Nintendo 3DS netværksserviceaftale og fortrolighedspolitik

Version: 05.2015

FØLGENDE ER EN VIGTIG JURIDISK AFTALE.

RUL NED!

STOP her, hvis du er under 18! Nedenstående Aftalebetingelser skal gennemlæses og accepteres af en af dine forældre eller din juridiske værge.

Klik på ”Jeg accepterer”, hvis du er 18 eller derover og kan acceptere nedenstående Aftalebetingelser.

Klik på ”Senere”, hvis du er over 18 og ikke kan acceptere nedenstående Aftalebetingelser.

Dette er en bindende aftale mellem dig, som privatperson, og Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, e-mailadresse: eShopService@nintendo.de, faxnummer: +49 69 667747 95412. Der henvises i denne Aftale til Nintendo of Europe GmbH som "Nintendo", "vi" eller "os".

Indholdsfortegnelse

1. Nintendo 3DS tjenester: Almindelige bestemmelser

2. Særlige programmer og kommunikationsformer

3. Fortrolighedspolitik

1. Nintendo 3DS tjenester: Almindelige bestemmelser

1.1. Aftalens genstand

Nintendo 3DS netværksserviceaftale og fortrolighedspolitik (”Aftalen”) vedrører din brug af ”Nintendo 3DS tjenester” (som defineret i pkt. 1.2. nedenfor).

1.2. Definitioner

I denne Aftale har følgende ord nedenstående betydning:

“Restriktionssystem for brugergenereret indhold” skal forstås som et system, der (a) sørger for, at du ikke kan modtage eller sende bestemt Brugergeneret Indhold oprettet af andre brugere af et Nintendo 3DS system eller (b) forhindrer, at brugerindhold spredes på en sådan måde og i det omfang, Nintendo bestemmer.

”Aktiv Tilstand” skal forstås som den tilstand, der benyttes ved normal brug.

”Brugergenereret indhold” skal forstås som enhver form for kommunikation, beskeder, tekst, billeder, tegninger, fotografier, lyd, stemme, lydoptagelser, musik, film, information, data og andet materiale og indhold, der er skabt af eller givet i licens til brugere af Nintendo 3DS, og som kan downloades og/eller benyttes af Nintendo 3DS brugere i forbindelse med Nintendo 3DS tjenester (herunder brugernavn, alias, Mii-figurer, Mii-aliaset samt brugerdefinerede niveauer, kort, scenarier eller andet materiale oprettet af en Nintendo 3DS bruger i forbindelse med et spil eller en tjeneste på Nintendo 3DS systemet).

”Butikskonto” skal forstås som en personlig konto, der ikke kan overføres, og som automatisk oprettes på dit (dvs. et bestemt) Nintendo 3DS system, når du accepterer disse betingelser, og som du kan benytte i forbindelse med Nintendo 3DS butiksprogrammer.

”Butiksservice” skal forstås som tjenester i forbindelse med Nintendo 3DS butiksprogrammer, herunder specielt indbetaling af kapital på din Butikskonto, salg af produkter fra butiksservice, drift af en online-butik og en download-tjeneste.

”Dvaletilstand” skal forstås som dit Nintendo 3DS systems tilstand, når processoren er inaktiv, og der intet vises på Nintendo 3DS systemets LCD-skærm, og strømforbruget derfor er lavt.

”Kapitalkort” skal forstås som forudbetalte kort, solgt eller distribueret af Nintendo eller Nintendos salgspartnere, med beløb, der skal overføres til din Butikskonto.

”Lokal trådløs forbindelse” skal forstås som en form for elektronisk kommunikation, der gør det muligt for dine Nintendo 3DS systemer at sende og modtage data fra andre Nintendo 3DS systemer inden for området af en lokal trådløs forbindelse fra dit Nintendo 3DS system uden brug af internetkommunikation, dog med undtagelse af StreetPass.

”Mii” skal forstås som en elektronisk avatar, der kan tilpasses, og som du kan oprette og benytte i forbindelse med kompatible spil, knytte til beskeder og dele med andre via Nintendo 3DS tjenester.

”Netværksindhold” skal forstås som software, oplysninger, spil, demo-versioner, materiale, data, beskeder, e-mail og andet indhold, såvel kommercielt som ikke-kommercielt indhold, fra Nintendo og Nintendos samarbejdspartnere, leveret og distribueret i forbindelse med Nintendo 3DS tjenesten, herunder produkter fra butiksservice, der kan downloades, dog med undtagelse af brugergenereret indhold og kommercielt og ikke-kommercielt indhold af enhver art fra tredjeparts hjemmesider.

”Nintendo 3DS system” skal forstås som Nintendos håndholdte enhed (inklusive indeholdt software og tilbehør), solgt og markedsført af Nintendo under varemærket Nintendo 3DS, herunder eventuelle fremtidige håndholdte enheder og kompatible enheder.

”Nintendo 3DS tjenester” skal forstås som alle netværksydelser leveret af Nintendo via internetforbindelse eller anden form for elektronisk kommunikation, der understøttes af Nintendo 3DS systemet (såvel kabel som trådløs i enhver telekommunikationsteknologi omfattende bl.a. trådløs internetforbindelse, SpotPass og StreetPass).

”Nintendo Zone” skal forstås som en tjeneste, der benytter WiFi hotspots og download-stationer, der gør det muligt for dig at få adgang til at browse og/eller downloade netværksindhold, tredjepartsdata, herunder data fra Nintendos samarbejdspartnere, og andre tjenester, samt adgang til og mulighed for at browse, downloade og/eller uploade brugergenereret indhold.

”Nintendos intellektuelle ejendomsret” skal forstås som intellektuel ejendomsret, herunder bl.a. registrerede og ikke-registrerede varemærker, servicemærker, logoer, registrerede og ikke-registrerede designrettigheder, ophavsret, opfindelser i forbindelse med databaserettigheder, patenter, forretningshemmeligheder, knowhow og andre fortrolige og beskyttede oplysninger, som Nintendo har udviklet, ejer eller har licens til at benytte.

”Personlig Mii” skal forstås som en specifik Mii, som du kan oprette og registrere som din personlige Mii, når du første gang afvikler Mii-udviklerprogrammet. Denne Mii repræsenterer dig på din venneliste og i applikationer og spil (såfremt de understøttes).

”Produkter fra butiksservice” skal forstås som software, der kan downloades, og hvor det er relevante fysiske produkter, der er tilgængelige via butiksservice.

”SpotPass” skal forstås som trådløs internet-kommunikation, der foregår i baggrunden mellem dit Nintendo 3DS system og et trådløst LAN-adgangspunkt, der automatisk skaber forbindelse til internettet uden, at du specifikt foretager dig noget i Aktiv Tilstand eller i Dvaletilstand.

”StreetPass” skal forstås som trådløs kommunikation i Aktiv Tilstand eller Dvaletilstand mellem (a) to Nintendo 3DS systemer, der befinder sig inden for StreetPass-afstand af hinanden (op til 100 meter) eller (b) mellem et Nintendo 3DS system og en StreetPass-station. Med StreetPass kan dit Nintendo 3DS system sende, modtage og udveksle netværksindhold og brugergenereret indhold uden, at du behøver at foretage dig noget.

”StreetPass-station” skal forstås som et trådløst LAN-adgangspunkt, der sender til, modtager fra og udveksler netværksindhold og brugergenereret indhold med Nintendo 3DS system via StreetPass.

”Ven” skal forstås som en bruger af en anden Nintendo-konsol, som du er ven med, enten ved at I har udvekslet vennekort via en lokal trådløs forbindelse eller ved at I har indtastet hinandens vennekoder direkte og derefter etableret forbindelse til internettet.

1.3. Udstedelse af licens

Vi giver dig en personlig ret (licens) til at benytte Nintendo 3DS tjenesterne i henhold til denne Aftale. Specielt:

1.4. Tredjepartsindhold/Brugergenereret indhold

Vi er ikke ansvarlige for tredjepartsindhold eller brugergenereret indhold, ej heller for hvad du måtte foretage dig i forbindelse hermed (herunder bl.a. distribuere eller sende tredjepartsindhold eller brugergenereret indhold til andre). Skaberen eller afsenderen af tredjepartsindhold er eneansvarlig for alt tredjepartsindhold, og du er eneansvarlig for alt brugergenereret indhold. Bemærk, at vi ikke er forpligtede til at overvåge, føre opsyn med, lagre eller opbevare tredjepartsindhold eller brugergenereret indhold. Hvis Nintendo imidlertid bliver bekendt med eventuelt ulovligt eller upassende brugergenereret indhold, forbeholder Nintendo sig ret til at slette eller blokere adgangen til sådant indhold efter eget skøn, herunder bl.a. ved hjælp af Restriktionssystemet for brugergenereret indhold.

Hvis du publicerer, sender eller på anden vis gør Brugergeneret Indhold tilgængeligt gennem en Nintendo 3DS tjeneste, giver du Nintendo en tidsubegrænset, verdensomspændende ret til i enhver henseende og med ethvert formål for øje at offentliggøre, benytte og/eller redigere det Brugergenererede Indhold. Du accepterer, at det Brugergenererede indhold eventuelt reproduceres, offentliggøres og/eller redigeres af tredjepart. Ovenstående omfatter ikke brugergenereret indhold i private beskeder eller anden form for privat kommunikation.

Du skal sørge for, at brugergenereret indhold ikke omfatter personlige oplysninger som f.eks. dit navn, din e-mailadresse, din adresse eller dit telefonnummer. Du bør være særlig opmærksom på ikke at anvende dit rigtige navn som brugernavn eller alias for dine Mii-figurer. Vær opmærksom på, at andre brugere kan se dit brugernavn eller din Miis alias, når de spiller online eller interagerer med andre brugere via Nintendo 3DS tjenesterne.

Sørg for, at det Brugergenererede Indhold, du uploader, publicerer, sender eller på anden vis gør tilgængeligt via en Nintendo 3DS tjeneste ikke krænker andres rettigheder f.eks. ophavsret, portrætrettigheder, privatlivets rettigheder, publikationsrettigheder, varemærker, patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du publicerer, sender eller på anden vis gør fotografier, billeder eller videoklip, der viser andre personer, tilgængelige for tredjepart, skal du have deres forudgående accept hertil.

1.5. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde Nintendo, dennes tilknyttede selskaber og datterselskaber skadesløse for tab, ansvar eller krav (herunder rimelige advokatsalærer), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af Nintendo 3DS tjenesterne, herunder særligt brugergenereret indhold som bl.a. fotografier eller andet materiale, du har uploadet, såfremt du har handlet uagtsomt eller med fortsæt.

1.6. Opgraderinger og ændringer

Nintendo kan når som helst opgradere (patche) software, der distribueres via Nintendo 3DS tjenesterne til gavn for brugere af Nintendo 3DS tjenesterne eller for at beskytte Nintendos intellektuelle ejendomsret.

NB: Dit Nintendo 3DS system og din software er ikke beregnet til brug sammen med hardware eller software, der nu eller i fremtiden er ændret på uautoriseret vis, eller sammen med ikke-godkendte enheder i forbindelse med dit Nintendo 3DS system. Når Nintendo 3DS systemet eller software er opdateret, kan uautoriserede tekniske ændringer af hardware eller software til Nintendo 3DS systemet, eller brug af en ikke-godkendt enhed til dit Nintendo 3DS system, betyde, at dit Nintendo 3DS system ikke længere kan benyttes til spil. Indhold, der skyldes uautoriserede tekniske ændringer af hardware eller software på dit Nintendo 3DS system, kan fjernes.

Nintendo kan automatisk opdatere dit Nintendo 3DS system for at sikre Nintendo 3DS systemets sikkerhed og funktionalitet, specielt hvis der er installeret filer, der er oprettet i forbindelse med uautoriserede ændringer, der kan påvirke afviklingen af spil og beskadige spillekonsollen.

Nintendo kan endvidere opdatere eller ændre specifikationerne eller helt eller delvist ændre Nintendo 3DS tjenesterne til gavn for brugere af Nintendo 3DS tjenesterne.

1.7. Tredjepartsudbydere

Nintendo kan give tredjepart ret til at levere tjenester og/eller materiale til Nintendo 3DS tjenesterne, herunder produkter fra butiksservice.

1.8. Intellektuel ejendomsret

Nintendo ejer alle rettigheder til, har den fulde adkomst til og interesse i (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder) eller har ret til at benytte eller viderelicensere Nintendo 3DS tjenesterne og Nintendos intellektuelle ejendomsret. Udover den licens, der fremgår af 1.3, giver vi dig ingen rettigheder, adkomst til eller interesse i Nintendo 3DS tjenesterne eller Nintendos intellektuelle ejendomsret. Nintendo forbeholder sig alle rettigheder til Nintendo 3DS tjenester og Nintendos intellektuelle ejendomsret.

1.9. Etiske retningslinjer for Nintendo 3DS

Din brug af Nintendo 3DS tjenesterne er betinget af, at du overholder de etiske retningslinjer for Nintendo 3DS, hvoraf det fremgår, hvilke regler der gælder for anvendelse af Nintendo 3DS tjenesterne. Reglerne er udarbejdet for at sikre, at Nintendo 3DS tjenesterne til stadighed er et venligt og sikkert miljø.

De etiske retningslinjer for Nintendo 3DS forbyder al skadelig, ulovlig eller på anden vis upassende adfærd, herunder bl.a.:

1.10. Forældrekontrol

Nintendo 3DS systemer og Nintendo 3DS tjenesterne gør det muligt at få adgang til netværksindhold, brugergenereret indhold eller andet indhold, der måtte være uegnet for mindreårige. Det er ved hjælp af forældrekontrolfunktionen muligt at begrænse adgangen til visse funktionaliteter i Nintendo 3DS systemet og Nintendo 3DS tjenesterne. Hvis dit Nintendo 3DS system benyttes af andre end dig selv, særligt mindreårige, anbefaler vi på det kraftigste, at du benytter forædrekontrolfunktionen til at begrænse adgangen til visse Nintendo 3DS tjenester og indhold, som du måtte finde uegnet for mindreårige.

1.11. Overdragelse, udløb og opsigelse af Aftale

1.12. Nintendos ansvar over for dig

Nintendo er erstatningsansvarlig i henhold til gældende ret (a) for dødsfald samt skade på legeme og/eller helbred, (b) ved uagtsomhed eller forsæt, (c) væsentlig misligholdelse, og/eller (d) såfremt Nintendo misligholder præceptive regler i dansk ret. Uden at dette bevirker nogen begrænsning af det foranstående, er Nintendo kun ansvarlig for misligholdelse ved misligholdelse af en “væsentlig” kontraktlig forpligtelse. ”Væsentlige” forpligtelser skal i denne forbindelse forstås som forpligtelser, der er nødvendige for Aftalens opfyldelse, hvor misligholdelse vil bringe formålet med aftalen og dens opfyldelse, sådan som du forventer, i fare. I sådanne tilfælde er ansvaret begrænset til sædvanlig og forventelig skadeserstatning. Nintendo er ikke ansvarlig for misligholdelse i andre tilfælde i det omfang, dette er i overensstemmelse med gældende ret.

1.13. Ændringer til denne Aftale

Den til enhver tid gældende version af denne Aftale er altid tilgængelig på Nintendos hjemmeside. Nintendo kan når som helst ændre Aftalens betingelser i den udstrækning, dette måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at forbedre servicen eller for at afspejle ændringer i tekniske eller juridiske krav. Hvis vi foretager ændringer, vil vi underrette dig ved en særskilt meddelelse. Hvis du ikke gør indsigelse over for disse ændringer inden 4 uger efter du har modtaget meddelelse om ændringerne, vil vi anse ændringerne for at være accepteret (den særlige meddelelse vil underrette dig herom i behørigt omfang). Hvis du gør indsigelse over for ændringerne, forbeholder Nintendo sig ret til helt eller delvist at opsige Aftalen med et rimeligt varsel, og du er nødt til at registrere dig igen, hvis du fortsat ønsker at benytte Nintendo 3DS tjenesterne i henhold til de nye betingelser.

1.14. Ikke-overdragelighed

Du er ansvarlig for dine venners, families og tredjeparts brug af dit Nintendo 3DS system og Nintendo 3DS tjenesterne. Du må ikke overdrage, overføre, viderelicensere eller på anden vis afhænde denne Aftale til tredjepart. Hvis tredjepart imidlertid uberettiget benytter dit Nintendo 3DS system og/eller skaffer sig uberettiget adgang til Nintendo 3DS tjenesterne via dit Nintendo 3DS system, har du det fulde ansvar for sådant brug/sådan adgang.

1.15. Fortolkning af Aftalen

Såfremt en del af denne Aftale findes ugyldig eller uden retskraft, finder den pågældende del af Aftalen ikke anvendelse. Du accepterer, at den ugyldige del anses for slettet fra Aftalen, men at den resterende del af Aftalen fortsat gælder. Du accepterer endvidere, at vi kan erstatte den ugyldige del med en bestemmelse, der afspejler eller kommer tæt på den oprindelige intention.

1.16. Lovvalg

Du accepterer, at denne Aftale og eventuelle krav, du måtte have i henhold hertil, er underlagt dansk ret uden henvisning til international privatret.

2. Særlige Programmer og kommunikationsformer

Nintendo 3DS tjenester tilbyder en bred vifte af programmer, således at dit Nintendo 3DS system kan kommunikere via trådløs internet-kommunikation, lokal trådløs forbindelse og StreetPass.

Dette pkt. 2. beskriver Nintendo 3DS systemets primære programmer og kommunikationsformer. Nintendo vil via en opdatering af denne Aftale informere dig om nye programmer, der kræver dit kendskab og din accept.

Du kan via Nintendo 3DS systemet slå alle Nintendo 3DS tjenester fra ved hjælp af den trådløse kontakt på dit Nintendo 3DS system.

2.1. Butiksservice

2.1.1. Butikskonto

Butiksservice er ikke nødvendigvis tilgængelig der, hvor du bor. Såfremt butiksservice tilbydes der, hvor du bor, kan du åbne en Butikskonto på dit Nintendo 3DS system. Der kan kun åbnes én Butikskonto for hvert Nintendo 3DS system. En Butikskonto er en personlig konto knyttet til dit Nintendo 3DS system. Du må ikke sælge eller på anden vis overføre din Butikskonto og eventuelle produkter fra butiksservice knyttet til din Butikskonto til andre eller til et andet Nintendo 3DS system, som du eller tredjepart ejer. Uanset ovenstående kan Nintendo efter eget skøn tillade, at du overfører visse produkter fra butiksservice fra dit Nintendo 3DS system til et andet af dine Nintendo 3DS systemer (se pkt. 2.8. nedenfor).

Du er ansvarlig for at overvåge din Butikskonto og for at definere passende forældrekontrol eller andre foranstaltninger for at begrænse adgangen til din Butikskonto.

2.1.2. Køb af produkter fra butiksservice

Med butiksservice kan du benytte beløb på din Butikskonto til at købe produkter fra butiksservice. Beløb kan udelukkende benyttes til at købe produkter fra butiksservice gennem butiksservice. Nintendo kan efter eget skøn begrænse det maksimumbeløb, du kan overføre til din Butikskonto.

Beløbet er til dit personlige brug og er knyttet til din Butikskonto. Så snart et beløb er sat ind på din Butikskonto, kan du ikke hæve eller overføre det til andre eller til en anden platform (f.eks. en anden Nintendo-platform, såsom en Wii-konsol eller Nintendo DSi system) eller benytte det til køb af indhold på en anden Nintendo-platform. Du kan ej heller overføre beløb fra din Butikskonto til en anden persons Butikskonto. Uanset ovenstående kan Nintendo efter eget skøn tillade, at du overfører beløb fra en Butikskonto på dit Nintendo 3DS system til et andet af dine Nintendo 3DS systemer (se pkt. 2.8. nedenfor).

Du er ansvarlig for dit eget forbrug af beløb på din Butikskonto samt for andres forbrug af beløbet.

Du har ret til at kræve tilbagebetaling af det ubrugte beløb i kontanter i op til ét år efter at din konto er ophørt. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at få tilbagebetalt det ubrugte beløb.

2.1.3. Overførsel af beløb til din Butikskonto

Beløb kan overføres til din Butikskonto på to måder: Via betalingskort eller ved at købe et Kapitalkort hos en forhandler:

Du kan når som helst få en oversigt over de beløb, der er indsat på din Butikskonto. Beløb vises i den valuta, der svarer til de landeindstillinger, du har valgt for dit Nintendo 3DS system. Vær opmærksom på, at hvis du ændrer landeindstillingerne til et land med en anden valuta (f.eks. fra Tyskland til Storbritannien), vil de beløb, der er indsat på din Butikskonto med de gamle landeindstillinger blive blokeret, og du kan ikke bruge beløb indsat med de gamle landeindstillinger under de ændrede landeindstillinger. Hvis du ændrer landeindstillingerne tilbage til de oprindelige indstillinger, kan du benytte beløbene.

2.1.4. Betalingskortgebyrer og kontooversigt

Når du online indsætter beløb på din Butikskonto med dit betalingskort, får du en kvittering for overførslen. Kvitteringen vises på din kontooversigt. Når du bruger beløbet til at købe produkter fra butiksservice, fremgår transaktionen også af din kontooversigt. Du kan se din kontooversigt via din Butikskonto.

2.1.5. Download produkter fra butiksservice

Ved bestilling af produkter fra butiksservice trækkes beløbet på din Butikskonto. Når du har gennemført bestillingen af det produkt, du ønsker at downloade fra butiksservice, kan du ikke annullere transaktionen, og produktet vil være tilgængeligt på dit Nintendo 3DS system. Hvis beløbet på din konto ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre transaktionen, accepterer Nintendo ikke dine bestillinger.

Ved at foretage en bestilling gennem butiksservice via din Butikskonto eller ved at tillade, at en anden fortager bestillingen for dig, giver du (i) Nintendo ret til at debitere din Butikskonto med prisen på produktet fra butiksservice og (ii) du accepterer disse betingelser.

Prisen på et produkt fra butiksservice er angivet i den valuta, der svarer til de landeindstillinger, du har valgt for Nintendo 3DS systemet og inkluderer alle skatter og afgifter.

2.1.6. Lukning af Butikskonto

Du kan lukke din Butikskonto ved at fjerne den fra Nintendo 3DS systemet under Butikskontoens indstillinger. Hvis du lukker din Butikskonto, mister du automatisk retten til et eventuelt beløb på din Butikskonto, der således overgår til Nintendo, og du er ikke berettiget til refusion af ubrugte beløb.

Uanset denne Aftales pkt. 1.11. kan vi opsige, suspendere eller på anden vis helt eller delvist begrænse din adgang til Nintendo 3DS tjenesterne, hvis beløb overføres til din Butikskonto eller benyttes som følge af svigagtige eller ulovlige handlinger, hvorefter din ret til at benytte butiksservice, herunder beløb indsat på din Butikskonto straks ophører. I så tilfælde er du ikke berettiget til refusion af ubrugte beløb på din Butikskonto.

2.1.7. Ændringer i butiksservice

Nintendo kan ændre butiksservice (hvis det er nødvendigt eller påkrævet for at forbedre butiksservice eller for at afspejle ændringer i tekniske eller juridiske krav), opsige butiksservice, og/eller beslutte ikke i fremtiden at tilbyde de produkter fra butiksservice, der indgår i butiksservice. Hvis vi lukker butiksservice, vil det ske med et rimeligt varsel.

2.1.8. Fortrydelsesret

2.1.8.1 Vejledning om fortrydelsesret

============================

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefonnummer: +49 69 667747 5412, fax nummer: +49 69 667747 95412, email: eShopService@nintendo.de) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

============================

Fortrydelsesretten udløber som følger i forhold til aftaler om:

- levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis vi har påbegyndt vores udførelse efter du forudgående gav udtrykkeligt samtykke til at vi kan påbegynde udførelsen inden fortrydelsesfristens udløb, og du anerkendte, at du med dit samtykke mister din fortrydelsesret

-tjenesteydelser efter at tjenesteydelsesaftalen er blevet fuldt opfyldt, hvis opfyldelsen er påbegyndt med dit udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister din fortrydelsesret, når aftalen er blevet fuldt opfyldt af os.

2.1.8.2. Standardfortrydelsesformular

(hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forhold til denne aftale kan du udfylde og returnere denne formular)

- Til Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, faxnummer: +49 69 667747 95412, e-mail adresse: eShopService@nintendo.de:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

2.2. SpotPass

SpotPass kan sende Netværksindhold til dit Nintendo 3DS system som f.eks.

(i) systemopdateringer,

(ii) vigtige beskeder fra Nintendo vedrørende Nintendo 3DS systemet eller din brug af Nintendo 3DS systemet som f.eks. tekniske opdateringer. Disse beskeder er en integreret del af driften af Nintendo 3DS systemet og Nintendo 3DS tjenesterne,

(iii) data fra Restriktionssystemet for brugergenereret indhold eller opdateringer til Restriktionssystemet for Brugergenereret Indhold, og

(iv) gratis programmer, f.eks. gratis spil, medmindre du fravælger denne mulighed under systemindstillingerne.

NB: Bemærk at SpotPass benytter en internet-forbindelse, der etableres automatisk uden at brugeren får besked. Forbindelsen etableres automatisk i Aktiv Tilstand eller i Dvaletilstand. Prisen for en internetforbindelse afhænger af, om du betaler en fast pris til eller afregner med din internetudbyder på minut- eller megabytebasis. For at undgå eventuelle yderligere omkostninger, skal du afbryde al trådløs kommunikation via kontakten på din Nintendo 3DS.

Du kan vælge at modtage kommercielle oplysninger via SpotPass, herunder markedsførings- og reklamebeskeder om Nintendo eller tredjepartsprodukter samt markedsførings- og kommercielle programmer, herunder f.eks. demoversioner af spil og trailere. Du modtager kun disse oplysninger, hvis du har tilkendegivet, at du ønsker det.

2.3. StreetPass

Med StreetPass kan dit Nintendo 3DS system finde et andet Nintendo 3DS system eller en StreetPass-station og automatisk sende, modtage og udveksle Netværksindhold og brugergenereret indhold med et andet Nintendo 3DS system eller en anden StreetPass-station uden din medvirken og uden særlig besked til dig. Det kan dreje sig om oplysninger vedrørende din Mii.

Der opkræves hverken forbindelsesgebyr eller andre afgifter ved brug af StreetPass.

Kommunikation via StreetPass kan foregå, når dit Nintendo 3DS system er i Aktiv Tilstand eller Dvaletilstand. StreetPass er som standard slået fra, StreetPass finder udelukkende sted, hvis du vælger de respektive indstillinger.

Bemærk, at selv om du vælger ikke at benytte StreetPass, kan dit Nintendo 3DS system overføre, sende og på anden vis videresende Netværksindhold eller brugergenereret indhold, der er modtaget fra andre Nintendo 3DS systemer eller fra en StreetPass-station, til et andet Nintendo 3DS system eller en StreetPass-station. I så tilfælde vil kun andre brugeres Netværksindhold eller brugergenereret indhold blive overført via dit Nintendo 3DS system. Data lagret på dit Nintendo 3DS system, der vedrører dig eller andre brugere af dit Nintendo 3DS system, vil ikke blive overført eller sendt.

2.4. Vennefunktion

Sammen med vennefunktionen har dit Nintendo 3DS system en ”Adressebog” og en ”Log for Vennetilstedeværelse”. ”Adressebogen” er et specialprogram, som gør det muligt at indtaste vennekoder eller sende vennekort for at etablere et venskab med en anden bruger af et Nintendo 3DS system, at tjekke, om dine venner er online, og tale med dine venner, herunder bl.a. udveksle beskeder og andre oplysninger med dine venner. “Log for Vennetilstedeværelse” gør det muligt for alle dine venner at se din onlinestatus, tilstedeværelsesoplysninger og din spilhistorik (f.eks. hvornår du er online, navn og ikon på favoritprogram, navn og ikon på program som spilles lige nu, aktuelt niveau, aktuel placering i spillet, spilletid, seneste logout-tid, tid for opdaterede kommentarer, som du har delt med dine venner osv.) samt data, der vedrører din Personlige Mii. Du vil også kunne se dine venners onlinestatus, tilstedeværelsesoplysninger og spilhistorik.

Du kan blokere funktionen, så dine venner ikke kan se din onlinestatus, tilstedeværelsesoplysninger og spilhistorik.

2.5. Programmer, der bruger Mii-figurer

Du kan sende Mii-figurer til andre Nintendo 3DS systemer og modtage Mii-figurer fra andre Nintendo 3DS systemer i forskellige Mii-kompatible spil og programmer. Når du lader din Mii ”rejse” til et andet Nintendo 3DS system, sendes din Mii til brugeren af det andet Nintendo 3DS system. Du kan vælge at tilføje særlige oplysninger til den Mii, som du har oprettet, som f.eks. navnet på din Mii, navnet på den Personlige Mii, oplysninger knyttet til din Miis udseende som f.eks. kropsform og farve, navn på det senest afviklede spil osv. Disse oplysninger vil også være synlige for den bruger, der modtager din Mii.

Nogle programmer tillader, at du sender Mii-figurer manuelt til et andet Nintendo 3DS system.

I andre programmer foregår overførslen og udvekslingen af dine Mii-figurer automatisk, hvis du har valgt de relevante indstillinger, uden at du får besked via StreetPass.

I lighed med andet brugergenereret indhold, som sendes via en Nintendo 3DS tjeneste (se pkt. 1.4. ovenfor), skal det bemærkes, at hvis din Mii ”rejser” til andre brugere, kan disse brugere reproducere, ændre og/eller modificere Mii-figurerne og kan desuden dele Mii-figurerne (herunder deres tilknyttede oplysninger) med andre bruger af et Nintendo 3DS system i hele verden. Når du opretter en Mii, kan du vælge, om en hvilken som helst modtager af din Mii skal kunne kopiere den, og om din Mii skal kunne ”rejse” via StreetPass.

2.6. Korrespondanceprogram

Nintendo 3DS systemets korrespondanceprogram gør det muligt at sende brugergenereret indhold, herunder håndskrevne beskeder, fotografier og lyddata som f.eks. stemmeoptagelser til dine venner og modtage brugergenereret indhold fra dine venner. Bemærk, at hvis du vælger de relevante indstillinger, kan brugergenereret indhold, som du deler med dine venner, blive delt med andre brugere, herunder via StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Nintendo 3DS systemet vil vise et meddelelsesikon, hvis du er tæt på en Nintendo Zone. Du kan vælge at gå ind i en Nintendo Zone, hvor Nintendo og/eller Nintendos udvalgte partnere kan levere kommercielle eller ikke-kommercielle oplysninger til dit Nintendo 3DS system. Nintendo vil ikke sende uopfordrede kommercielle beskeder.

2.8. Redskab til overførsel af data

“Redskab til overførsel af data” er et program, som gør det muligt at overføre data og indhold fra et Nintendo 3DS system til et andet eller fra et Nintendo DSi system til et Nintendo 3DS system via internettet eller en lokal trådløs forbindelse.

Når du bruger redskabet til overførsel af data, kan du kun overføre data mellem systemer, som du selv ejer. Du kan ikke overføre data mellem dit eget system og et system, der ejes af tredjepart.

Bemærk, at du kun kan overføre data, som Nintendo har angivet som overførbare. I det omfang Nintendo har angivet data som overførbare, kan du overføre visse gemte data til forhåndsindstalleret software, fotografier og lyddata, systemindstillinger (som f.eks. indstillinger for din trådløse internetforbindelse, vennekoder) og særlige tilføjelsesdata, der er oprettet af den forhåndsinstallerede software vha. den lokale trådløse forbindelse.

Uanset andet, der måtte være indeholdt i Nintendo DSi netværksserviceaftale, og i det omfang det er angivet som overførbart fra Nintendos side, kan Nintendo gøre det muligt for dig at overføre software, som du har hentet fra Nintendo DSi butikken på dit Nintendo DSi system til et Nintendo 3DS system, som du ejer.

Uanset det i pkt. 2.1.1. nævnte og i det omfang det er angivet som overførbart fra Nintendos side, kan Nintendo gøre det muligt for dig at overføre software, som du har hentet fra butiksservice på dit Nintendo 3DS system, til et andet Nintendo 3DS system, som du ejer.

Uanset det i pkt. 2.1.2. nævnte og i det omfang det er angivet som overførbart fra Nintendos side, kan Nintendo efter eget skøn gøre det muligt for dig at overføre kapital, der er debiteret en butikskonto på dit Nintendo 3DS system, til et andet Nintendo 3DS system, som du ejer.

3. Fortrolighedspolitik

Nintendo respekterer brugernes ret til privatliv og anerkender vigtigheden af at beskytte deres personlige oplysninger. Vi har udarbejdet fortrolighedspolitikken for at give dig oplysninger om fortrolighed, sikkerhed, indsamling og brug af oplysninger, som du sender via Nintendo 3DS tjenesterne.

Ved at vælge “Jeg accepterer” som accept af betingelserne i denne Aftale, accepterer du og giver dit tilsagn til, at dine personlige oplysninger indhentes, behandles og bruges i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Dette omfatter oplysninger, som retmæssigt er indhentet tidligere med henblik på at yde en service, du har anmodet om.

Hvis du lader dine børn bruge Nintendo 3DS tjenesterne, og du har valgt ”Jeg accepterer”, accepterer du og giver dit tilsagn til, at dine børns personlige oplysninger indhentes, behandles og bruges i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Specifikt accepterer du, at

3.1. TIL FORÆLDRE: BESKYTELSE AF BØRNS PRIVATLIV

Før du lader dine børn bruge Nintendo 3DS tjenesterne, anbefaler vi, at du instruerer dem i vigtigheden af ikke at dele personlige oplysninger om dem selv med andre Nintendo 3DS brugere, som dine børn ikke kender personligt. Vi anbefaler især, at du instruerer dine børn i ikke at bruge personlige oplysninger til alias i spil, brugernavne i chatfora eller andre programmer, som bruger Nintendo 3DS tjenesterne.

Du skal indstille Nintendo 3DS tjenesterne for dine børn og til enhver tid overvåge dine børns brug af Nintendo 3DS tjenesterne. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at stoppe dine børns brug af Nintendo 3DS tjenesterne skal du bruge forældrekontrolfunktionen.

3.2. Indhentede oplysninger og deres brug

3.2.1. Indhentede oplysninger

I forbindelse med Nintendo 3DS tjenesterne vil vi kunne indhente

- dit navn (for- og efternavne),

- din adresse,

- din e-mailadresse,

- din fødselsdato,

- dit køn,

- den MAC-adresse, der er tilknyttet dit Nintendo 3DS system,

- den IP-adresse, som automatisk tildeles dit Nintendo 3DS system af din internetudbyder, når dit Nintendo 3DS system tilsluttes internettet.

- det serienummer, der er tilknyttet dit Nintendo 3DS system,

- vennekoder

- butikskonto-ID,

- oplysninger om, hvordan dit Nintendo 3DS system og Nintendo 3DS tjenesterne bruges som f.eks. spilhistorik, oplysninger om onlinetilstedeværelse og data om spilhistorik (som f.eks. softwaretitler, der er spillet, hvornår spillet startede og spiltid, oplysninger om hvornår Nintendo 3DS systemet har været online, navn og ikon på favoritprogram, navn, ikon og oplysninger om det program, der spilles aktuelt, herunder spillernavn, aktuelt niveau, aktuel placering i spillet, seneste logout-tid, tid for opdatering af kommentarer, som du har delt med dine venner) samt oplysninger, som du har indsendt i forbindelse med undersøgelser,

- konfigurationsoplysninger fra Nintendo 3DS systemet og oplysninger om systemindstillinger fra Nintendo 3DS systemet (herunder landeindstillinger, sprogindstillinger, forældrekontrolindstillinger, internetindstillinger),

- oplysninger knyttet til beskeder, du har sent til venner (herunder vennekoder, alias, dato, antal sider og tekniske oplysninger om vedhæftninger) og

- oplysninger om, hvordan du bruger butiksservice, herunder din indkøbshistorik, oplysninger om viste produkter fra butiksservice, hvilken software du har registeret på din ønskeliste og anbefalinger, dine spilbedømmelser, spilkoden på programmer, der skal overføres, og den kapital, der er debiteret din Butikskonto. Hvis du har brugt betalingskort i butiksservice, gemmer vi nummeret på dit betalingskort separat i overensstemmelse med kortudsteders regler.

3.2.2. Sådan bruger vi oplysningerne

De oplysninger, vi indhenter, bruges primært til at levere Nintendo 3DS tjenesten.

Vi kan desuden vælge at bruge oplysninger om, hvordan du bruger Nintendo 3DS systemet og Nintendo 3DS tjenesten (f.eks. din spil- og indkøbshistorik) til forretningsmæssig analyse samt til markedsføring og markedsundersøgelser, så vi kan optimere dine produkter og tjenester, skræddersy vores produkter og tjenester, så de lever op til dine krav, og tilpasse reklamer og tilbud, der vises i butiksservice, så de lever op til dine krav.

Hvis du har valgt at modtage kommercielle oplysninger som f.eks. markedsføringsbeskeder eller kommercielle programmer som f.eks. demoversioner eller trailere via Nintendo 3DS tjenesterne, accepterer du også, at vi må bruge oplysningerne til at skræddersy de kommercielle oplysninger, så de lever op til dine krav. Bemærk, at du kun vil modtage disse kommercielle oplysninger, hvis du har accepteret det.

Du kan blokere for dine venners adgang til at se dine tilstedeværelsesoplysninger eller spilhistorik.

3.2.3. Web beacons og cookies

Nogle online-programmer til Nintendo 3DS systemet kan benytte en almindelig internetteknologi, der kaldes for ”Web beacons” (eller ”Web bugs”, ”action tags”, ”pixel trackers” eller ”clear GIFs”), som er små grafiske billeder på en webside, eller et web-baseret dokument eller i en e-mailbesked, som er designet til at indhente oplysninger og overvåge brugeraktiviteter. Vi kan vælge at bruge web beacons til at indhente oplysninger som f.eks. IP-adresse, MAC-adresse, URL for den side brugeren kommer fra og tidspunktet for aktivering af web beacon (f.eks. hvornår du ser siden, reklamen eller e-mailen, der indeholder en web beacon). Vi kan bruge de oplysninger, der er indhentet via web beacons, til f.eks. at finde ud af hvordan vi kan forbedre software til Nintendo 3DS systemet ved at kunne se hvilke områder, funktioner og produkter, der er mest populære og derved gøre Nintendo 3DS tjenesterne mere personlige.

Nogle online-programmer til Nintendo 3DS systemet kan benytte cookies, som er små tekstfiler, der lægges på dit Nintendo 3DS system. Disse filer identificerer dit Nintendo 3DS system og registrerer data om dit besøg, så programmet kan genkende dit Nintendo 3DS system, når du vender tilbage til et specifikt program, og tilpasse indholdet. Cookies kan være knyttet til din transaktionshistorik, online spilafvikling eller andre oplysninger. Vi kan benytte oplysninger, der er indsamlet ved hjælp af cookies samt andre værktøjer som f.eks. logfiler og web beacons til eksempelvis at bestemme, hvordan vi kan forbedre programmer til Nintendo 3DS systemet ved at se hvilke områder, funktioner og produkter, der er mest populære. Det gør det muligt for os at tilpasse Nintendo 3DS tjenesterne til dig og give anbefalinger på baggrund af hentede produkter samt at gennemføre de transaktioner, du har anmodet om.

3.3. Tilknytning til din Club Nintendo konto

Du kan knytte dit Nintendo 3DS system til din Club Nintendo konto, hvis du er registreret som Club Nintendo medlem. Club Nintendo er ikke tilgængelig i alle lande. Besøg Club Nintendos hjemmesider, hvis du vil vide mere. Hvis du knytter kontiene sammen, gælder fortrolighedspolitikken for Club Nintendo, som findes på hjemmesiden.

Hvis du knytter dit Nintendo 3DS system til din Club Nintendo konto, vil oplysninger forbundet med din Club Nintendo konto blive forbundet med oplysninger vedrørende dit Nintendo 3DS system.

3.4. Brugerkommunikation

Når du sender en e-mail eller anden kommunikation til Nintendo, kan vi beholde denne kommunikation for at behandle dine forespørgsler og besvare dine anmodninger.

3.5. Brugergenereret indhold

Nogle af Nintendo 3DS tjenesterne kan give dig mulighed for at bruge alias, oprette et bruger-ID og tale med andre spillere. Vi anbefaler at du ikke bruger dit eget navn eller andre oplysninger om dig selv (f.eks. adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer) eller tredjepart i forbindelse med disse tjenester eller sådan kommunikation. Oplysninger, der er sendt, kan være synlige for tredjepart, se desuden pkt. 1.4. ovenfor.

3.6. Oplysninger i dit Nintendo 3DS system

Dit Nintendo 3DS system kan indeholde oplysninger om dig selv. Som en beskyttelse før du sælger eller på anden vis overdrager dit Nintendo 3DS system, bør du slette alle Butikskontooplysninger og formatere dit Nintendo 3DS system under indstillingerne til dit Nintendo 3DS system, så alle oplysninger, der er gemt i forbindelse med din brug af systemet, slettes.

3.7. Modtagelse af kommercielt indhold

Hvis du accepterer at modtage kommercielt indhold som f.eks. markedsførings- eller reklamebeskeder og kommercielle programmer som f.eks. demoversioner og trailere, vil du modtage kommercielle oplysninger om Nintendo eller produkter fra tredjepart. Du kan give dit samtykke ved at vælge at modtage disse kommercielle oplysninger, når du spørges første gang, dit Nintendo 3DS system starter op, eller på et senere tidspunkt.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

3.8. Hvem har adgang til dine oplysninger

Vi kan dele dine oplysninger med Nintendo Co., Ltd. i Kyoto, Japan, og Nintendo of America Inc. i Redmond, USA, og dine oplysninger kan blive gemt på servere hos Nintendo Co., Ltd. og/eller Nintendo of America Inc. Disse selskaber vil bruge dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, og vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dit privatliv beskyttes.

Nintendo of America Inc. overholder “Safe Harbour-principperne”, hvilket sikrer tilstrækkelig beskyttelse af data, dvs. på et niveau der svarer til databeskyttelseslovgivning i EU og EØS.

Du bør være opmærksom på, at graden af beskyttelse af data i Japan og i forhold til data, der er gemt og behandlet af Nintendo Co., Ltd., er lavere end i EU samt inden for EØS.

Vi kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, som handler på Nintendos vegne, til at administrere og behandle dine oplysninger i overensstemmelse med de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik og i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

3.9. Sletning af dine oplysninger

Hvis du ikke ønsker, at vi bruger oplysningerne som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, kan du til enhver tid trække din accept tilbage ved at sende en e-mail til Nintendo. Kontaktoplysninger for dit lokale Nintendo servicecenter kan ses på http://contact.nintendo.eu. Vi sletter dine oplysninger på anmodning. Sletningen af oplysninger kan føre til opsigelse af denne Aftale og kan forhindre dig i at bruge Nintendo 3DS tjenesterne.

3.10. Kontakt

Send gerne en e-mail til Nintendo eller kontakt dit lokale Nintendo servicecenter med spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik. Kontaktoplysninger findes på http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview