 3DS Sistemi’nin çevirim içi olduğu, en favori uygulamanın ismi ve ikonu, şu an oynanılan uygulamanın ismi, ikonu ve oyuncu adı, şu anki seviyesi, şu anki oyun içi konumu, en son sistemden çıkış zamanı, Arkadaşlar’ınızla paylaşılan yorumların ne zaman güncellendiği bilgisi vs. gibi) oyun geçmişi verileri gibi Nintendo 3DS Sistemi’niz ve Nintendo 3DS Hizmetleri’nizin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler ve anketlere katıldığınızda sunmuş olduğunuz bilgiler,

- Nintendo 3DS Sistemi’nden alınmış konfigürasyon bilgisi ve sistem ayarlama bilgisi (ülke, dil, ebeveyn denetimi ve internet ayarları dahil olmak üzere),

- Arkadaşlar’a gönderilen iletilere ilişkin (arkadaş kodları, takma adlar, tarih, sayfa sayısı ve eklere ilişkin teknik bilgi dahil olmak üzere) bilgiler, ve

- Satın alım geçmişiniz, incelediğiniz Alışveriş Hizmeti Ürünlerine ilişkin bilgiler, istek listenize kaydettiğiniz yazılım ve öneriler, sizin yaptığınız oyun değerlendirmeleri, transfer edilecek oyun uygulamalar kodu, Mağaza Hesabınıza kredilendirilmiş paralar dahil olmak üzere Alışveriş Hizmeti’ni kullanma yönteminize ilişkin bilgiler. Eğer Alışveriş Hizmetleri’nde kredi kartı kullanırsanız, kredi kartı sağlayıcısının düzenlediği kurallara uygun olarak kredi kartı numaranızı ayrı bir biçimde saklayacağız.

3.2.2. Bilgiyi Nasıl Kullanırız

Topladığımız bilgi esas amacıyla Nintendo 3DS Hizmeti’ni sunmak için kullanılır.

Ayrıca, Nintendo 3DS Sistemi’ni ve Nintendo 3DS Hizmeti’ni kullanma yönteminize ilişkin bilgileri (örneğin oyun ve satın alım geçmişinizi) ticari analiz, pazarlama ve pazar araştırma amaçlarıyla kullanabilir; böylece, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi en ideal hale getirebilir, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sizin gereksinimlerinizi karşılamak için şekillendirebilir, reklam ve Alışveriş Hizmeti’nde gösterilen talepleri sizin gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirebiliriz.

Bununla beraber, pazarlama iletileri gibi ticari bilgiler veya demo versiyonlar ve fragmanlar gibi ticari uygulamaları Nintendo 3DS Hizmetleri aracılığıyla almayı tercih etmeniz halinde, ticari bilgilerin aynı zamanda sizin gereksinimlerinize uygun hale getirilmesi için bilgiyi kullanmamıza izin verirsiniz. Belirtmek isteriz ki söz konusu ticari bilgiyi ancak rıza göstermeniz halinde alabilirsiniz.

Eğer Arkadaşlar’ınızın sizin iletişim durumu bilginizi veya oyun geçmişinizi görmelerini istemiyorsanız bu özelliği etkisiz hale getirebilirsiniz.

3.2.3. Web “Beacon”ları and “Cookie”leri

Bazı çevirim içi Nintendo 3DS Sistemi uygulamaları “Web Beacon”ları (aynı zamanda “web bugslar”, “action tag”ler, “nokta takip ediciler” (“pixel tracker”lar) veya “clear GIF”ler olarak isimlendirilen) ismi verilen, bir Web sayfasında, Web destekli bir dokümanda ya da bir e-posta mesajında yer alan ve belirli bir bilgiyi toplamak ve kullanıcı faaliyetlerini denetlemek amacıyla tasarlanmış küçük grafik görüntülerinden oluşan ortak bir internet teknolojisi kullanabilir. “Web beacon”larını, IP adresi, MAC adresi, kullanıcının geldiği sayfaların URL’yi ve “Web beacon”larının etkinleştirildiği zaman (örneğin “Web beacon”ları içeren bir sayfayı, reklamı veya e-posta mesajını incelediğiniz zaman) gibi bilgilerin toplanmasında kullanabiliriz. “Web beacon”ları vasıtasıyla toplanan bilgiyi, örneğin, hangi alanların, özelliklerin ve ürünlerin en popüler olduğunu görerek Nintendo 3DS Sistemi uygulamalarının nasıl geliştirilebileceğini belirlemek ve Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kişiselleştirmek amaçlarıyla kullanabiliriz.

Belirli Nintendo 3DS Sistemi çevirim içi uygulamaları, Nintendo 3DS Sistemi’niz üzerinde yer alan küçük metin dosyaları olan “cookie”leri kullanabilir. Bu dosyalar, Nintendo 3DS Sistemi’nizi tanımlar ve ziyaretiniz hakkındaki verileri kaydeder; böylece, belirli bir uygulamaya geri döndüğünüzde, uygulama Nintendo 3DS Sistemi’nizi tanır ve sizin ziyaretinizi kişiselleştirebilir. “Cookie”ler sizin işlem geçmişinizle, çevirim içi oyun oynama veya diğer bilgileriniz ile bağlantılı hale getirilebilir. “Cookie”lerin ve kayıt (log) dosyaları ve “Web beacon”ları gibi diğer araçların topladığı bilgileri, örneğin, hangi alanlar, uygulamalar ve ürünlerin daha popüler olduğunu görerek Nintendo 3DS Sistemi uygulamalarının nasıl geliştirileceğini belirlemek, Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kişiselleştirmek, yüklenilen ürünler hakkında önerilerde bulunmak ve talep ettiğiniz işlemleri tamamlamak amaçlarıyla kullanabiliriz.

3.3. Club Nintendo hesabınızla bağlantı kurulması

Eğer kayıtlı bir Club Nintendo üyesi iseniz, Nintendo 3DS Sistemi’nizi Club Nintendo Hesabınız ile bağlantılandırabilirsiniz. Club Nintendo sadece bazı ülkelerde mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen Club Nintendo web sitesini ziyaret ediniz. Hesapları bağlantılandırmanız durumunda Nintendo’nun web sitesinde bulunan Club Nintendo Gizlilik Politikası uygulanacaktır.

Eğer Nintendo 3DS Sistemi’nizi Club Nintendo hesabınız ile bağlantılandırırsanız, Club Nintendo Hesabı’nızla ilgili olarak kayıtlı olan her türlü bilgi ile Nintendo 3DS Sistemi’nizle ilgili olarak kayıtlı olan bilgiler bağlantılandırılacaktır.

3.4. Kullanıcı İletişimleri

Nintendo’ya bir e-posta mesajı veya diğer herhangi bir iletişim gönderdiğinizde, bu iletişimleri sizin sorularınızı almak ve taleplerinize cevap vermek amacıyla muhafaza ederiz.

3.5. Kullanıcı Kaynaklı İçerik

Bazı Nintendo 3DS Hizmetleri sizin lakaplar kullanmanıza, kullanıcı kimliği yaratmanıza ve diğer oyuncularla etkileşim içinde olmanıza izin verebilir. Bu hizmetlerde ve iletişimlerde, kendi isminizi veya kendinizle veya bir üçüncü kişiyle ilgili diğer bilgileri (adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi) kullanmamanız konusunda sizi kuvvetle destekleriz. Gönderilen bilgiler üçüncü kişiler için görünür hale gelebilir, lütfen yukarıdaki Madde 1.4.’e bakınız.

3.6. Nintendo 3DS Sistemi’nizdeki Bilgiler

Nintendo 3DS Sistemi’niz sizinle ilgili belirli bilgileri saklayabilir. Güvenliğiniz için, lütfen Nintendo 3DS Sistemi’nizi satmadan veya başka türlü devretmeden önce, Mağaza Hesabı bilgilerinizin tamamının silindiğinden ve Nintendo 3DS Sistemi’nizin ayarlar kısmından Nintendo 3DS Sistemi’nizin formatlandığından ve böylece bu Nintendo 3DS Sistemi’nin tarafınızca kullanımı sırasında kaydedilen tüm bilgilerin silindiğinden emin olunuz.

3.7. Ticari Bilgi Almak

Pazarlama ve reklam mesajları gibi ticari bilgilerle, demo versiyonlar ve fragmanlar gibi ticari uygulamalar almaya rıza göstermeniz halinde, Nintendo veya üçüncü kişilerin ürünleri hakkında bu tür ticari bilgiler alacaksanız. Rızanızı göstermek için, Nintendo 3DS Sistemi’nin ilk çalıştırılması aşamasında komutlandırılırken veya daha sonra herhangi bir zamanda bu tür ticari bilgileri almayı seçebilirsiniz.

Ticari bilgi almak konusundaki rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

3.8. Bilgilerinize Kimler Erişebilir

Bilgilerinizi, Kyoto, Japonya’da bulunan Nintendo Co., Ltd. ve Redmond, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Nintendo of America Inc. ile paylaşabiliriz ve bilgileriniz Nintendo Co., Ltd. ve/veya Nintendo of America Inc.’ın sunucularında kayıtlı olabilir. Bu şirketler, bilgilerinizi Gizlilik Politikası amacıyla kullanacak olup gizliliğinizin korunduğunun temini için her türlü gerekli önlemi alırız.

Nintendo of America Inc. yeterli seviyede (Avrupa Topluluğunun, sırasıyla Avrupa Ekonomik Alanı’nın, veri koruma kanunlarıyla mukayese edilebilir bir seviyede) veri koruması sağlayan “Güvenli Liman Prensipleri”ne bağlıdır.

Japonya kanunlarında öngörülen ve Nintendo Co., Ltd.’in kaydettiği ve işlediği verilere ilişkin veri koruma seviyesinin Avrupa Topluluğu’ndaki ve sırasıyla Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki seviyeden daha düşük olduğuna lütfen dikkat ediniz.

Aynı zamanda, Gizlilik Politikası’nda bildirilen amaçlar için ve Gizlilik Politikası’na uygun bir biçimde Nintendo’nun yararına hareket edecek şekilde, sizin bilgilerinizin yönetimi ve işletimi amaçları için üçüncü kişi veri işlemcilerini kullanabiliriz.

3.9. Bilgilerinizin Silinmesi

İşbu Gizlilik Politikası’nda açıklanan şekilde bilgilerinizin tarafımızca kullanılmasını istemiyorsanız, Nintendo’ya e-posta mesajı göndererek verilerinizin kullanımına gösterdiğiniz rızayı geri alabilirsiniz. Yerel Nintendo Hizmet Merkezi’nizin iletişim bilgilerini http://contact.nintendo.eu adresinde bulabilirsiniz. Bu takdirde, talep edilen bilgileri sileceğiz. Verilerin silinmesi işbu Sözleşme’nin feshine yol açabileceği gibi sizin Nintendo 3DS Hizmetleri’ni kullanmanızı engelleyebilir.

3.10. Bize Ulaşın

Lütfen Nintendo’ya e-posta mesajı göndererek veya diğer herhangi bir şekilde yerel Nintendo Hizmet Merkezi’nize ulaşarak işbu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınızı ve sorunlarınızı iletmekten çekinmeyiniz. İletişim bilgileri http://contact.nintendo.eu adresinde bulunabilir.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview