Nintendo 3DS-tjenesteavtale og personvernregler

Versjon: 05.2015

DET SOM FØLGER NEDENFOR ER EN VIKTIG JURIDISK AVTALE.

VENNLIGST RULL NED!

Dersom du er under 18 år, STOPP! Du må få dine foreldre eller foresatte til å lese og godta vilkårene for Avtalen

Velg “Godtatt”-knappen dersom du er 18 år eller mer og godtar vilkårene i denne Avtalen.

Velg “Senere”-knappen dersom du er over 18 år og ikke godtar vilkårene i denne Avtalen.

Dette er en bindende avtale mellom deg som privatperson og Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, telefon: +49 69 667747 5412, e-post: eShopService@nintendo.de, telefaks: +49 69 667747 95412. I denne avtalen vil Nintendo of Europe GmbH være referert til enten som "Nintendo", "vi" eller "oss".

Innhold

1. Nintendo 3DS-tjenester: Generelle vilkår

2. Spesielle programmer og kommunikasjonsmetoder

3. Personvernregler

1. Nintendo 3DS-tjenester: Generelle vilkår

1.1. Omfang

Nintendo 3DS-tjenesteavtale og personvernregler (“Avtalen”) omfatter din bruk av “Nintendo 3DS-tjenester” (som beskrevet i punkt 1.2. nedenfor).

1.2. Definisjoner

I denne Avtalen vil følgende begrep ha følgende betydning:

”Aktiv modus” betyr modus ved normal drift.

”Brukerskapt innhold” betyr all kommunikasjon, meldinger, tekst, bilder, tegninger, fotografier, lyder, stemmer, lydopptak, musikk, filmer, informasjon, data og annet materiale og innhold som er laget av eller lisensiert av Nintendo 3DS-brukere og som lastes opp og/eller benyttes av Nintendo 3DS-bruker i forbindelse med Nintendo 3DS-tjenesten (herunder brukernavn, kallenavn, Mii, Mii-kallenavn så vel som tilpassede nivåer, kart, scenarioer eller annet materiale skapt av en Nintendo 3DS-bruker i forbindelse med et spill eller tjeneste tilgjengelig under Nintendo 3DS-systemet).

”Butikkonto” betyr en ikke-overførbar personlig konto som automatisk opprettes for ditt (dvs. på ett spesielt) Nintendo 3DS-system ved godkjenning av vilkårene og som du kan benytte i forbindelse med Nintendo 3DS-butikkprogrammer.

”Butikktjenesteprodukter” betyr nedlastbar programvare og eventuelle fysiske produkter tilgjengelig via butikktjenesten.

”Butikktjenester” betyr en tjeneste tilknyttet til Nintendo 3DS butikkprogrammer, spesielt ved kreditering av kapital på din butikkonto, salg av butikktjenesteprodukter, drift av en nettbutikk og nedlastingstjenester.

”Filtreringssystem for brukerskapt innhold” betyr et system som (a) begrenser din mulighet til å motta eller sende brukerskapt innhold som er laget av andre brukere av et Nintendo 3DS-system eller (b) drives for å hindre at noe brukerskapt innhold spres på en slik måte og innenfor et område som definert av Nintendo.

”Hvilemodus” betyr lavspenningsmodus for ditt Nintendo 3DS-system når prosessoren er inaktiv og det ikke vises noe på LCD-skjermen på ditt Nintendo 3DS-system.

”Kapitalkort” betyr forhåndsbetalte kort som selges eller distribueres av Nintendo eller Nintendos salgspartnere og som inneholder kapital som overføres til din butikkonto.

”Lokal trådløs tilknytning” betyr en elektronisk kommunikasjonsmetode som gjør at ditt Nintendo 3DS-system kan sende og motta data fra andre Nintendo 3DS-systemer innenfor et lokalt trådløst tilknytningsområde for ditt Nintendo 3DS-system og uten bruk av internettkommunikasjon; StreetPass er imidlertid unntatt.

”Mii” betyr en tilpassbar, elektronisk avatar som du kan opprette og som du kan bruke i kompatible spill, vedlegge meldinger og dele med personer via Nintendo 3DS-tjenesten.

”Nettverksinnhold” betyr all programvare, informasjon, leker, demoversjoner, materiale, data, meldinger, e-post eller annet innhold, både kommersielt og ikke-kommersielt innhold, som Nintendo eller Nintendos samarbeidspartnere har utgitt i forbindelse med Nintendo 3DS-tjeneste, herunder nedlastbare butikktjenesteprodukter; men unntatt brukerskapt innhold og eventuelt kommersielt og ikke-kommersielt innhold hentet fra internettsider som drives av tredjepart.

”Nintendo 3DS-system” betyr Nintendos håndholdte utstyr (herunder forhåndsinstallert programvare og tilbehør) som selges og markedsføres av Nintendo under merkevaren Nintendo 3DS, og omfatter eventuelt etterfølgende håndholdt og annet kompatibelt utstyr.

”Nintendo 3DS-tjeneste” betyr alle nettverkstjenester som leveres av Nintendo via internettforbindelser eller annet elektronisk kommunikasjonsverktøy som støttes av Nintendo 3DS-tjenesten (enten via kabel eller trådløst, uansett telekommunikasjonsteknologi og -måter, herunder, men ikke begrenset til, trådløs internettforbindelse, SpotPass og StreetPass).

”Nintendo Zone” betyr en tjeneste som benytter trådløse tilkoblingsområder og nedlastingsstasjoner som gjør at du kan gå inn på, bla igjennom og/eller laste ned nettverksinnhold, informasjon og data fra tredjeparter, herunder data om Nintendos samarbeidspartnere, og andre tjenester, så som at du kan gå inn på, bla igjennom, laste ned og/eller laste opp brukerskapt innhold.

”Nintendos immaterielle rettigheter” betyr alle immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til registrerte og ikke-registrerte varemerker, produktmerker, logoer, registrert og ikke-registrert design, opphavsrett, databaserettigheter, oppfinnelser, patenter, forretningshemmeligheter, knowhow og andre konfidensielle og patentbeskyttede opplysninger som Nintendo har utviklet, eier eller har rett til å bruke.

”Personlig Mii” betyr en spesiell Mii som du oppretter og registrerer som din personlige Mii når Mii-skaperprogrammet kjører første gang. Denne Mii’en representerer deg på vennelisten og innenfor programmer og spill (dersom disse støttes).

”SpotPass” betyr trådløs internettkommunikasjon mellom ditt Nintendo 3DS-system og et trådløst LAN-oppkoblingspunkt som automatisk kobler seg til internett uten at du blir varslet spesielt, enten i aktiv modus eller hvilemodus.

”StreetPass” betyr trådløs kommunikasjon i aktiv modus eller hvilemodus mellom (a) to Nintendo 3DS-systemer som er innenfor samme StreetPass-rekkevidde (rekkevidden kan være opp til 100 meter) eller (b) mellom et Nintendo 3DS-system og en StreetPass-stasjon. StreetPass tillater ditt Nintendo 3DS-system å sende, motta og utveksle nettverksinnhold og brukerskapt innhold uten medvirkning fra deg og uten at du blir varslet spesielt.

”StreetPass-stasjon” betyr et trådløst LAN-tilkoblingspunkt som sender, mottar og utveksler nettverksinnhold og brukerskapt innhold via StreetPass til ditt Nintendo 3DS-system.

”Venn” betyr en bruker av en annen Nintendo-konsoll som du har opprettet vennskap med, enten ved utveksling av vennekort ved bruk av lokal trådløs tilknytning eller ved å gå inn på hverandres vennekoder direkte og så koble seg opp på internett.

1.3. Bruksrett

Vi gir deg en personlig rett (lisens) til å bruke Nintendo 3DS-tjenesten i henhold til denne Avtale, særskilt:

1.4. Tredjepartsinnhold/Brukerskapt innhold

Vi er ikke ansvarlig for eventuelt tredjepartsinnhold eller brukerskapt innhold, eller for eventuelle skritt du tar i forbindelse med dette (herunder, men ikke begrenset til distribusjon, avsendelse, eller ved å sende tredjepartsinnhold eller brukerskapt innhold til andre). Ansvar for eventuelt tredjepartsinnhold ligger hos den som har laget det eller som sender slikt innhold og alt brukerskapt innhold er ditt ansvar. Vær oppmerksom på at vi ikke er forpliktet til å kontrollere, overvåke, lagre eller ivareta tredjepartsinnhold eller brukerskapt innhold. Dersom Nintendo imidlertid blir kjent med eventuell ulovlig eller urettmessig bruk av brukerskapt innhold, så forbeholder Nintendo seg retten til å slette eller å blokkere tilgangen til slikt innhold etter egen vurdering, spesielt, og uten begrensning, via filtreringssystemet for brukerskapt innhold.

Dersom du legger inn eller på annen måte gjør brukerskapt innhold tilgjengelig i et Nintendo 3DS-tjenesten så gir du Nintendo en verdensomspennende evigvarende rett til å offentliggjøre, bruke og/eller endre det brukerskapte innholdet på en hvilken som helst måte og til et hvilket som helst formål. Du aksepterer at brukerskapt innhold kan gjengis, publiseres og/eller endres av tredjepart. Dette gjelder ikke brukerskapt innhold som gis i private meldinger og i annen privat kommunikasjon.

Pass på at eventuelt brukerskapt innhold ikke inneholder personlige opplysninger som navn, e-postadresse, adresse eller telefonnummer. Vær spesielt oppmerksom på at når du velger brukernavn eller kallenavn for din Mii, må du ikke bruke ditt riktige navn. Husk at andre brukere kan se bruker- eller kallenavnet for din Mii, f.eks. når du spiller pålogget eller ved kontakt med andre brukere i Nintendo 3DS-tjenesten.

Pass på at det brukerskapte innhold som lastes opp, legges inn, sendes eller på annen måte gjøres tilgjengelig i Nintendo 3DS-tjenesten, ikke krenker andres rettigheter, så som opphavsrett, personvern, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter. Dersom du legger inn, sender eller på annen måte tilgjengeliggjør fotografier, bilder eller videoer som viser personer, må du innhente deres tillatelse på forhånd.

1.5. Skadesløsholdelse

Du aksepterer at du vil godtgjøre og holde Nintendo, dets tilsluttede selskaper og datterselskaper skadesløse for eventuelt tap, ansvar og krav (herunder rimelige advokatutgifter) som oppstår på grunn av eller i forbindelse med din bruk av Nintendo 3DS-tjenesten, spesielt eventuelt brukerskapt innhold, herunder, men ikke begrenset til, fotografier eller annet materiale som du laster opp, forutsatt at du er uaktsom eller handler forsettlig.

1.6. Oppgraderinger og endringer

Nintendo kan når som helst oppgradere (utbedre) enhver programvare gjennom Nintendo 3DS-systemet til fordel for Nintendo 3DS-systembrukerne eller for å verne om Nintendos immaterielle rettigheter.

VIKTIG: Ditt Nintendo 3DS-system og din programvare er ikke laget for bruk sammen med eksisterende eller fremtidige uautoriserte tekniske modifikasjoner til maskinvaren eller programvaren, eller bruk av uautoriserte innretninger i forbindelse med ditt Nintendo 3DS-system. Etter at Nintendo 3DS-systemet eller annen programvare er oppdatert, kan eventuelle nåværende eller fremtidige uautoriserte tekniske modifikasjoner av maskinvaren eller programvaren til ditt Nintendo 3DS-system, eller bruk av enhver uautorisert enhet i tilknytning til ditt Nintendo 3DS-system, gjøre systemet permanent ubrukelig. Innhold som stammer fra slike uautoriserte tekniske modifikasjoner i maskinvaren eller programvaren på ditt Nintendo 3DS-system kan bli fjernet.

Nintendo kan også automatisk oppdatere ditt Nintendo 3DS-system for å ivareta sikkerhet og korrekt funksjonalitet i ditt Nintendo 3DS-system, spesielt når det er installert uautoriserte tekniske modifikasjoner som kan påvirke spillet og som kan ødelegge din konsoll.

Nintendo kan også oppdatere eller endre spesifikasjonene, eller endre Nintendo 3DS-tjenesten, helt eller delvis, til fordel for Nintendo 3DS-tjenestebrukerne.

1.7. Tredjepartstilbydere

Nintendo kan tillate at tredjepart yter service og/eller tilbyr innhold til Nintendo 3DS-tjenesten, herunder butikktjenesteprodukter.

1.8. Immaterielle rettigheter

Nintendo innehar alle rettigheter, eiendomsrett og interesser (herunder immaterielle rettigheter) i, eller har rett til å bruke og viderelisensiere, Nintendo 3DS-tjenesten og Nintendos immaterielle rettigheter. Utover bruksretten i punkt 1.3. så gis du ikke rettigheter, eiendomsrett eller interesser i Nintendo 3DS-tjenesten eller Nintendos immaterielle rettigheter. Nintendo forbeholder seg alle rettigheter til Nintendo 3DS-tjenesten og Nintendos immaterielle rettigheter.

1.9. Nintendo 3DS’ regler for god opptreden

Din bruk av Nintendo 3DS-tjenesten forutsetter at du overholder Nintendo 3DS’ regler for god opptreden, som gir hovedpunktene for de regler som må følges for å delta i Nintendo 3DS-systemet. Disse reglene er utarbeidet for å gjøre Nintendo 3DS-tjenesten til et vennlig og trygt miljø.

Nintendo 3DS’ regler for god opptreden forbyr all skadelig, ulovlig eller annen utilbørlig atferd, herunder, men ikke begrenset til, følgende:

1.10. Barnelåsfunksjon

Nintendo 3DS-systemet og Nintendo 3DS-tjenesten gir brukerne tillatelse til å gå inn på nettverksinnholdet, brukerskapt innhold og annet innhold som ikke egner seg for mindreårige. Nintendo gir deg mulighet til å begrense tilgangen til enkelte egenskaper i Nintendo 3DS-systemet og Nintendo 3DS-tjenesten ved barnelåsfunksjonen. Dersom ditt Nintendo 3DS-system brukes av andre enn deg, spesielt dersom mindreårige bruker systemet, så vil vi sterkt anbefale at du benytter barnelåsfunksjonen for å begrense tilgangen til visse Nintendo 3DS-tjenester og innhold som du mener ikke passer for mindreårige.

1.11. Overføring, utløp og opphør av Avtalen

1.12. Endringer i Avtalen

Gjeldende versjon av Avtalen vil alltid være tilgjengelig på Nintendos nettsider. Nintendo kan når som helst endre vilkårene i Avtalen dersom dette er nødvendig og for å hjelpe til med tjenesteytelsen eller for å tilpasse den til å gjenspeile endringer i tekniske eller rettslige krav. Dersom vi endrer vilkårene vil vi gjøre deg oppmerksom på dette ved å gi deg et særskilt varsel. Dersom du ikke protesterer på disse endringene innen 4 uker etter de er meddelt deg vil endringene anses som akseptert (det særskilte varslet vil inneholde tilsvarende informasjon). Dersom du ikke protesterer mot disse endringene, forbeholder Nintendo seg retten til å si opp Avtalen eller deler av denne med rimelig varsel og du må registrere deg på nytt dersom du ønsker å fortsette å bruke Nintendo 3DS-tjenesten under de nye vilkårene.

1.13. Overføring til andre

Du er ansvarlig for den bruken dine venner, familie eller eventuell tredjeperson gjør på ditt Nintendo 3DS-system og Nintendo 3DS-tjenesten. Du kan ikke overdra, overføre, viderelisensiere eller på annen måte overdra Avtalen til tredjepart. Dersom tredjepart imidlertid ulovlig benytter ditt Nintendo 3DS-system og/eller lovlig går inn på Nintendo 3DS-tjenestene via ditt Nintendo 3DS-system, så påtar du deg ethvert ansvar for slik bruk og/eller tilgang.

1.14. Avtaletolking

Dersom deler av Avtalen anses ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal den delen av Avtalen ikke lenger gjelde. Du aksepterer at den ugyldige delen av avtalen anses som unntatt fra Avtalen, men at resten av Avtalen vil fortsette å gjelde. Videre aksepterer du at vi kan erstatte den ugyldige delen med en bestemmelse som reflekterer eller som best tilsvarer den opprinnelige hensikten med bestemmelsen.

1.15. Gjeldende lovgivning

Du aksepterer at denne Avtalen og eventuelle krav du måtte ha i henhold til den reguleres av norsk rett.

2. Spesielle programmer og kommunikasjonsmetoder

Nintendo 3DS-tjenesten tilbyr et stort utvalg av programmer som gjør at ditt Nintendo 3DS-system kan kommunisere via trådløst internett, lokal trådløs tilknytning og StreetPass.

Punkt 2. beskriver hovedprogrammene og kommunikasjonsmetoder i Nintendo 3DS-systemet. Via oppdateringer av Avtalen vil Nintendo informere om nye programmer som du bør ha kjennskap til og godkjenne.

Nintendo 3DS-systemet tillater at du kan koble ut alle Nintendo 3DS-tjenester ved å benytte (skru av) den trådløse tilkoblingen på ditt Nintendo 3DS-system.

2.1. Butikktjeneste

2.1.1. Butikkkonto

Det kan hende at butikktjenesten ikke er tilgjengelig i ditt land. Avhengig av om butikktjenesten er tilgjengelig i ditt land, så kan du åpne en butikkonto via ditt Nintendo 3DS-system. Det kan kun opprettes én butikkonto for hvert Nintendo 3DS-system. En butikkonto er personlig og du er bundet til ditt Nintendo 3DS-system. Din butikkonto og eventuelle butikktjenesteprodukter knyttet til din butikkonto kan ikke selges eller på annen måte overføres til annen person eller annet Nintendo 3DS-system eid av deg eller tredjepart. Uavhengig av dette kan Nintendo etter egen vurdering tillate at du overfører visse butikktjenesteprodukter fra ditt Nintendo 3DS-system til et annet Nintendo 3DS-system som du eier (se punkt 2.8. nedenfor).

Du er selv ansvarlig for å ha tilsyn med din butikkonto og for å opprette en tilstrekkelig barnelås eller andre tiltak for å begrense tilgangen til din butikkonto.

2.1.2. Kjøp av butikktjenesteprodukter

Butikktjenesten tillater at du kan bruke kapital overført til din butikkonto for kjøp av butikktjenesteprodukter. Kapitalen kan ikke tilbakeføres/tilbakebetales og kan ikke byttes i kontanter eller kreditt. Kapital kan kun benyttes til kjøp av butikktjenesteprodukter via butikktjenesten. Nintendo kan etter egen vurdering begrense maksimumsbeløpet på kapital som du overfører til din butikkonto.

Kapitalen er kun til personlig bruk og er bundet opp til din butikkonto. Så snart kapital godskrives din butikkonto, kan du ikke ta ut eller overføre den til annen person eller annen plattform (f.eks. en annen Nintendo-plattform, som en Wii-konsoll eller Nintendo DSi-systemet) eller benytte denne til å kjøpe innhold på en annen Nintendo-plattform. Du kan heller ikke overføre kapital fra din butikkonto til en annen butikkonto som du ikke selv eier. Uavhengig av dette, kan Nintendo etter egen vurdering gi tillatelse til overføring av kapital som er godskrevet din konto på ditt Nintendo 3DS-system til et annet Nintendo 3DS-system som du eier (se nedenfor under punkt 2.8.).

Du er ansvarlig for bruk av kapitalen på din butikkonto, og for eventuelt andre som benytter seg av kapitalen.

2.1.3. Overføring av kapital til din butikkonto

Det er to måter å overføre kapital til butikkonto på: Ved kredittkort eller ved å kjøpe et kapitalkort hos en forhandler:

Du kan når som helst kontrollere kapitalen som er godskrevet din butikkonto i din kontooversikt. Kapitalen vises i den valuta som svarer til de landsinnstillinger som du har valgt for ditt Nintendo 3DS-system. Vær oppmerksom på at hvis du endrer landsinnstillingen til et land med annen valuta (f.eks. ved endring av landsinnstillinger fra Norge til Storbritannia), så vil den kapitalen som er godskrevet din butikkonto med hensyn til den tidligere landsinnstillingen bli blokkert, og du kan ikke lenger bruke kapital som er godskrevet i den tidligere landsinnstillingen i det nye oppsettet. Dersom du endrer de nye innstillingene tilbake til den tidligere innstillingen, så vil du kunne bruke kapitalen.

2.1.4. Belastning på kredittkort og kontooversikt

Hver gang du setter inn kapital på din butikkonto med ditt kredittkort, vil du motta en bekreftelse på overføringen. Denne bekreftelsen vil lagres i din kontooversikt. Når du bruker kapitalen til å kjøpe butikktjenesteprodukter, vil transaksjonen vises på oversikten. Du kan få kontooversikten via din butikkonto.

2.1.5. Nedlasting av butikktjenesteprodukter fra butikktjenesten

Ved bestilling av spesielle varer blant butikktjenesteproduktene, vil den summen som kreves for å laste ned butikktjenesteproduktene bli belastet din butikkonto. Så snart du har gjennomført ordreprosessen for et nedlastbart butikktjenesteprodukt, kan du ikke avbryte transaksjonen og butikktjenesteproduktet blir gjort tilgjengelig på ditt Nintendo 3DS-system. Dersom du ikke har nok kapital for å gjennomføre et kjøp, vil Nintendo ikke akseptere din ordre.

Ved å foreta en bestilling via butikktjenesten ved å benytte din butikkonto eller ved å gi tillatelse til at en annen person bestiller for deg, så (i) gir du Nintendo tillatelse til å trekke prisen for et eventuelt butikktjenesteprodukt fra din butikkonto og (ii) du godtar disse vilkårene.

Den angitte pris for butikktjenesteproduktet som er tilgjengelig i butikktjenesten vil være i den valuta som svarer til den landsinnstilling du har valgt for Nintendo 3DS-systemet og skal inkludere alle gjeldende avgifter.

2.1.6. Oppsigelse av din butikkonto

Du kan si opp din butikkonto ved å fjerne din butikkonto fra Nintendo 3DS-systemet i oppsettet på butikkontoen. Dersom du avslutter din butikkonto vil du automatisk miste alle rettigheter til ubrukt kapital som er godskrevet din butikkonto, som vil bli Nintendos eiendom, og du vil ikke ha rett til tilbakebetaling av ubrukt kapital.

Uansett det som er inntatt i punkt 1.11. i Avtalen, dersom det foreligger straffbare eller ulovlig handlinger i forbindelse med kapitalen som er godskrevet din butikkonto eller bruk av den kapitalen som er godskrevet butikkontoen, uavhengig av hvem som foretar handlingene, kan vi si opp, innstille eller på annen måte begrense din tilgang til Nintendo 3DS-tjenesten, eller del av Nintendo 3DS-tjenesten, hvoretter din rett til å bruke butikktjenesten, herunder den kapital som er godskrevet din butikkonto, umiddelbart vil opphøre. I slikt tilfelle vil du ikke ha rett til tilbakebetaling av ubrukt kapital som står på din butikkonto.

2.1.7. Endringer i butikktjenesten

Nintendo kan endre butikktjenesten (hvis det er nødvendig eller påkrevd for å forbedre butikktjenesten eller for å gjenspeile endringer i tekniske eller rettslige krav), si opp butikktjenesten, og/eller slutte å skaffe noen eller alle butikktjenesteprodukter som tilbys via butikktjenesten. Dersom vi innstiller butikktjenesten, så vil vi gi deg et rimelig varsel.

2.1.8. Angrerett

2.1.8.1 Fremgangsmåte for angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrerett.

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted.

Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke det vedlagte skjemaet som er utfylt av tjenesteyteren. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Retten til tilbakekalling gjelder ikke for:

- Digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium dersom vi har begynt vår levering etter du uttrykkelig godtok at vi startet leveringen før angrerettsfristen var utløpt og hvor du har erkjent at du med denne aksepten har sagt fra deg angreretten.

- Tjenesteavtaler hvor tjenesten er levert i sin helhet dersom påbegynnelsen av tjenesten ble uttrykkelig godkjent av deg og hvor du har erkjent at du med denne aksepten har sagt fra deg angreretten så snart tjenesten er levert i sin helhet.

2.1.8.2 Angrerettskjema

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, vennligst fyll ut følgende og send dette til tjenesteyter, eller benytt separat angrerettskjema.

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Germany

Telefonnummer: +49 69 667747 5412

E-postadresse: eShopService@nintendo.de

I/We (*) hereby give notice that I/we (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods(*)/for the provision of the following service (*):

- Ordered on (*)/received on (*):

- Kundens navn:

- Kundens adresse:

- Kundens signatur (dersom det sendes per post):

- Dato:

2.2. SpotPass

SpotPass kan sende visse typer nettverksinnhold til ditt Nintendo 3DS-system, som følgende:

(i) Systemoppdateringer,

(ii) Viktige meldinger fra Nintendo i tilknytning til Nintendo 3DS-systemet eller din bruk av Nintendo 3DS-systemet, som f.eks. tekniske oppdateringer, osv. Slike meldinger er en integrert del av driften av Nintendo 3DS-systemet og Nintendo 3DS-tjenesten,

(iii) Data for filtreringssystemet for brukerskapt innhold og oppdateringer i data for filtreringssystemet for brukerskapt innhold, og

(iv) Gratisprogrammer, som gratis spill, dersom du ikke velger bort dette innhold i systeminnstillingene.

VIKTIG: Vær oppmerksom på at SpotPass bruker en internettforbindelse og vil automatisk koble seg opp mot internett uten at du blir varslet om dette. Denne oppkoblingen gjøres automatisk både i aktiv modus og i hvilemodus. Enhver internettforbindelse kan påføre kostnader, og de eksakte kostnader avhenger av om du har en fast pris hos din internettleverandør eller om internettleverandøren krever deg for en løpende avgift per minutt eller per megabyte. For å unngå å bli pådratt slike kostnader, bør du koble ut all trådløs kommunikasjon ved å bruke trådløsbryteren på din Nintendo 3DS.

Du kan også velge å motta kommersiell informasjon via SpotPass, herunder markedsførings- og reklamemeldinger om Nintendo og tredjepartsprodukter og markedsførings- og reklameprogrammer, herunder demoversjoner av spill, trailere osv. Du vil kun motta slik kommersiell informasjon dersom du velger å motta slik informasjon.

2.3. StreetPass

StreetPass tillater ditt Nintendo 3DS-system til vilkårlig å velge et annet Nintendo 3DS-system eller en StreetPass-stasjon og å sende til, motta fra og utveksle nettverksinnhold og brukerskapt innhold med et annet Nintendo 3DS-system eller en StreetPass-stasjon automatisk og uten at du gjør noe og uten varsel til deg. Disse opplysningene vil bl.a. omfatte informasjon som følger din Mii.

Ved bruk av StreetPass vil det ikke påløpe noen oppkoblingsgebyrer eller andre kostnader.

Kommunikasjon via StreetPass kan finne sted mens ditt Nintendo 3DS-system er i aktiv modus eller hvilemodus. StreetPass vil normalt skrus av automatisk, StreetPass finner bare sted dersom du velger innstillingene for StreetPass.

Vær oppmerksom på at dersom du velger ikke å krysse av for StreetPass, kan Nintendo 3DS-systemet ditt overføre, sende eller på annen måte videresende nettverksinnhold eller brukerskapt innhold som du har mottatt fra et annet Nintendo 3DS-system eller fra en StreetPass-stasjon til et annet Nintendo 3DS-system hos andre brukere eller til en StreetPass-stasjon. I et slikt tilfelle vil kun nettverksinnhold og brukerskapt innhold fra andre brukere bli overført via ditt Nintendo 3DS-system, ingen data lagret på ditt Nintendo 3DS-system som vedrører deg eller noen annen spiller på ditt Nintendo 3DS-system vil bli overført eller sendt.

2.4. Vennefunksjon

I forbindelse med vennefunksjonen er ditt Nintendo 3DS-system utstyrt med en adressebok og vennepålogging. Adresseboken er et eget program som gjør at du kan benytte vennekoder eller sende vennekort for å opprette vennskap med en annen bruker av et Nintendo 3DS-system, til å sjekke om dine venner er pålogget eller samhandle med vennene, herunder, men ikke begrenset til, å utveksle meldinger og annen informasjon med dine venner. Vennepåloggingen tillater dine venner å se din påloggingsstatus, tilgjengelig informasjon og din spillhistorikk (f.eks. informasjon om når du er pålogget, navn og ikonet for ditt favorittprogram, navn og ikonet for sist spilte program, nåværende nivå, nåværende spill, spilletid, siste utloggingstidspunkt, tidspunkt for oppdatering av kommentarer delt med vennene, osv.) så vel som data tilknyttet din Personlige Mii, og du vil kunne se påloggingsstatus, statusinformasjon og spillhistorikken for dine venner.

Dersom du ikke ønsker at dine venner skal se din påloggingsstatus, gjeldende opplysninger og spillehistorie, så har du mulighet til å skru av denne funksjonen.

2.5. Program for bruk av Mii

Du kan sende og motta Mii-figurer til andre Nintendo 3DS-systemer i forskjellige Mii-kompatible spill og programmer. Dersom du lar din Mii “reise” til et annet Nintendo 3DS-system, blir Mii sendt til brukeren av det andre Nintendo 3DS-systemet. Du kan velge å vedlegge spesiell informasjon til den Mii’en du har opprettet, som navn på Mii’en, navn på din Personlige Mii, opplysninger relatert til utseende på Mii’en, som form på figur og farge, navn på nylig spilt spill, osv. Slike opplysninger vil også være synlige for andre brukere som mottar din Mii.

I noen programmer kan du sende Mii-figurer manuelt til andre Nintendo 3DS-systemer.

I andre programmer, dersom du har gjort de nødvendige innstillinger, kan overføringen og utvekslingen av dine Mii-figurer gjøres automatisk uten særskilt varsel til deg gjennom StreetPass.

På samme måte som brukerskapt innhold som sendes via Nintendo 3DS-tjenesten (se punkt 1.4. over) må du være oppmerksom på at dersom Mii’en “reiser” til andre brukere, kan disse andre brukerne kopiere eller endre Mii’en og videresende Mii’en (og den informasjon som er tilknyttet den) til andre brukere av et Nintendo 3DS-system i hele verden. Når du lager en Mii kan du velge om du vil tillate at mottaker av din Mii kan kopiere Mii’en og om du vil tillate at din Mii skal “reise” via StreetPass.

2.6. Meldingsprogram

Meldingsprogrammet i Nintendo 3DS-systemet gjør at du kan sende brukerskapt innhold, herunder håndskrevne meldinger, bilder og lydfiler slik som talemeldinger, til dine venner og motta det samme fra dine venner. Vær oppmerksom på at dersom du gjør visse innstillinger, så kan brukerskapt innhold som du deler med dine venner deles videre til andre brukere, herunder via StreetPass.

2.7. Nintendo Zone

Nintendo 3DS-systemet vil vise et varslingsikon dersom du nærmer deg en Nintendo Zone. Du kan velge å gå inn på Nintendo Zone hvor Nintendo og/eller dets utvalgte partnere kan legge kommersielle eller ikke-kommersielle opplysninger på ditt Nintendo 3DS-system. Nintendo vil ikke sende deg uoppfordrede kommersielle meldinger.

2.8. Dataoverføring

Dataoverføring er et program som gjør at du kan overføre visse data- og innholdstyper fra (i) ett Nintendo 3DS-system til et annet eller (ii) fra et Nintendo DSi-system til et Nintendo 3DS-system via internett eller det lokale trådløse nettverket.

Ved bruk av dataoverføring kan du bare overføre data mellom systemer som du eier; du kan ikke overføre data mellom et system du eier og et system som eies av tredjepart.

Vær oppmerksom på at du bare kan overføre data som Nintendo har betegnet som overførbare. Dersom Nintendo har betegnet det som overførbart, kan du overføre visse lagringsdata for forhåndsinstallerte programmer, bilder og lyddata, systeminnstillinger (som innstillingene for din trådløse internettforbindelse, vennekoder) og visse tilleggsdata skapt av forhåndsinstallerte programmer ved bruk av det lokale trådløse nettverk.

Uansett om det ikke er nevnt i Nintendo DSi nettverkstjenesteavtalen og så langt Nintendo har spesifisert det som overførbart, kan Nintendo tillate at du overfører programvare som du har lastet ned fra Nintendo DSi-butikken til ditt Nintendo DSi-system til et Nintendo 3DS-system som du eier.

Uansett hva som er nevnt i punkt 2.1.1. over; og dersom Nintendo har betegnet noe som overførbart, kan Nintendo tillate at du overfører programvare som du har lastet ned til ditt Nintendo 3DS-system fra butikktjenesten til et annet Nintendo 3DS-system som du eier.

Uansett hva som er nevnt i punkt 2.1.2. over; og dersom Nintendo har betegnet noe som overførbart, kan Nintendo etter egen vurdering tillate at du overfører kapital godskrevet en butikkonto fra ditt Nintendo 3DS-sytem til annet Nintendo 3DS-system som du eier.

3. Personvernregler

Nintendo respekterer sine brukeres personvernrettigheter og anerkjenner viktigheten av å beskytte deres personlige opplysninger. Vi har utviklet personvernregler for å gi informasjon som gjelder personvern, sikkerhet, innsamling og bruk av opplysninger som du sender via Nintendo 3DS-tjenesten.

Ved å velge “Godtatt”-valget for å akseptere vilkårene i Avtalen, så godtar du og tilkjennegir at du gir samtykke til at dine personlige opplysninger samles, behandles og benyttes i henhold til disse personvernregler. Dette gjelder data som på lovlig måte tidligere er innhentet for å få den tjenesten du ba om.

Dersom du lar dine barn bruke Nintendo 3DS-tjenesten og ved å velge “Godtatt”-valget, så godtar du og tilkjennegir at du gir samtykke til at dine barns personlige opplysninger samles, behandles og benyttes i henhold til disse personvernregler.

Du aksepterer spesielt at:

3.1. FORELDRE MÅ LESE DETTE: BARNS PERSONVERN

Før du lar dine barn bruke Nintendo 3DS-tjenesten, vil vi sterkt anbefale at du lærer dem om viktigheten av ikke å dele personlige opplysninger med andre Nintendo 3DS-brukere som barna ikke kjenner personlig. Vi anbefaler særlig at du forteller barna at de ikke må bruke personlige opplysninger som kallenavn i spill, brukernavn i nettprat, eller andre programmer som bruker Nintendo 3DS-tjenesten.

Du må gjøre innstillingene for Nintendo 3DS-tjenesten for dine barn, og kontrollere barnas bruk av Nintendo 3DS-tjenesten til enhver tid. Dersom på et eller annet tidspunkt ønsker å stoppe at barna benytter Nintendo 3DS-tjenesten, vennligst bruk barnelåsfunksjonen.

3.2. Innhentede opplysninger og bruk av disse

3.2.1. Hva slags informasjon innhenter vi

I forbindelse med Nintendo 3DS-tjenesten kan vi innhente

- Ditt navn (for- og etternavn),

- Din adresse,

- Din e-postadresse,

- Din fødselsdato,

- Kjønn,

- MAC-adressen overført til ditt Nintendo 3DS-system,

- IP-adressen, som automatisk blir overført til ditt Nintendo 3DS-system via internettleverandøren når ditt Nintendo 3DS-system får kontakt med internett,

- Serienummeret som er tildelt ditt Nintendo 3DS-system,

- Vennekoder,

- Butikkonto-ID,

- Opplysninger om hvordan du bruker ditt Nintendo 3DS-system og Nintendo 3DS-tjenesten, så som spillhistorikk, hvor lenge du er pålogget og data om spillhistorikk (hvilke programvaretitler som er spilt, når du begynte og avsluttet spillet, opplysninger om når Nintendo 3DS-systemet var pålogget, navn og ikon på favorittprogrammet, navn, ikon og opplysninger om nylig spilt program, herunder spillers navn, nåværende nivå, nåværende pågående spill, nylig utloggingstid, tidspunktet for oppdatering av kommentarer delt med dine venner) så vel som opplysninger som du har sendt ved deltakelse i oversikter,

- Konfigurasjonsopplysninger fra Nintendo 3DS-systemet og systeminnstillingsopplysninger fra Nintendo 3DS-systemet (herunder landsinnstillinger, språkinnstillinger, barnelåsinnstillinger, internettinnstillinger),

- Opplysninger i tilknytning til meldinger sendt til venner (herunder vennekoder, kallenavn, dato, antall sider og tekniske opplysninger om vedlegg), og

- Opplysninger om måte du bruker butikktjenesten på, herunder kjøpshistorikk, opplysninger om butikktjenesteprodukter som du har sett på, programvare du har satt på ønskeliste og anbefalinger, dine spillrangeringer, spillkode på programmer som skal overføres og kapital som er godskrevet din butikkonto; dersom du bruker kredittkort i butikktjenesten, vil vi lagre ditt kredittkortnummer separat i henhold til kredittkortutstederens bestemmelser.

3.2.2. Hvordan vi bruker opplysningene

De opplysninger som vi innhenter blir hovedsakelig benyttet for å yte Nintendo 3DS-tjenesten.

I tillegg kan vi benytte opplysningene om hvordan du bruker Nintendo 3DS-systemet og Nintendo 3DS-tjenesten (din spille- og kjøpshistorikk) i kommersiell analyse og for markedsføring og markedsundersøkelser, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy produktene og tjenestene slik at de tilfredsstiller dine krav samt å tilpasse reklame og tilbud som vises i butikktjenesten for å imøtekomme dine krav.

Videre, dersom du har krysset av for at du ønsker å motta kommersielle opplysninger som markedsføringsmeldinger eller kommersielle programmer, herunder demoversjoner av spill og trailere gjennom Nintendo 3DS-tjenesten, så aksepterer du også at vi kan benytte slike opplysninger for å tilpasse kommersielle opplysninger for å imøtekomme dine krav. Vær oppmerksom på at du kun mottar slik informasjon dersom du har akseptert det.

Dersom du ikke ønsker at dine venner skal se din statusinformasjon eller spillhistorikk, så kan du koble ut denne tjenesten.

3.2.3. Web beacons og cookies (informasjonskapsler)

Visse online-programmer til Nintendo 3DS kan benytte en felles internetteknologi som kalles “Web beacons” (også kalt “Web bugs”, “action tags”, “pixel trackers” eller “clear GIFs”) som er små grafiske bilder plassert på en hjemmeside, i et web-basert dokument, eller i en e-postmelding, utformet for å innhente visse opplysninger og kontrollere brukeraktiviteten. Vi kan bruke Web beacons for innhente opplysninger som IP-adresse, MAC-adresse, nettadresse på siden brukeren kommer fra, og tidspunktet for når Web beacon blir aktivert (som når du ser på siden, reklame eller e-post som inneholder Web beacon). Vi kan bruke opplysningene som samles inn via Web beacon f.eks. til å avgjøre hvordan vi skal forbedre Nintendo 3DS-programmet ved å se på hvilke områder, egenskaper og produkter som mest populære, og for å tilpasse Nintendo 3DS-tjenesten.

Visse Nintendo 3DS-programmer bruker cookies, som er små tekstfiler som legger seg i ditt Nintendo 3DS-system. Disse filene identifiserer ditt Nintendo 3DS-system og tar vare på informasjon om ditt besøk slik at du kan komme tilbake til et angitt program, og programmer kjenner igjen ditt Nintendo 3DS-system og kan gjøre ditt besøk mer personlig. Cookies kan knyttes til din transaksjonshistorikk, online spillhistorikk eller andre opplysninger. Vi kan bruke informasjon som samles inn via cookies, så vel som vi andre måter som loggfiler og Web beacons, for å avgjøre hvordan vi skal forbedre Nintendo 3DS-programmet ved se hvilke områder, egenskaper og produkter som mest populære, for å gjøre Nintendo 3DS-tjenesten mer personlig og gi anbefalinger basert på nedlastede produkter, og for å gjennomføre de transaksjoner du har bedt om.

3.3. Tilknytning til din Club Nintendo-konto

Du kan knytte ditt Nintendo 3DS-til din Club Nintendo-konto dersom du er registrert som Club Nintendo-medlem. Club Nintendo er tilgjengelig i noen land, men ikke i alle. For ytterligere opplysninger kan du gå inn på Club Nintendos nettside. Dersom du knytter deg til kontoen, vil du finne Club Nintendos personvernregler på Nintendos nettsider.

Dersom du har knyttet ditt Nintendo 3DS-system til din Club Nintendo-konto, kan opplysninger som er lagret på din Club Nintendo-konto kobles sammen med de opplysninger som er lagret vedrørende ditt Nintendo 3DS-system.

3.4. Brukerkommunikasjon

Når du sender e-post eller annen kommunikasjon til Nintendo, kan vi beholde denne kommunikasjonen for å behandle din forespørsel og svare på spørsmål.

3.5. Brukerskapt innhold

Noen av Nintendo 3DS-tjenestene tillater bruk av kallenavn, at du oppretter bruker-ID eller samhandler med andre spillere. Vi anbefaler sterkt at du ikke benytter ditt riktige navn eller annen informasjon om deg selv (som adresse, e-postadresse eller telefonnummer) eller om tredjepart i slike tjenester og kommunikasjon. Informasjon som er sendt kan bli synlige for utenforstående, se også punkt 1.4. over.

3.6. Opplysninger om ditt Nintendo 3DS-system

Ditt Nintendo 3DS-system kan lagre visse opplysninger om deg. For din egen beskyttelse og før du selger eller på annen måte overfører Nintendo 3DS-system, vær sikker på at du sletter alle butikktjenesteopplysninger og at du formaterer Nintendo 3DS-systemet i innstillingene for ditt Nintendo 3DS-system slik at alle opplysninger som er lagret i din brukertid blir slettet.

3.7. Mottak av kommersiell informasjon

Dersom du godkjenner mottak av kommersiell informasjon, som markedsførings- og reklamemeldinger, og kommersielle programmer, så som demoversjoner og trailere, så vil du motta slik kommersiell informasjon om Nintendos og tredjepartsprodukter. For å bekrefte at du godkjenner dette, kan du velge å motta slike kommersielle opplysninger når disse utløses i løpet av oppstartssekvensen på ditt Nintendo 3DS-system eller når som helst senere.

Du kan når som helst trekke tilbake din godkjennelse av å motta kommersiell informasjon.

3.8. Hvem har tilgang til dine opplysninger

Vi kan dele opplysningene med Nintendo Co., Ltd., som befinner seg i Kyoto, Japan, og med Nintendo of America Inc., som befinner seg i Redmond, USA, og opplysningene kan lagres på servere hos Nintendo Co., Ltd. og/eller Nintendo of America Inc. Disse selskapene vil bruke opplysningene i henhold til disse personvernreglene, og vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte dine opplysninger.

Nintendo of America Inc. følger “Safe Harbour”-prinsippene som sikrer et forsvarlig personvernnivå, f.eks. på et nivå sammenlignbar med personvernreglene i EU og EØS-landene.

Du bør være klar over at personvernet etter japansk rett og med hensyn til data som lagres og behandles av Nintendo Co., Ltd. er svakere enn i EU og EØS.

Vi kan også benytte tredjepart som databehandler som opptrer på vegne av Nintendo for å administrerende og behandle opplysningene i henhold til og i overensstemmelse med disse personvernregler.

3.9. Sletting av opplysninger

Dersom du ikke ønsker at vi kan benytte de opplysninger som er angitt i personvernreglene, så kan du tilbakekalle din godkjennelse til bruk av opplysningene når som helst ved å sende en e-post til Nintendo. Kontaktinformasjon til ditt lokale Nintendo Servicesenter finner du på http://contact.nintendo.eu. Vi vil slette opplysningene som anmodet. Slettingen av opplysninger kan medføre opphør av Avtalen og kan hindre deg i å benytte Nintendo 3DS-tjenesten.

3.10. Kontakt oss

Vennligst ta kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse personvernreglene ved å sende en e-post til Nintendo eller på annen måte kontakte ditt lokale Nintendo Servicesenter. Du finner kontaktinformasjon på http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview